Nezařazené

Výstava Vladimíra Železného

V Nikon Photo Gallery zahájil svoji patnáctou výstavu fotografií Vladimír Železný. Posledních dvacet let své fotografické tvorby věnuje zachycení židovského života, zejména ortodoxních komunit. A to je téma této výstavy.

V Nikon Photo Gallery zahájil svoji patnáctou výstavu fotografií Vladimír Železný. Posledních dvacet let své fotografické tvorby věnuje zachycení židovského života, zejména ortodoxních komunit. A to je téma této výstavy.

„Nejsem ortodoxně věřící, ale jsem Žid a mám velmi blízko k tomu, co zachycují zde vystavené fotografie,“ řekl Vladimír Železný, když otevíral před pěti lety výstavu na stejné téma v galerii Portheimka v Praze na Smíchově. „Zachytil jsem objektivem skutečnou víru, projevy dvoutisícileté tradice i soužití judaismu, křesťanství a islámu,“ dodal. Že je plným právem členem Asociace profesionálních fotografů svědčí i ukázky z jeho poslední výstavy nazvané Svět, který měl zmizet. Výstava vypovídá právě o nových komunitách ortodoxních Židů, o jejich životě, vypráví příběhy, které jsou plné otevřené i skryté radosti, zřejmého i skrytého utrpení a životních tužeb.


U Zdi nářků v Jeruzalémě mladý Izraelec troubí na rituální roh zvaný šofár


Večerní modlitba chasidů u Zdi nářků v Jeruzalémě


Chasid u Zdi nářků pláče nad Chrámem zbořeným před téměř dvěma tisíci roky


Kluk z Mea Shearim, chasidské čtvrti Jeruzaléma


Ráno v učebně braclavských chasidů


Ve Staré synagoze v Mikulově. Tajemný obřad havdala, který odděluje šabat, svatou sobotu, od všedního týdne


Chasidští poutníci v Umanu na Ukrajině. Otec se synem čtou žalmy u hrobky rabi Nachmana


Chasidští kluci nosí pejzy od tří nebo čtyř let

Výstava v Nikon Photo Gallery, Praha 1, Újezd 19 potrvá do 31. května