Nezařazené

Špiníme bílé triko

Minulé úterý jsem tu vyhlásil pidisoutěž na ušpinění trika. Jak to udělat, aby bílé triko nebylo zářivě bílé? Zkuste vykoumat, jak ho zaprat, ale čistě ve vrstvách, vyzýval jsem – do pátku. Sešlo se několik zajímavých řešení. Předešlu, že jsem podmínky neurčil zcela precizně. Psal jsem: udělejte to pomocí prolínání, masek eventuálně výběrem. Posunutím pravého jezdce doleva na výstupu v úrovních se nedám ošálit! Čímž je míněno toto:

Minulé úterý jsem tu vyhlásil pidisoutěž na ušpinění trika. Jak to udělat, aby bílé triko nebylo zářivě bílé? Zkuste vykoumat, jak ho zaprat, ale čistě ve vrstvách, vyzýval jsem – do pátku. Sešlo se několik zajímavých řešení. Předešlu, že jsem podmínky neurčil zcela precizně. Psal jsem: udělejte to pomocí prolínání, masek eventuálně výběrem. Posunutím pravého jezdce doleva na výstupu v úrovních se nedám ošálit! Čímž je míněno toto:

Ve výstupních úrovních posunete pravý jezdec doleva, zde na úroveň 163, čímž dáme editoru příkaz: co je TEĎ bílé (úroveň 255) bude od teď úroveň 163 a podle toho se upraví ostatní tónové hodnoty. Lidsky řečeno, všechno se ztmaví. Takhle se podvodně zbavují koumáci přepalů. Zmizí hláška o přepalech, ale pochopitelně že ve vypálených místech žádná kresba nevznikne, jenom není už bílé, je šedá. Tak tohle jsem měl na mysli.

Dovedu pochopit, že tohle někomu může připadat nepochopitelné. Tak znovu. Jasová škála osmibitového obrázku má 256 hodnot, 0 je černá, 255 bílá. Někdy potřebujeme ztmavit bílé partie – z mnoha důvodů. V tisku zde často přijdeme o kresbu. Nebo v celkových souvislostech fotky ta bílá partie ruší. Důvodů může být hodně. Bílou partii můžeme zatáhnout třeba zamalováním černou barvou (nastavíme prolnutí na měkké světlo a štětec udělá své, podle toho, jak velké krytí nastavíme, nejlíp je nastavit tak 15%. Nebo to uděláme v úrovních způsobem výše popsaným, že lstivě posuneme pravého jezdce výstupu doleva. Ale to jsou všechno destruktivní úpravy. Jakmile ji jednou provedeme, cesta zpátky je jenom přes historii (undo, Ctrl+Z). To je ne-elegantní. Práce ve vrstvách a maskách nám umožňuje ladit výsledek jemně, bez násilných zásahů do obrázku, protože v podstatě nastavujeme parametry a se samotným obrázkem nic neděláme. Proto ono zadání bylo – zkuste to ve vrstvách a maskách, pomocí prolínání. Sešla se řádka zajímavých podnětů.
Byl jsem zvědavý, jak na to kdo půjde.

Pan J.B. poslal toto řešení:

 

Jsou zde stopy zápasu. Rekonstruuji ho následovně, mohu se mýlit, ale asi ne: původní Pozadí zkopíroval do Layer 1. Tuto vrstvu zkopíroval ještě jednou, takže vznikla Layer 1 copy 2 a ještě jednou a byla Layer 1 copy 3. Původní Layer 1 přestěhoval nad Layer 1 copy 3. Pozadí hodil do koše, takže původní fotka zbyla v Layer 1 copy 2.
Zcela dole je tedy původní fotka, nad ní Layer1 copy 3 v prolnutí Násobit a 100% krytím. Potom autor dal tričko v Layer 1, nalil do něj kyblíkem (nástroj Plechovka barvy, klávesa G) černou barvu, výběr invertoval Ctrl+I, smazal vše mimo černě vyplněné triko a tuto vrstvu s černým trikem nastavil na krytí 33%. No a na vrstvu Layer 1 copy 3 posadil masku a vykryl triko. Zde mohl podle potřeby měnit efekt plastičnosti. Takže – bělost trika potlačila Plechovka barvy s černou.

Paní H. B. podobného výsledku dosáhla jaksi méně tahy, tudíž elegantněji.

 

Triko dala do výběru, příkazem Ctrl+J zkopírovala do Vrstvy 1 a pak nasadila Efekty (označeno šipkou), efekt Překrytí barvou. Tudíž triko přemalovala na černo a krytí 79% udělalo svoji práci. Jednoduché, efektivní.


Pan J.P. na to šel přímočaře.

 

Zkopíroval Pozadí do Vrstvy 1 a nasadil Násobení. Pak v masce prosvětlil obličej. Takto upravenou vrstvu zkopíroval do Vrstvy 1 kopie a tam podle hesla žádné praní s mladou paní zamaloval tričko štětcem. Tak nějak by to řešil král Alexandr Makedonský! 🙂 Co dodat? Ono to malování je destruktivní a těžko se ladí, musíme v Historii chodit dozadu, abychom dosáhli svých představ. Nicméně i tak možno.

Pan Pr. (křestní jméno mi zmizelo, omlouvám se) na to šel bez štětce nebo kýblu s černou barvou.

 

Použil prolnutí málo užívané ve fotografii, totiž Lineárně ztmavit až dalším kopírováním vrstev dosáhl přiměřeně zbarveného trička. Tím pádem ale celá fotka byla moc tmavá. Proto „to tmavé“ vykryl na kopiích 5,6 a 7 maskou a v nejhořejší vrstvě Pozadí kopie 2 jemným štětcem vše doladil. Opakuji, cením si toho, že se nepracoval na bitmapě štětcem s barvou nebo plechovkou s barvou, opravdu to je jen prolínání.


Pan L. S. to udělal taky hodně jednoduše, ale trochu proti zadání.

 

Jednoduše Pozadí ztmavil (asi v Úrovních), pak zkopíroval do Vrstvy 1, nasadil prolnutí Závoj, které zesvětluje, to co mělo být tmavé vykryl v masce černou a nastavil krytí na 75%. Toto řešení umožňuje zásahy do trika, ladění osvětlené a zastíněné části.


Jak jsem to udělal já?

 

Přemýšlel jsem, jak se zbavit té bílé. Což ji převést do negativu? Takže nejdřív jsem udělal Vrstvu 1 jako kopii Pozadí, dal prolnutí Násobit a vykryl v masce obličej a části pomalované zdi – je to vidět na kartě vrstev. Pak jsem Nástrojem pro rychlý výběr vybral triko a pomocí Ctrl+J dal jako Vrstvu 2. Pořád to bylo bílé triko. Příkazem Ctrl+I ( = inverze) jsem ho dal do negativu a nastavil prolnutí Násobit. Ubohá dívčina Bára pak vypadala, jako by vyprala triko v dehtu:


Což byl více méně můj cíl. No a teď už bylo snadné nastavit krytí vrstvy (vyšlo mi 61%) a štětcem doladit světlo na triku.


Výhoda toho řešení je v tom, že není destruktivní, ničím se tu nemaluje po obrázku, jen po masce a to je důležité – malování po masce může být never ending story, můžeme se kdykoli jakkoli vracet, korigovat, rušit, obnovovat. V masce nelze nic zkazit, dokud pracujeme v masce – přidáváme a ubíráme, dokud nejsme definitivně spokojeni – ale i pak, pokud nesloučíme vrstvy a masky a uložíme obrázek do photoshopího formátu, se můžeme k dílu vracet. Zásahy do obrazové bitmapy ale zanechávají stopy, leda že bychom se v historii vraceli.

Děkuji všem zúčastněným, prémii získávají paní H.B. a pan Pr., protože opravdu nic nepomalovali, pracovali nedestruktivně. Někdy příště na shledanou zase u nějakého maličkého hlavolamu. Kdybyste sami měli tip, dejte vědět.