Aktuality, Fotografujeme

Fotili jsme rojení Vespy

Italsky se vosa řekne vespa a tak vznikl název skútru, registrovaný v Itálii od roku 1946. Vyrábí se dodnes, má spoustu fanoušků a ti se i u nás každoročně rojí. Naposledy to bylo tuto sobotu v Praze.

Michal Houdek jel na svém stroji spolu s dvěma stovkami dalších vespistů. Fotografů bylo kolem plno, my co spolu chodíme jsme byli tři, Richard Horák, Jirka Šára a já. Jelo se z Holešovic na Staré Město, přes Mánesův most na Hradčany a Strahov, pak dolů přes Jiráskův most a Karlák na Václavák a přes Vinohrady na ohradu, to vše v dosti hustém dešti. Jirka zachytil shromáždění dokumentárně:

Richard to pojal expresivně pomocí postprodukce:

Tak pojal Jirka start:

Richard šikovně zalezl do doprovodného auta a fotil z okna. Takže zachytil i Michala Houdka:

Já čekal u Rudolfina a tam jsem zachytil i hlavního vespistu v čele průvodu:


Z hlediska fotografického je problém následující: účastníků jsou dvě stovky, kolona je roztažená, v zorném poli máte jen část. To množství se dá zachytit z delší vzdálenosti delším ohniskem, to je případ předchozí fotky, ohnisko 85 mm. Další možnost je fotit jednotlivé jezdce a to se pak snadněji dělá kratším ohniskem. Dá se tak zachytit i detail s vykresleným pozadím, fotil Richard Horák:

Tak zachytil Richard jezdkyni – s Hradem v pozadí.


Pro takový účel je výhodný zoom, na plnoformát by asi byl nejlepší 24-105, jenže z nějakého důvodu právě v tomto rozsahu bývají zoomy jaksi měkčeji pracující. Já se držel delšího ohniska, tohle je ekv. 125 mm. Hodně záleží na stanovišti, byl jsem kousek nad Tančícím domem a počítal jsem s tím, že pěkně zahrají odlesky na asfaltu.

Věřím, že příští rok se pojede za sluníčka. A taky ta trasa by mohla být volena trochu s ohledem na fotografy. Kdyby kupříkladu předchozí situace se jela obráceně, tedy od Karláku na Jiráskův most, Tančící dům by byl pěkně v pozadí a hned by to bylo veselejší. V záhlaví je fotka od Richarda Horáka.