Nezařazené

Zoner PS13 – duplikování osob

Letošní verze Photo Studia od Zoneru přinesla několik zajímavých novinek. Pro praxi je důležité kromě velkého zrychlení celé aplikace hlavně zarovnávání fotek, které se zde potom používá k několika účelům, například k HDR, k odstraňování šumu – a také k duplikování osob. To je sice spíš hříčka, ale je to zábavné a podívejme se tedy na to. Nebudu to dnes komplikovat a budu předpokládat focení ze stativu. Zkrátka, chceme se vyfotit, jako kdysi točili Jana Wericha v Císařově pekaři. Nejdřív si pořídíme fotky, které chceme skládat, pro jednoduchost pořídíme dvě:

Je třeba dbát na to, aby postavy byly každá ve svém prostoru, aby se pak ve složené fotce nepřekrývaly. Tyto fotky pak zpracujeme v ZPS 13. Najdeme v roletovém menu novou položku vytvořit, sem se přestěhovalo panorama a HDR a také skládání multiexpozic , což je to, o co se pokusíme. Tato funkce má tři varianty:

  • odstranit šum
  • odstranit pohyblivé objekty
  • zarovnat obrázky

Pro nás je důležitá ta druhá eventualita. Zvolíme ji a objeví se nabídka výběr obrázků. Ta má dole zatržítko příště tento krok přeskočit, ale i když ho zatrhnete, ono se to stejně příště ukáže – je to maličký nedostatek novinky. Následuje krok zarovnat obrázky -když ale jsou zarovnané, ZPS13 suše oznámí, že „jsou zarovnány“. O této funkci, jak pracuje když nejsou zarovnány, si povíme jindy, dnes jsme fotili ze stativu. Následuje to nejdůležitější, totiž proces označený jako vytvoření obrázku.

Varianta první – vymazání objektu
Je jasné, že na Wericha si nebudete chtít hrát moc často. Nicméně poměrně často chceme fotit nějaký statický objekt a vadí nám, že kolem něho chodí lidi nebo jezdí auta. Zkusme si tedy vytvořit z oné dvojice v ukázce nahoře výsledný obrázek bez lidské postavy. Zde má aplikace problémy, protože těžko určuje, co je pohyblivý objekt. Nicméně v praxi je to fotograficky jednodušší varianta, zkusme ji tedy.
Když si na kartě zarovnat obrázky klepnu na náhledový obrázek pod značkou plus, objeví se složenina, na které jsou postavy určené k vymazání duchovitě:

Poklepeme na další a přejdeme do karty vytvoření obrázku a zde se objeví ten první obrázek:

Není to tedy automatický proces, musíme mu pomoci. Klepneme na ikonku pravoúhlý výběr a vymezíme tímto výběrem figuru určenou k vymazání. Objeví se nabídka zdrojový obrázek pro oblast a v ní klepneme na prázdný obrázek (bez figury)

Poté figura zmizí a obrázek bez figury buď uložíme anebo otevřeme v editoru k další editaci:

Nepracuje to tedy zcela automaticky, musí se tomu pomoci výběrem. Nástroj výběru je jen pravoúhlý, to je na škodu věci – kdyby totiž figury do sebe nějak zasahovaly, nebylo by možno je na jeden ráz vymazat tak dokonale, jako na naší ukázce.

Varianta druhá – duplikování osoby
Proces je totožný s tím, jak je to popsáno výše, až do karty Vytvoření obrázku, kde zatrhneme volbu zduplikovat objekty:

I tentokrát se ZPS13 chová podobně – nenabídne nám obě osoby, ale zase jen jednu a je nutno mu pomoci oním pravoúhlým výběrem.

Poté je postava doplněna a pokud výsledný obrázek pak uložíme, automaticky k názvu přibude slovo multi. Vypadá to takto:

Jiná situace nastane, když se objekty zakrývají, tam už aplikace ví, kdo je ta škodná v revíru. Ovšem fotograficky je to obtížnější, protože těžko zabráníme zákrytům. Na další ukázce je vidět situace, kdy skládáme tři obrázky. Dvojice vpravo prosvítá a je skrz ni vidět pozadí.

I v tomto případě je třeba použít nástroj pravoúhlý výběr a poté volit jednu ze tří nabídnutých variant. Dostaneme se ale i tak do nesnází právě vinou omezení výběru na pravoúhlý:

Inu, chtělo by to laso, ale na to si budeme muset počkat na některou další verzi Photo Studia.

Letošní verze Photo Studia od Zoneru přinesla několik zajímavých novinek. Pro praxi je důležité kromě velkého zrychlení celé aplikace hlavně zarovnávání fotek, které se zde potom používá k několika účelům, například k HDR, k odstraňování šumu – a také k duplikování osob. To je sice spíš hříčka, ale je to zábavné a podívejme se tedy na to. Nebudu to dnes komplikovat a budu předpokládat focení ze stativu. Zkrátka, chceme se vyfotit, jako kdysi točili Jana Wericha v Císařově pekaři. Nejdřív si pořídíme fotky, které chceme skládat, pro jednoduchost pořídíme dvě:

Je třeba dbát na to, aby postavy byly každá ve svém prostoru, aby se pak ve složené fotce nepřekrývaly. Tyto fotky pak zpracujeme v ZPS 13. Najdeme v roletovém menu novou položku vytvořit, sem se přestěhovalo panorama a HDR a také skládání multiexpozic , což je to, o co se pokusíme. Tato funkce má tři varianty:

  • odstranit šum
  • odstranit pohyblivé objekty
  • zarovnat obrázky

Pro nás je důležitá ta druhá eventualita. Zvolíme ji a objeví se nabídka výběr obrázků. Ta má dole zatržítko příště tento krok přeskočit, ale i když ho zatrhnete, ono se to stejně příště ukáže – je to maličký nedostatek novinky. Následuje krok zarovnat obrázky -když ale jsou zarovnané, ZPS13 suše oznámí, že „jsou zarovnány“. O této funkci, jak pracuje když nejsou zarovnány, si povíme jindy, dnes jsme fotili ze stativu. Následuje to nejdůležitější, totiž proces označený jako vytvoření obrázku.

Varianta první – vymazání objektu
Je jasné, že na Wericha si nebudete chtít hrát moc často. Nicméně poměrně často chceme fotit nějaký statický objekt a vadí nám, že kolem něho chodí lidi nebo jezdí auta. Zkusme si tedy vytvořit z oné dvojice v ukázce nahoře výsledný obrázek bez lidské postavy. Zde má aplikace problémy, protože těžko určuje, co je pohyblivý objekt. Nicméně v praxi je to fotograficky jednodušší varianta, zkusme ji tedy.
Když si na kartě zarovnat obrázky klepnu na náhledový obrázek pod značkou plus, objeví se složenina, na které jsou postavy určené k vymazání duchovitě:

Poklepeme na další a přejdeme do karty vytvoření obrázku a zde se objeví ten první obrázek:

Není to tedy automatický proces, musíme mu pomoci. Klepneme na ikonku pravoúhlý výběr a vymezíme tímto výběrem figuru určenou k vymazání. Objeví se nabídka zdrojový obrázek pro oblast a v ní klepneme na prázdný obrázek (bez figury)

Poté figura zmizí a obrázek bez figury buď uložíme anebo otevřeme v editoru k další editaci:

Nepracuje to tedy zcela automaticky, musí se tomu pomoci výběrem. Nástroj výběru je jen pravoúhlý, to je na škodu věci – kdyby totiž figury do sebe nějak zasahovaly, nebylo by možno je na jeden ráz vymazat tak dokonale, jako na naší ukázce.

Varianta druhá – duplikování osoby
Proces je totožný s tím, jak je to popsáno výše, až do karty Vytvoření obrázku, kde zatrhneme volbu zduplikovat objekty:

I tentokrát se ZPS13 chová podobně – nenabídne nám obě osoby, ale zase jen jednu a je nutno mu pomoci oním pravoúhlým výběrem.

Poté je postava doplněna a pokud výsledný obrázek pak uložíme, automaticky k názvu přibude slovo multi. Vypadá to takto:

Jiná situace nastane, když se objekty zakrývají, tam už aplikace ví, kdo je ta škodná v revíru. Ovšem fotograficky je to obtížnější, protože těžko zabráníme zákrytům. Na další ukázce je vidět situace, kdy skládáme tři obrázky. Dvojice vpravo prosvítá a je skrz ni vidět pozadí.

I v tomto případě je třeba použít nástroj pravoúhlý výběr a poté volit jednu ze tří nabídnutých variant. Dostaneme se ale i tak do nesnází právě vinou omezení výběru na pravoúhlý:

Inu, chtělo by to laso, ale na to si budeme muset počkat na některou další verzi Photo Studia.