Nezařazené

Světlost a jas

Je mnoho cest, jak se dopídit stejného, nebo aspoň podobného výsledku. Zesvětlování, to je jedna z běžných operací. Můžete na to jít selsky, tedy od oka. I v jednoduchém editoru najdete nějaké šoupátko, kterým budete tak dlouho manipulovat, až obrázek bude odpovídat vašim představám. Nic proti tomu, takto začínal každý.

Koumavý experimentátor záhy zjistí, že editory nabízejí přinejmenším dva nástroje, které ovlivňují tmavost obrázku. Jeden je označen jako světlost a druhý jako jas. Výsledky jsou více méně stejné. Proč tedy jsou zde dva nástroje místo jednoho?


Oba jsou stejné jen zdánlivě.

Světlost je vlastnost barevného tónu, který je definován odstínem (v anglické terminologii hue), a sytostí (anglicky saturation). Je to tedy specifický způsob interpretace barev: známe interpretaci RGB (tři barevné kanály, červený, zelený, modrý), kdežto toto je interpretace (hue, saturation, lumination) . Zase to jsou tři údaje, tři souřadnice barevného prostoru. Hue určuje druh barvy (tedy: vybere z „duhy“ odstín, saturation určí, jak moc marevný odstín má být (od syté až po „žádnou barevnost“ = odstín šedé) a světlost, lumination, určí, jak blízko bílé má odstn být.
Funkci snadno pochopíme malým experimentováním s posuvníkem: jakmile nastavíme posuvník čili jezdec extrémně doleva, obrázek zčerná a bude z něho černá plocha bez kresby. Na opačné straně bude bílá plocha bez kresby. Jednoduše řečeno, zesvětlováním obrázku funkcí světlost přibližujeme všechny jeho barvy bílé.

Jas zase lépe pochopíme na základě experimentu. Posuvník stáhneme maximálně doleva – obrázek bude hodně tmavý, avšak nebude to černá plocha. Na opačné straně bude hodně světlý, ale nebude to bílá plocha.

To všechno je hezké, řeknete, ale k čemu je mi to dobré?

Funkcí světlost můžeme dosáhnout zajímavé nálady, neobvyklých efektů. Obrázek trochu zešedne, ale to bývá za některých okolností přesně to, co chceme. Nedochází k přepálení jasů, to je jeho výhoda. Zato funkcí jas dosáhneme přirozenějšího zesvětlení, ale je třeba postupovat velmi opatrně. Posuvník je pro tyto účely docela hrubý nástroj a je dobře, že kupříkladu PhotoStudio dovoluje nastavovat u jasu jednotlivé stupně do plusu i do mínusu.

Ukažme si to na příkladu.


Nejprve se podíváme na funkci světlost. Pracujeme v Zoner Photo Studiu 8. Pro lepší kontrolu zapneme histogram a „přepálené jasy“ a nastavíme světlost na 150%. Zde je výsledek v dialogovém okně:


Pozorně si prohlédněte histogram. Zůstal v plném rozsahu (drobné jasy vpravo zůstaly), ale jaksi se smrsknul, přezúžil, přestěhoval se z oblasti temných tónů (vlevo) do středu: co bylo dřív černé, je teď střední šedá (protože jsme na 150%). A nevznikly žádné přepálené jasy! Obrázeksamozřejmě ztratil kontrast.
V druhém příkladu budeme pracovat s jasem:

Histogram se nezúžil, ale stěhuje se vpravo, celý, v plném rozsahu. Tím pádem se mu řežou jasy – vypalují se (vidíme nad kostelíkem modrou skvrnu, to je přepálený modrý kanál v obloze, pak jsou přepaly v červené – a žluté skvrny ukazují na celkový přepal ve třech kanálech RGB.

Vnímavý čtenář vycítil skepsi k oběma těmto funkcím. Ano, jsou tak či onak (někdy obě) obsaženy ve zcela jednoduchých editorech. Ty lepší, k nimž ZPS 8 bezesporu patří, mají mnohem účinnější nástroj, a tím je aktivní histogram. O něm pojednáme jindy.


Je mnoho cest, jak se dopídit stejného, nebo aspoň podobného výsledku. Zesvětlování, to je jedna z běžných operací. Můžete na to jít selsky, tedy od oka. I v jednoduchém editoru najdete nějaké šoupátko, kterým budete tak dlouho manipulovat, až obrázek bude odpovídat vašim představám. Nic proti tomu, takto začínal každý.

Koumavý experimentátor záhy zjistí, že editory nabízejí přinejmenším dva nástroje, které ovlivňují tmavost obrázku. Jeden je označen jako světlost a druhý jako jas. Výsledky jsou více méně stejné. Proč tedy jsou zde dva nástroje místo jednoho?


Oba jsou stejné jen zdánlivě.

Světlost je vlastnost barevného tónu, který je definován odstínem (v anglické terminologii hue), a sytostí (anglicky saturation). Je to tedy specifický způsob interpretace barev: známe interpretaci RGB (tři barevné kanály, červený, zelený, modrý), kdežto toto je interpretace (hue, saturation, lumination) . Zase to jsou tři údaje, tři souřadnice barevného prostoru. Hue určuje druh barvy (tedy: vybere z „duhy“ odstín, saturation určí, jak moc marevný odstín má být (od syté až po „žádnou barevnost“ = odstín šedé) a světlost, lumination, určí, jak blízko bílé má odstn být.
Funkci snadno pochopíme malým experimentováním s posuvníkem: jakmile nastavíme posuvník čili jezdec extrémně doleva, obrázek zčerná a bude z něho černá plocha bez kresby. Na opačné straně bude bílá plocha bez kresby. Jednoduše řečeno, zesvětlováním obrázku funkcí světlost přibližujeme všechny jeho barvy bílé.

Jas zase lépe pochopíme na základě experimentu. Posuvník stáhneme maximálně doleva – obrázek bude hodně tmavý, avšak nebude to černá plocha. Na opačné straně bude hodně světlý, ale nebude to bílá plocha.

To všechno je hezké, řeknete, ale k čemu je mi to dobré?

Funkcí světlost můžeme dosáhnout zajímavé nálady, neobvyklých efektů. Obrázek trochu zešedne, ale to bývá za některých okolností přesně to, co chceme. Nedochází k přepálení jasů, to je jeho výhoda. Zato funkcí jas dosáhneme přirozenějšího zesvětlení, ale je třeba postupovat velmi opatrně. Posuvník je pro tyto účely docela hrubý nástroj a je dobře, že kupříkladu PhotoStudio dovoluje nastavovat u jasu jednotlivé stupně do plusu i do mínusu.

Ukažme si to na příkladu.


Nejprve se podíváme na funkci světlost. Pracujeme v Zoner Photo Studiu 8. Pro lepší kontrolu zapneme histogram a „přepálené jasy“ a nastavíme světlost na 150%. Zde je výsledek v dialogovém okně:


Pozorně si prohlédněte histogram. Zůstal v plném rozsahu (drobné jasy vpravo zůstaly), ale jaksi se smrsknul, přezúžil, přestěhoval se z oblasti temných tónů (vlevo) do středu: co bylo dřív černé, je teď střední šedá (protože jsme na 150%). A nevznikly žádné přepálené jasy! Obrázeksamozřejmě ztratil kontrast.
V druhém příkladu budeme pracovat s jasem:

Histogram se nezúžil, ale stěhuje se vpravo, celý, v plném rozsahu. Tím pádem se mu řežou jasy – vypalují se (vidíme nad kostelíkem modrou skvrnu, to je přepálený modrý kanál v obloze, pak jsou přepaly v červené – a žluté skvrny ukazují na celkový přepal ve třech kanálech RGB.

Vnímavý čtenář vycítil skepsi k oběma těmto funkcím. Ano, jsou tak či onak (někdy obě) obsaženy ve zcela jednoduchých editorech. Ty lepší, k nimž ZPS 8 bezesporu patří, mají mnohem účinnější nástroj, a tím je aktivní histogram. O něm pojednáme jindy.