Nezařazené

Zkušenosti s upgradem firmware

Předvčírem jsme tu psali o cracku firmwaru některých přístrojů Canon. Byl jsem v článku opatrný stran jeho aplikace. Z reakce našich čtenářů vyplývá, že to byla opatrnost zbytečná. Vyplývala z nedůvěry k podstatě věci samé. Firmware, to je duše fotoaparátu a dělá z hliněného panáka živoucího Golema, abych se vyjádřil obrazně. Je třeba postupovat opatrně i při oficiálním upgradu (který bývá velmi užitečný!), především je nutno mít plně nabitý akumulátor, případně připojené napájení ze sítě, protože přerušení proudu uprostřed operace by mohlo mít neblahé následky. No a jestliže žádný software neposkytuje stoprocentní záruku spolehlivosti, tím menší (= nulovou) záruku máme k softu z neznámého zdroje. Odtud moje opatrnost. Nicméně pokládám za správné zveřejnit některé reakce našich čtenářů – a nechávám opět na samotných čtenářích, jestli se touto cestou vydají. Link na crack dávat nebudu, přece jen je to porušení práv Canonu a já tu nic protiprávního dělat nebudu.
Ondřej Neff, vydavatel


Zkušenost pana J.P.
Tento dodatečný SW používám na A710, pokud je to zapotřebí a nejsou s tím žádné problémy. Stačí mít příslušné soubory na paměťové kartě. Pokud se SW z těchto souboru zavede do RAM paměti fotoaparátu (pomoci funkce download firmware), tak zpřístupní některé nevyužité funkce původního FW a doplní další. Vypnutím se provedené SW úpravy ztratí, takže po opětovném zapnutí foťáku funguje pouze jen původní FW a v původním rozsahu.
Co se týče zpracováni rawu, na webu existuje několik volně použitelných programů, které cr2 soubory dovedou zpracovat (třeba programy dcraw nebo rawterapee).
Chápu, že explicitní doporučení použití upraveného SW je poněkud háklivá záležitost, sám jsem se k němu odhodlal až po důkladném zjištění jak pracuje a jaké jsou s ním zkušenosti.


Pan M.K. dodává:
Dokazem pomocou skriptov fotit napr. pohyb oblohy (nastavi sa aby pravidelne fotil kazdych N sekund) Video sa da zoomovat (postupnym stlacanim zoomu)


Pan O.H. píše kriticky na moji adresu:
Tento upgrade skutečně existuje. Je vyvíjen již nějakou dobu (není to tak žhavá novinka jak zde prezentujete), je k dispozici – jak uvádíte – jen pro některé z fotoaparátů s uvedeným procesorem. Doplňuje fotoaparáty o některé zajímavé funkce, jejichž práci vykonává vesměs velmi dobře – to mohu jako jeho uživatel a vlastník aparátu Canon A710IS potvrdit.
S některými vyjádřeními ve Vašem článku si však dovolím nesouhlasit. Především: uvedený software zde prezentujete jako „crack“. Je však tomu tak ? Pod pojmem „crack“ obvykle rozumíme softwarovou úpravu původního software, která má za úkol znefunkčnit část původního software – obvykle nějaký blokační mechanizmus. To však není tento případ. CHDK (jak se tento neoficiální update nazývá) nebrání některým funkcím původního firmware, naopak nové funkce doplňuje.
Zmiňujete zde „háčky“, např. nepoužitelný RAW formát CR2, který CHDK produkuje. Není nepoužitelný, jen je třeba si od autorů CHDK s updatem stáhnout též konverzní utilitu pro jeho převod do otevřeného formátu DNG.
Dále zde varujete před případným použitím CHDK ve vlastním fotoaparátu. Proč, když v podstatě nejde o nový firmware? Na stránce autorů CHDK se snadno lze dočíst, že při jeho použití nedochází k přepsání původního Canon firmware, pouze se načte doplňující programový kód z paměťové karty. Ano, můžete namítnout, že součástí tohoto kódu mohou být i „škodlivé“ algoritmy, ale mnoho uživatelů CHDK po celém světě Vám potvrdí opak. Navíc vzhledem k tomu, že původní firmware zůstává nedotčen, nelze v žádném případě hovořit o ztrátě záruky na fotoaparát.
A nakonec, Váš úvodní příměr k podvodnému prodejci falešných kamer mi osobně přijde naprosto irelevantní. Srovnávat člověka, který věnoval nemalý čas k tomu, aby rozšířil fotoaparáty o funkce, z nichž přinejmenším absence některých je vyloženou ostudou firmy Canon (například chybějící ukazatel nabití akumulátoru) s uvedeným podvodníkem mi přijde poněkud urážející.
Ano, je nutno dodat, že pozadí updatu CHDK není zcela čisté a že autor pravděpodobně vycházel z dat, která získal nepovoleným způsobem (reverzní engineering originálního firmware pro zjištění komunikace s Digic II procesorem). Je však spíše problémem firmy Canon, že se autorovi zajisté nemalá práce vyplatila.
Váš článek zaujal k popisovanému software jistý postoj. Tento postoj bohužel nelze nazvat nezaujatým. Proto ať už mou reakci na Váš článek zveřejníte či nikoliv, doufám za sebe i za ostatní čtenáře digineff.cz, že tento postoj je jen Vaším názorem a nikoliv nepochybným názorem výše jmenované zainteresované firmy.


Závěrem:
Skutečný závěr nechť si udělá každý sám. Můj názor je vskutku mým názorem. Mrzí mě, že v některých momentech byl nepochopen, i když – čtu článek po sobě a nechápu, jak mohl pan O.H. mě obvinit, že kladu rovnítko mezi podvodným „Canonem“ a vývojem neoficiálního softwaru. Že je firma Canon postižena, o tom přece není pochyb, sám pan O.H. hovoří o „vyložené ostudě firmy Canon“ – takže je morálně postižena tímto softwarem. Navíc sám O.H. připouští, že základem předmětného softu je reverzní engineering a sám to pokládá za nepovolený způsob. O porušení práv Canonu tedy nelze pochybovat a já už jsem tak trhlý, že se mi porušování práv nelíbí a jsme proti němu.

Nicméně, „tuning“ automobilů je taky úprava oficiálně vyrobeného automobilu, a automobilky proti němu nic nemají. A tuning se provádí mimo jiné i aplikací dodatečného softwaru. Takže nemohu než opakovat již řečené – uvidíme, jak se k tomu Canon postaví. Dodejme ještě, že když to šlo u Canonu, měli by to jít i jinde, takže se můžeme dočkat i dalších novinek tohoto typu. Dole je „natuningovaný Canon“, snad se tímto žertem nikdo neurazí, pan O.H. ani firma Canon.

O.N.

Předvčírem jsme tu psali o cracku firmwaru některých přístrojů Canon. Byl jsem v článku opatrný stran jeho aplikace. Z reakce našich čtenářů vyplývá, že to byla opatrnost zbytečná. Vyplývala z nedůvěry k podstatě věci samé. Firmware, to je duše fotoaparátu a dělá z hliněného panáka živoucího Golema, abych se vyjádřil obrazně. Je třeba postupovat opatrně i při oficiálním upgradu (který bývá velmi užitečný!), především je nutno mít plně nabitý akumulátor, případně připojené napájení ze sítě, protože přerušení proudu uprostřed operace by mohlo mít neblahé následky. No a jestliže žádný software neposkytuje stoprocentní záruku spolehlivosti, tím menší (= nulovou) záruku máme k softu z neznámého zdroje. Odtud moje opatrnost. Nicméně pokládám za správné zveřejnit některé reakce našich čtenářů – a nechávám opět na samotných čtenářích, jestli se touto cestou vydají. Link na crack dávat nebudu, přece jen je to porušení práv Canonu a já tu nic protiprávního dělat nebudu.
Ondřej Neff, vydavatel


Zkušenost pana J.P.
Tento dodatečný SW používám na A710, pokud je to zapotřebí a nejsou s tím žádné problémy. Stačí mít příslušné soubory na paměťové kartě. Pokud se SW z těchto souboru zavede do RAM paměti fotoaparátu (pomoci funkce download firmware), tak zpřístupní některé nevyužité funkce původního FW a doplní další. Vypnutím se provedené SW úpravy ztratí, takže po opětovném zapnutí foťáku funguje pouze jen původní FW a v původním rozsahu.
Co se týče zpracováni rawu, na webu existuje několik volně použitelných programů, které cr2 soubory dovedou zpracovat (třeba programy dcraw nebo rawterapee).
Chápu, že explicitní doporučení použití upraveného SW je poněkud háklivá záležitost, sám jsem se k němu odhodlal až po důkladném zjištění jak pracuje a jaké jsou s ním zkušenosti.


Pan M.K. dodává:
Dokazem pomocou skriptov fotit napr. pohyb oblohy (nastavi sa aby pravidelne fotil kazdych N sekund) Video sa da zoomovat (postupnym stlacanim zoomu)


Pan O.H. píše kriticky na moji adresu:
Tento upgrade skutečně existuje. Je vyvíjen již nějakou dobu (není to tak žhavá novinka jak zde prezentujete), je k dispozici – jak uvádíte – jen pro některé z fotoaparátů s uvedeným procesorem. Doplňuje fotoaparáty o některé zajímavé funkce, jejichž práci vykonává vesměs velmi dobře – to mohu jako jeho uživatel a vlastník aparátu Canon A710IS potvrdit.
S některými vyjádřeními ve Vašem článku si však dovolím nesouhlasit. Především: uvedený software zde prezentujete jako „crack“. Je však tomu tak ? Pod pojmem „crack“ obvykle rozumíme softwarovou úpravu původního software, která má za úkol znefunkčnit část původního software – obvykle nějaký blokační mechanizmus. To však není tento případ. CHDK (jak se tento neoficiální update nazývá) nebrání některým funkcím původního firmware, naopak nové funkce doplňuje.
Zmiňujete zde „háčky“, např. nepoužitelný RAW formát CR2, který CHDK produkuje. Není nepoužitelný, jen je třeba si od autorů CHDK s updatem stáhnout též konverzní utilitu pro jeho převod do otevřeného formátu DNG.
Dále zde varujete před případným použitím CHDK ve vlastním fotoaparátu. Proč, když v podstatě nejde o nový firmware? Na stránce autorů CHDK se snadno lze dočíst, že při jeho použití nedochází k přepsání původního Canon firmware, pouze se načte doplňující programový kód z paměťové karty. Ano, můžete namítnout, že součástí tohoto kódu mohou být i „škodlivé“ algoritmy, ale mnoho uživatelů CHDK po celém světě Vám potvrdí opak. Navíc vzhledem k tomu, že původní firmware zůstává nedotčen, nelze v žádném případě hovořit o ztrátě záruky na fotoaparát.
A nakonec, Váš úvodní příměr k podvodnému prodejci falešných kamer mi osobně přijde naprosto irelevantní. Srovnávat člověka, který věnoval nemalý čas k tomu, aby rozšířil fotoaparáty o funkce, z nichž přinejmenším absence některých je vyloženou ostudou firmy Canon (například chybějící ukazatel nabití akumulátoru) s uvedeným podvodníkem mi přijde poněkud urážející.
Ano, je nutno dodat, že pozadí updatu CHDK není zcela čisté a že autor pravděpodobně vycházel z dat, která získal nepovoleným způsobem (reverzní engineering originálního firmware pro zjištění komunikace s Digic II procesorem). Je však spíše problémem firmy Canon, že se autorovi zajisté nemalá práce vyplatila.
Váš článek zaujal k popisovanému software jistý postoj. Tento postoj bohužel nelze nazvat nezaujatým. Proto ať už mou reakci na Váš článek zveřejníte či nikoliv, doufám za sebe i za ostatní čtenáře digineff.cz, že tento postoj je jen Vaším názorem a nikoliv nepochybným názorem výše jmenované zainteresované firmy.


Závěrem:
Skutečný závěr nechť si udělá každý sám. Můj názor je vskutku mým názorem. Mrzí mě, že v některých momentech byl nepochopen, i když – čtu článek po sobě a nechápu, jak mohl pan O.H. mě obvinit, že kladu rovnítko mezi podvodným „Canonem“ a vývojem neoficiálního softwaru. Že je firma Canon postižena, o tom přece není pochyb, sám pan O.H. hovoří o „vyložené ostudě firmy Canon“ – takže je morálně postižena tímto softwarem. Navíc sám O.H. připouští, že základem předmětného softu je reverzní engineering a sám to pokládá za nepovolený způsob. O porušení práv Canonu tedy nelze pochybovat a já už jsem tak trhlý, že se mi porušování práv nelíbí a jsme proti němu.

Nicméně, „tuning“ automobilů je taky úprava oficiálně vyrobeného automobilu, a automobilky proti němu nic nemají. A tuning se provádí mimo jiné i aplikací dodatečného softwaru. Takže nemohu než opakovat již řečené – uvidíme, jak se k tomu Canon postaví. Dodejme ještě, že když to šlo u Canonu, měli by to jít i jinde, takže se můžeme dočkat i dalších novinek tohoto typu. Dole je „natuningovaný Canon“, snad se tímto žertem nikdo neurazí, pan O.H. ani firma Canon.

O.N.