Nezařazené

Správná expozice – kdy přidat či ubrat

V Institutu digitální fotografie jsme při posledním semináři o „svícené fotografii“ podnikli tento experiment.

Fotografovali jsme motiv obsahující bílou, šedou a černou barvu. Expozici jsme zvolili „úředně správnou“ – tedy naměřili jsme hodnotu světla odraženého od oficiální normalizované tabulky střední šedé (18% odrazivost). Je to 1/100 sec při cloně 4,5, citlivost 100 ISO. Pak jsme pořídili sérii snímků v odstupech 1/3 EV.

Při cestě k přeexpozici se v plném rozsahu zachovala kresba při 1/80 a 1/60 sec, ale už při 1/50 sec, tedy při dvojnásobné přeexpozici, splývá kresba šedého kabelu s bílým pozadím (viz výřez z výše uvedeného obrázku – vpravo). Při 1/25, tedy při +2 EV, se takřka úplně ztrácí kresba kabelu a snímek je nepoužitelný.

Jaká situace je na druhé straně?
I při -2EV, tedy při 1/400 sec, je patrný rozdíl mezi šedým kabelem a černým řemenem – i bez úpravy obrazu. Co ovšem je skutečně překvapující: při podexpozici -4EV je možno z podexponovaného obrázku vytáhnout vcelku slušně vykreslený snímek a dokonce i z obrázku -5 EV je možno získat kresbu, byť silně poznamenanou šumem.

Vlevo je nepoužitelný snímek +2 EV. Dole jsou snímky editované z původních obrázků podexponovaných -4EV a -5 EV.


Závěr je jednoznačný – digitální fotografie je podstatně více zranitelná přeexpozicí než podexpozicí. Jakmile tedy stojíme před motivem se značným rozsahem jasů, je lépe se expozičně řídit nejjasnějšími místy Jako na našem posledním příkladu: osvětlená část obrazu vyžaduje expozici 1/650 sec, zastíněná 1/80 sec. To je rozpětí 4 EV. Je tedy dobře se držet 1/650, přičemž vím, že mám rezervu cca dvě třetinky EV (viz výše uvedený text – při +1 EV už začaly splývat detaily v nejvíce osvětlených místech. Mohu si tedy klidně dovolit 1/400 sec (+0,7 EV), čímž se expozičně přiblížím stínu a zvýrazním jas osvětlené části.

Nahoře je vlevo 1/650 sec, vpravo 1/80 sec. Řešení velkého rozpětí jasů: vyjdu z hodnoty jasné části, přidám 2/3 EV. Tím ještě zůstanu v mezích tolerance a prosvětlím stíny. Mohl bych si pak dále pomoci prosvětlením stínů v editoru.V Institutu digitální fotografie jsme při posledním semináři o „svícené fotografii“ podnikli tento experiment.

Fotografovali jsme motiv obsahující bílou, šedou a černou barvu. Expozici jsme zvolili „úředně správnou“ – tedy naměřili jsme hodnotu světla odraženého od oficiální normalizované tabulky střední šedé (18% odrazivost). Je to 1/100 sec při cloně 4,5, citlivost 100 ISO. Pak jsme pořídili sérii snímků v odstupech 1/3 EV.

Při cestě k přeexpozici se v plném rozsahu zachovala kresba při 1/80 a 1/60 sec, ale už při 1/50 sec, tedy při dvojnásobné přeexpozici, splývá kresba šedého kabelu s bílým pozadím (viz výřez z výše uvedeného obrázku – vpravo). Při 1/25, tedy při +2 EV, se takřka úplně ztrácí kresba kabelu a snímek je nepoužitelný.

Jaká situace je na druhé straně?
I při -2EV, tedy při 1/400 sec, je patrný rozdíl mezi šedým kabelem a černým řemenem – i bez úpravy obrazu. Co ovšem je skutečně překvapující: při podexpozici -4EV je možno z podexponovaného obrázku vytáhnout vcelku slušně vykreslený snímek a dokonce i z obrázku -5 EV je možno získat kresbu, byť silně poznamenanou šumem.

Vlevo je nepoužitelný snímek +2 EV. Dole jsou snímky editované z původních obrázků podexponovaných -4EV a -5 EV.


Závěr je jednoznačný – digitální fotografie je podstatně více zranitelná přeexpozicí než podexpozicí. Jakmile tedy stojíme před motivem se značným rozsahem jasů, je lépe se expozičně řídit nejjasnějšími místy Jako na našem posledním příkladu: osvětlená část obrazu vyžaduje expozici 1/650 sec, zastíněná 1/80 sec. To je rozpětí 4 EV. Je tedy dobře se držet 1/650, přičemž vím, že mám rezervu cca dvě třetinky EV (viz výše uvedený text – při +1 EV už začaly splývat detaily v nejvíce osvětlených místech. Mohu si tedy klidně dovolit 1/400 sec (+0,7 EV), čímž se expozičně přiblížím stínu a zvýrazním jas osvětlené části.

Nahoře je vlevo 1/650 sec, vpravo 1/80 sec. Řešení velkého rozpětí jasů: vyjdu z hodnoty jasné části, přidám 2/3 EV. Tím ještě zůstanu v mezích tolerance a prosvětlím stíny. Mohl bych si pak dále pomoci prosvětlením stínů v editoru.