Nezařazené

Zoner Photo Studio 7 – kouzlo digitální fotografie

Ne, tohle není promo na editor/manažer od Zoneru. Jde o knihu Pavla Kristiána, která pojednává o výše zmíněném editoru. Své knihy se dočkal i Zoner Media Explorer 6.0. Nicméně tato kniha je koncepčně a pojetím zcela jinde.

Autor knihy o obrazovém softwaru stojí před rozcestím. Půjde jednou cestou a napíše suchou příručku, jakýsi rozšířený manuál, někdy ani to ne. Půjde druhou cestou a zahrabe se do podrobných tutoriálů, které snad jsou užitečné pro lidi hodně pokročilé, ale začátečník se v nich ztratí.

Pavel Kristián dokázal napsat knihu, která je, dá se říci, ideálně vyvážená. Je metodicky přesná v tom smyslu, že pokrývá skutečně vše, co Zoner PS7 nabízí. Nicméně finesy a triky vysvětluje do značných podrobností. Kupříkladu pojednání o histogramu je rozhodně nejlepší, jaké jsem na toto téma četl jak v knihách, tak na webu. Přitom právě práce s histogramem, to je jeden ze základů úspěšné editace digitálního obrazu.

Ale popořádku.
Kniha má sedm oddílů. V tom prvním jsou stručné rady pro začínající fotografy a poučení o instalaci a nastavení ZPS7. Začátečníkům bych doporučoval tuto kapitolu přeskočit, protože z ní budou mít hlavu jak stíhací balón. ZPS7. totiž umožňuje velmi rozsáhlé možnosti úpravy pracovního prostředí, ale ty oceníte, až zvládnete aspoň začátky. K tomuto oddílu se tedy čtenář rád vrátí, až bude vědět „vo co go“.
Následuje dělení, jaké je v samotném ZPS7. V druhém oddíle se píše o práci se soubory, o archivaci,klíčových slovech, o třídění snímků do alb.
Největší pozornost je ale věnována editaci: nástrojům výběru je věnován celý jeden oddíl, další dva oddíly jsou průvodce praktickými zásahy do obrazu. V šestém oddíle jsou příklady úprav obrázků a konečně, v sedmém oddíle přichází na řadu publikace snímků,jejich promítání, tisk a umisťování na web. Na konci je slovníček, galerie fotografií a rejstřík.

Recenzentovi přísluší mít k recenzované knize výhrady – z některých recenzí cítíte,jak ji bral recenzent štítivě do ruky! Silná stránka knihy, to je bezpochyby sled kapitol o úpravách fotografie. Některé oddíly jsou ale spíše deskriptivní povahy, například oddíl o správě barev a ICC profilech. Tato činnost ovšem vyžaduje maximální expertnost, znalosti a také výbavu, především dokonalé monitory, na př. monitory EIZO, zde má smysl se nějakými ICC zabývat. Některá vysvětlení jsou také možná trochu povšechná, konkrétně „vyrovnání histogramu“. To je nelineární převod vstupních úrovní na výstupní a jeho metodika by zasloužila bližší pohled. Podobně je pro začátečníka asi málo přístupné vysvětlení funkce kumulativního histogramu. To ale jsou vskutku maličkosti. Právě vysvětlení histogramu jako nástroje, jako pomůcky a vodítka s mnoha detaily a finesami patří k silným stránkám knihy a pomůže i těm, kdo nepracují přímo s ZPS7, histogram najdeme přece v každém pořádném editoru.

Ocenění zaslouží i grafická úprava knihy, která je atraktivní, příjemná a zároveň maximálně funkční, nejsou zde žádné samoúčelnosti. Knihu vydal Zoner, tedy původce ZPS7, a kontakt autora s vývojáři se na ní pozitivně projevil.

Ne, tohle není promo na editor/manažer od Zoneru. Jde o knihu Pavla Kristiána, která pojednává o výše zmíněném editoru. Své knihy se dočkal i Zoner Media Explorer 6.0. Nicméně tato kniha je koncepčně a pojetím zcela jinde.

Autor knihy o obrazovém softwaru stojí před rozcestím. Půjde jednou cestou a napíše suchou příručku, jakýsi rozšířený manuál, někdy ani to ne. Půjde druhou cestou a zahrabe se do podrobných tutoriálů, které snad jsou užitečné pro lidi hodně pokročilé, ale začátečník se v nich ztratí.

Pavel Kristián dokázal napsat knihu, která je, dá se říci, ideálně vyvážená. Je metodicky přesná v tom smyslu, že pokrývá skutečně vše, co Zoner PS7 nabízí. Nicméně finesy a triky vysvětluje do značných podrobností. Kupříkladu pojednání o histogramu je rozhodně nejlepší, jaké jsem na toto téma četl jak v knihách, tak na webu. Přitom právě práce s histogramem, to je jeden ze základů úspěšné editace digitálního obrazu.

Ale popořádku.
Kniha má sedm oddílů. V tom prvním jsou stručné rady pro začínající fotografy a poučení o instalaci a nastavení ZPS7. Začátečníkům bych doporučoval tuto kapitolu přeskočit, protože z ní budou mít hlavu jak stíhací balón. ZPS7. totiž umožňuje velmi rozsáhlé možnosti úpravy pracovního prostředí, ale ty oceníte, až zvládnete aspoň začátky. K tomuto oddílu se tedy čtenář rád vrátí, až bude vědět „vo co go“.
Následuje dělení, jaké je v samotném ZPS7. V druhém oddíle se píše o práci se soubory, o archivaci,klíčových slovech, o třídění snímků do alb.
Největší pozornost je ale věnována editaci: nástrojům výběru je věnován celý jeden oddíl, další dva oddíly jsou průvodce praktickými zásahy do obrazu. V šestém oddíle jsou příklady úprav obrázků a konečně, v sedmém oddíle přichází na řadu publikace snímků,jejich promítání, tisk a umisťování na web. Na konci je slovníček, galerie fotografií a rejstřík.

Recenzentovi přísluší mít k recenzované knize výhrady – z některých recenzí cítíte,jak ji bral recenzent štítivě do ruky! Silná stránka knihy, to je bezpochyby sled kapitol o úpravách fotografie. Některé oddíly jsou ale spíše deskriptivní povahy, například oddíl o správě barev a ICC profilech. Tato činnost ovšem vyžaduje maximální expertnost, znalosti a také výbavu, především dokonalé monitory, na př. monitory EIZO, zde má smysl se nějakými ICC zabývat. Některá vysvětlení jsou také možná trochu povšechná, konkrétně „vyrovnání histogramu“. To je nelineární převod vstupních úrovní na výstupní a jeho metodika by zasloužila bližší pohled. Podobně je pro začátečníka asi málo přístupné vysvětlení funkce kumulativního histogramu. To ale jsou vskutku maličkosti. Právě vysvětlení histogramu jako nástroje, jako pomůcky a vodítka s mnoha detaily a finesami patří k silným stránkám knihy a pomůže i těm, kdo nepracují přímo s ZPS7, histogram najdeme přece v každém pořádném editoru.

Ocenění zaslouží i grafická úprava knihy, která je atraktivní, příjemná a zároveň maximálně funkční, nejsou zde žádné samoúčelnosti. Knihu vydal Zoner, tedy původce ZPS7, a kontakt autora s vývojáři se na ní pozitivně projevil.