Nezařazené

Zoner Media Explorer – funkce Maskování neostrosti

Funkce „doostřit“ je známá i ve fotoaparátech. Funkce je založena na klasickém principu z dob negativ/pozitivního procesu: rozmazáním původního obrázku (míra rozmazání se řídí příkazem poloměr) se vytvoří maska a ta je pak odečtena od původního obrázku. Podívejme se na výsledek: po softwarové proceduře snímek vypadá ostřejší. Nemá to nic společného s optickou ostrostí. Je to – doslova – zvýraznění kontur. V některých obrazových editorech lze nastavit míru, s jakou bude tento efekt aplikován. Velmi dobře to dovede Zoner Media Explorer 6.

Funkci najdeme v sekci Editor, volbou upravit -> vylepšit obraz -> maskování neostrosti nebo též klávesovou kombinací CTRL + 5 (pozor, číslo 5, ne F5!).

Jsou zde dva posuvníky. Síla efektu od 0 do 500, poloměr od 0 do 500 a práh od 0 do 255. Práh určuje, jak rozdílné mají být dva odstíny jasu, aby byly považovány za hranu. Hodnota „0“ by znamenala „všechny jasy“, doporučuje se experimentovat mezi hodnotami 2 – 20. Také poloměr je třeba experimentálně najít. Obvykle se nasazuje hodnota kolem 20 a síla efektu kolem 80%, ale experimentování se meze nekladou. Naštěstí je výsledek vidět na náhledu, pokud volíme automatiku, pak vidíme průběžně, jak se obraz mění (samozřejmě: jakmile měníme velký snímek, jde to pomaleji, takže pozor na „osmimega“! Hodnota zatržítka „jasová metoda“ a „vysoká kvalita“ nemá viditelný efekt. Dole vidíte obrázky před a po použití i ukázku dialogového okna, vše je na proklik.

Nahoře vlevo je před, vpravo po použití. Nastavení je třeba citlivě volit – na naší ukázce je výsledek trochu přehnaný. Nastavení si lze i uložit (ikonka „disketa“) pod specifickým názvem.


Funkce „doostřit“ je známá i ve fotoaparátech. Funkce je založena na klasickém principu z dob negativ/pozitivního procesu: rozmazáním původního obrázku (míra rozmazání se řídí příkazem poloměr) se vytvoří maska a ta je pak odečtena od původního obrázku. Podívejme se na výsledek: po softwarové proceduře snímek vypadá ostřejší. Nemá to nic společného s optickou ostrostí. Je to – doslova – zvýraznění kontur. V některých obrazových editorech lze nastavit míru, s jakou bude tento efekt aplikován. Velmi dobře to dovede Zoner Media Explorer 6.

Funkci najdeme v sekci Editor, volbou upravit -> vylepšit obraz -> maskování neostrosti nebo též klávesovou kombinací CTRL + 5 (pozor, číslo 5, ne F5!).

Jsou zde dva posuvníky. Síla efektu od 0 do 500, poloměr od 0 do 500 a práh od 0 do 255. Práh určuje, jak rozdílné mají být dva odstíny jasu, aby byly považovány za hranu. Hodnota „0“ by znamenala „všechny jasy“, doporučuje se experimentovat mezi hodnotami 2 – 20. Také poloměr je třeba experimentálně najít. Obvykle se nasazuje hodnota kolem 20 a síla efektu kolem 80%, ale experimentování se meze nekladou. Naštěstí je výsledek vidět na náhledu, pokud volíme automatiku, pak vidíme průběžně, jak se obraz mění (samozřejmě: jakmile měníme velký snímek, jde to pomaleji, takže pozor na „osmimega“! Hodnota zatržítka „jasová metoda“ a „vysoká kvalita“ nemá viditelný efekt. Dole vidíte obrázky před a po použití i ukázku dialogového okna, vše je na proklik.

Nahoře vlevo je před, vpravo po použití. Nastavení je třeba citlivě volit – na naší ukázce je výsledek trochu přehnaný. Nastavení si lze i uložit (ikonka „disketa“) pod specifickým názvem.