Nezařazené

X. ročník PRAGUE PHOTO 2017

Jako každý rok, i v dubnu 2017 ožije Praha fotografií. Již tradičně se bude PRAGUE PHOTO konat v samém centru Prahy, v Kafkově domě v sousedství Staroměstského náměstí. Výběr ze své dramaturgie zde uvede téměř 200 vystavujících autorů. V Kafkově domě se představí nejširší plejáda jednotlivých fotografů, galerií a společností zabývajících se fotografií, prezentovány budou originály téměř 200 autorů, a to jak současných, tak i klasiků. Své kolekce autorských fotografií uvedou např. Galerie Gambit, IndigoSpace, Vintage Photography, Mimo Space aj.

Jako každý rok, i v dubnu 2017 ožije Praha fotografií. Již tradičně se bude PRAGUE PHOTO konat v samém centru Prahy, v Kafkově domě v sousedství Staroměstského náměstí. Výběr ze své dramaturgie zde uvede téměř 200 vystavujících autorů. V Kafkově domě se představí nejširší plejáda jednotlivých fotografů, galerií a společností zabývajících se fotografií, prezentovány budou originály téměř 200 autorů, a to jak současných, tak i klasiků. Své kolekce autorských fotografií uvedou např. Galerie Gambit, IndigoSpace, Vintage Photography, Mimo Space aj.

Stále více se prosazuje forma pop-up prezentací jednotlivých fotografů – letos jsou to např. Magdalena Bláhová, Iveta Kopicová, Martin Stránka, Tomáš Paulus, Antonio Cossa, Assem Alsabban, aj. Nově se budou prezentovat rovněž fotografové ze zahraničí – Itálie, Finska, Slovenska, Francie a Saudské Arábie.

 Tradičně PRAGUE PHOTO uvede obsáhlou sekci tvorby nejmladší generace fotografů – studentů a čerstvých absolventů šesti odborných škol (Slezská univerzita Opava, Západočeská univerzita Plzeň, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Vysoká škola umělecká z Bratislavy, Škola střední a Vyšší odborná škola Michael a Pražská fotografická škola).

Leošní doprovodný program se soustředí především na prezentace různorodých fotografických projektů, které budou jednak prezentovány v rámci PRAGUE PHOTO, jednak budou v dalších termínech uvedeny ve výstavních síních a galeriích v Praze. Již od vzniku přehlídky je na návrh odborné komise každoročně udělována mladému fotografovi do 35 let cena Young Prague Photo Award. Díky tomuto ocenění zaznamenali dosavadní laureáti značně zvýšený zájem o svoji práci a tento kredit jim následně přinesl i zajímavé nabídky ze zahraničí.

Konání jubilejního X. ročníku PRAGUE PHOTO svědčí o dlouhodobém zájmu publika i odborníků a samotných tvůrců o takovouto specializovanou a širokou platformu.
Pro organizátory je tento zájem největší motivací do dalších let.

PRAGUE PHOTO se koná pod záštitou paní Adriany Krnáčové, primátorky hl. m. Prahy, a pod záštitou starosty Městské části Prahy 1, pana Oldřicha Lomeckého, a s podporou Magistrátu hl. m. Prahy a Městské části Praha 1.
 I Can Hear You Call – Martin Stránka
M.M.M. – J. Malý
Josef Hník
Josef Sudek
Mimo Space
Štěpánka Stein a Salim Isaa