Nezařazené

Vysoká citlivost v praxi

Včera jsme se tu zabývali otázkou, jaký je vztah rozlišení a šumu. Došli jsme k závěru, že nějaký vztah je, avšak není zásadní. Podstatná je ale expozice ve vztahu k osvětlení. Toto zjištění si zaslouží bližší ověření.

Canon EOS 5D Mark II nastavený na 25600 ISO jsem zkoušel při slavnostních koledách v naší vesnici Zvole, kde se scházíme na návsi u vánočního stromu a zpíváme koledy. Osvětlení je zde minimální. Toto je typická scéna:

Všimněte si malých zpěváčků v druhé řadě – na sexty a na noty si svítí LED baterkou. Má jiné složení světla než žárovky a proto je světlo sinalé, až modré. Následující snímek byl pořízen 1/15 sec. Šum zde samozřejmě je, avšak právě tato bohatá expozice ho udržuje v rozumné míře:

Můžeme se podívat v detailu na výřez z původního obrázku s rozlišením 21 mega. Stáhněte si i tento původní obrázek – je to ovšem obrázek s objemem přes 7 MB.

Zajímavé je srovnání s oblastí, která je silně osvětlená. Podívejme se na následující ukázku, pořízenou 1/50 sec:

Když se podíváme na detail chlapcova obličeje, šum je tam v podstatě nezřetelný:

Vraťme se ještě k mixu světel. Na tomto obrázku je opět kombinace osvětlení žárovkového a LED baterky.

Myslím, že laborování s WB (vyvážení bílé) by bylo v tomto případě neúčelné a je tedy lepší nechat obrázek takový, jaký je. Pokud jde o šum, podívejme se na výřez z původního jednadvacetimegového snímku – větší písmena jsou i při 1/30 sec čitelná:

Velké problémy ovšem nastávají v podexponovaných partiích. Poslední ukázka byla pořízena též 1/30, avšak bez jakéhokoli přímého osvětlení. Tma byla taková, že i autofokus se už těžko chytal.

Šum ve výřezu z původního obrázku podle toho vypadá (pro názornost jsem výřez trochu zesvětlil, aby šum vystoupil).

Závěr z toho plyne jednoznačný – při práci s vysokým stupněm ISO není radno jít do podexpozice, je třeba dbát na dostatečnou expozici i za tu cenu, že snímek poněkud ztratí na „noční atmosféře“.

Včera jsme se tu zabývali otázkou, jaký je vztah rozlišení a šumu. Došli jsme k závěru, že nějaký vztah je, avšak není zásadní. Podstatná je ale expozice ve vztahu k osvětlení. Toto zjištění si zaslouží bližší ověření.

Canon EOS 5D Mark II nastavený na 25600 ISO jsem zkoušel při slavnostních koledách v naší vesnici Zvole, kde se scházíme na návsi u vánočního stromu a zpíváme koledy. Osvětlení je zde minimální. Toto je typická scéna:

Všimněte si malých zpěváčků v druhé řadě – na sexty a na noty si svítí LED baterkou. Má jiné složení světla než žárovky a proto je světlo sinalé, až modré. Následující snímek byl pořízen 1/15 sec. Šum zde samozřejmě je, avšak právě tato bohatá expozice ho udržuje v rozumné míře:

Můžeme se podívat v detailu na výřez z původního obrázku s rozlišením 21 mega. Stáhněte si i tento původní obrázek – je to ovšem obrázek s objemem přes 7 MB.

Zajímavé je srovnání s oblastí, která je silně osvětlená. Podívejme se na následující ukázku, pořízenou 1/50 sec:

Když se podíváme na detail chlapcova obličeje, šum je tam v podstatě nezřetelný:

Vraťme se ještě k mixu světel. Na tomto obrázku je opět kombinace osvětlení žárovkového a LED baterky.

Myslím, že laborování s WB (vyvážení bílé) by bylo v tomto případě neúčelné a je tedy lepší nechat obrázek takový, jaký je. Pokud jde o šum, podívejme se na výřez z původního jednadvacetimegového snímku – větší písmena jsou i při 1/30 sec čitelná:

Velké problémy ovšem nastávají v podexponovaných partiích. Poslední ukázka byla pořízena též 1/30, avšak bez jakéhokoli přímého osvětlení. Tma byla taková, že i autofokus se už těžko chytal.

Šum ve výřezu z původního obrázku podle toho vypadá (pro názornost jsem výřez trochu zesvětlil, aby šum vystoupil).

Závěr z toho plyne jednoznačný – při práci s vysokým stupněm ISO není radno jít do podexpozice, je třeba dbát na dostatečnou expozici i za tu cenu, že snímek poněkud ztratí na „noční atmosféře“.