Nezařazené

Režimy blesku

Ze zkušeností kurzů IDIFu vím, že mnoha lidem dělá problém blesk – jeho různé režimy. Možná, že by tedy bylo užitečné se podívat na velmi jednoduchý příklad, jak se blesk vestavěný do kompaktu ovládá. Právě zkouším velice jednoduchý kompakt Nikon Coolpix 52c (do obchodů by měl přijít někdy za měsíc).Ovládání blesku má na čtyřcestném voliči, jak se už stalo tradicí. Jakmile stiskneme čtyřcestný volič směrem vzhůru, objeví se toto menu:

Co znamenají ty sympboly? Vyjmenujme si funkce popořádku, shora dolů:

 • automatický režim blesku
 • automatický režim blesku s redukcí červených očí
 • vypnutý blesk
 • vynucený blesk
 • blesk do pomalého času

Proberme si teď jednotlivé položky.

Automatický režim blesku
V tomto režimu fotoaparát pracuje, když je v základním nastavení a když je nastaven na plně automatický provoz. Hlídá si úroveň osvětlení a jakmile světelná hladina klesne pod určitou mez, přístroj

 • nastaví tzv. synchronizační dobu osvitu – u tohoto modelu je to 1/30 sec, někdy to bývá 1/60 sec
 • odpálí blesk

  Výsledek je vidět na tomto obrázku:

  Objekt je více méně správně exponován (blesk dovede dávkovat sílu záblesku, ovšem okolí je moc tmavé až černé. Proč? Protože synchronizační doba osvitu 1/30 sec je příliš krátká na to, aby se okolí dokonale prokreslilo. Navíc je tu problém tzv. červených očí. Blesk má svůj reflektor blízko objektivu, takže světlo dopadne na prokrvenou sítnici a ta je pak na obrázku vidět. Zde je zvětšený výřez z první zukázky:

  Proto výrobci zavedli redukci červených očí.

  Automatický režim blesku s redukcí červených očí
  V tomto režimu blesk pracuje v zásadě stejně, jako v první případě: nastaví synchronizační čas a odpálí blesk, avšak „na několikrát“. Zároveň se softwarově při generování obrázku odstraní červeň z očí.

  Výsledek je v podstatě stejný, jen ty červené oči zmizely. Navíc, je velká prodleva od okamžiku stisknutí spouště k expozici – subjekt se zpravidla lekne, trhne sebou, ztratí výraz, má úplně jiné gesto. Použití tohoto režimu je tedy značně diskutabilní.

  Vypnutý blesk
  V tomto režimu blesk nepracuje ani ve velmi nízké hladině osvětlení. Blesk někdy dokonce musíme vypnout – někde je to dokonce nařízeno, například v muzeu nebo v zoologické zahradě. Automatika ovšem nastavuje dlouhou dobu osvitu – v našem případě vyhodnotila světlo a nastavila 1/10 sec. Hrozí nebezpečí rozhýbání snímku. Leccos zachrání stabilizace. Tento režim má výhodu v tom, že prokreslí celou scénu!

  Na této ukázce je prokreslené vše, jsou tu ale dvě technické vady. V důsledku dvojího osvětlení (holčička je částečně ozářena žárovkou, sousední místnost je osvětlena jen denním světlem) jsou tóny sousední místnosti namodralé. No a dlouhý čas nestačil zachytit dostatečně ostře pohyb hlavy holčičky Dominiky. Nicméně obrázek působí přirozeněji, než oba předešlé – proto doporučuji přinejmenším zkoušet, experimentovat s fotografováním bez blesku.

  Vynucený blesk
  To je opak: v tomto režimu přístroj nastaví synchronizační čas a blesk funguje bez ohledu na světelnou hladinu, tedy i za plného slunce. Pro tento režim tu nemám ukázku, protože by vypadala úplně stejně, jako první ukázka. Tento režim má smysl – někdy – za slunečného počasí v protisvětle, kdy prozáříme stíny a zachováme kresbu v jasech.

  Blesk do pomalého času
  Zde je označen ikonkou panáčka a hvězdičky – je to piktogram užívaný i jinými výrobci. V tomto režimu blesk spustí bez ohledu na světelnou hladinu – stejně jako vynucený blesk, avšak nenastavuje synchronizační čas, nýbrž respektuje automatem nastavenou hodnotu doby osvitu a k té jen přidá svoje osvětlení.

  Má to jedinou nevýhodu – červené oči. Některé přístroje proto nabízejí i blesk do pomalého času (někdy se označuje jako slow flash s redukcí červených očí. Jev sice odstraní, ovšem za cenu prodlevy a obtěžování. Osobně si myslím, že je snazší červené oči vyretušovat.

  Blesku do pomalého času můžeme využívat i venku za sunečného počasí – v protisvětle a k projasnění stínů. O této technice si povíme někdy jindy.

 • Ze zkušeností kurzů IDIFu vím, že mnoha lidem dělá problém blesk – jeho různé režimy. Možná, že by tedy bylo užitečné se podívat na velmi jednoduchý příklad, jak se blesk vestavěný do kompaktu ovládá. Právě zkouším velice jednoduchý kompakt Nikon Coolpix 52c (do obchodů by měl přijít někdy za měsíc).Ovládání blesku má na čtyřcestném voliči, jak se už stalo tradicí. Jakmile stiskneme čtyřcestný volič směrem vzhůru, objeví se toto menu:

  Co znamenají ty sympboly? Vyjmenujme si funkce popořádku, shora dolů:

  • automatický režim blesku
  • automatický režim blesku s redukcí červených očí
  • vypnutý blesk
  • vynucený blesk
  • blesk do pomalého času

  Proberme si teď jednotlivé položky.

  Automatický režim blesku
  V tomto režimu fotoaparát pracuje, když je v základním nastavení a když je nastaven na plně automatický provoz. Hlídá si úroveň osvětlení a jakmile světelná hladina klesne pod určitou mez, přístroj

 • nastaví tzv. synchronizační dobu osvitu – u tohoto modelu je to 1/30 sec, někdy to bývá 1/60 sec
 • odpálí blesk

  Výsledek je vidět na tomto obrázku:

  Objekt je více méně správně exponován (blesk dovede dávkovat sílu záblesku, ovšem okolí je moc tmavé až černé. Proč? Protože synchronizační doba osvitu 1/30 sec je příliš krátká na to, aby se okolí dokonale prokreslilo. Navíc je tu problém tzv. červených očí. Blesk má svůj reflektor blízko objektivu, takže světlo dopadne na prokrvenou sítnici a ta je pak na obrázku vidět. Zde je zvětšený výřez z první zukázky:

  Proto výrobci zavedli redukci červených očí.

  Automatický režim blesku s redukcí červených očí
  V tomto režimu blesk pracuje v zásadě stejně, jako v první případě: nastaví synchronizační čas a odpálí blesk, avšak „na několikrát“. Zároveň se softwarově při generování obrázku odstraní červeň z očí.

  Výsledek je v podstatě stejný, jen ty červené oči zmizely. Navíc, je velká prodleva od okamžiku stisknutí spouště k expozici – subjekt se zpravidla lekne, trhne sebou, ztratí výraz, má úplně jiné gesto. Použití tohoto režimu je tedy značně diskutabilní.

  Vypnutý blesk
  V tomto režimu blesk nepracuje ani ve velmi nízké hladině osvětlení. Blesk někdy dokonce musíme vypnout – někde je to dokonce nařízeno, například v muzeu nebo v zoologické zahradě. Automatika ovšem nastavuje dlouhou dobu osvitu – v našem případě vyhodnotila světlo a nastavila 1/10 sec. Hrozí nebezpečí rozhýbání snímku. Leccos zachrání stabilizace. Tento režim má výhodu v tom, že prokreslí celou scénu!

  Na této ukázce je prokreslené vše, jsou tu ale dvě technické vady. V důsledku dvojího osvětlení (holčička je částečně ozářena žárovkou, sousední místnost je osvětlena jen denním světlem) jsou tóny sousední místnosti namodralé. No a dlouhý čas nestačil zachytit dostatečně ostře pohyb hlavy holčičky Dominiky. Nicméně obrázek působí přirozeněji, než oba předešlé – proto doporučuji přinejmenším zkoušet, experimentovat s fotografováním bez blesku.

  Vynucený blesk
  To je opak: v tomto režimu přístroj nastaví synchronizační čas a blesk funguje bez ohledu na světelnou hladinu, tedy i za plného slunce. Pro tento režim tu nemám ukázku, protože by vypadala úplně stejně, jako první ukázka. Tento režim má smysl – někdy – za slunečného počasí v protisvětle, kdy prozáříme stíny a zachováme kresbu v jasech.

  Blesk do pomalého času
  Zde je označen ikonkou panáčka a hvězdičky – je to piktogram užívaný i jinými výrobci. V tomto režimu blesk spustí bez ohledu na světelnou hladinu – stejně jako vynucený blesk, avšak nenastavuje synchronizační čas, nýbrž respektuje automatem nastavenou hodnotu doby osvitu a k té jen přidá svoje osvětlení.

  Má to jedinou nevýhodu – červené oči. Některé přístroje proto nabízejí i blesk do pomalého času (někdy se označuje jako slow flash s redukcí červených očí. Jev sice odstraní, ovšem za cenu prodlevy a obtěžování. Osobně si myslím, že je snazší červené oči vyretušovat.

  Blesku do pomalého času můžeme využívat i venku za sunečného počasí – v protisvětle a k projasnění stínů. O této technice si povíme někdy jindy.