Nezařazené

Prediktivní zaoostřování

S tímto pojmem se potkáme ve specifikacích technicky vyspělejších přístrojích. Predikce znamená „předvídání“, a skutečně, aparát takto vybavený do jisté míry prorokuje budoucnost. Při namáčknutí spouště autofokus zastaví svoji čuinnost – za běžných okolností. POkud ale je aparát vybaven prediktivním zaoostřováním, systém nadále sleduje situaci. Pokud se objekt, na který je zaostřeno, pohybuje směrem k fotoaparátu nebo od fotoaparátu, prediktivní zaoostřování se automaticky aktivuje a nastaví rovinu ostření tak, aby objekt byl ostrý v okamžiku expozice. Prediktivní ostření obvykle pracuje i tehdy, je-li přístroj vybbaven uzamčením ostřenín(AF-L).

S tímto pojmem se potkáme ve specifikacích technicky vyspělejších přístrojích. Predikce znamená „předvídání“, a skutečně, aparát takto vybavený do jisté míry prorokuje budoucnost. Při namáčknutí spouště autofokus zastaví svoji čuinnost – za běžných okolností. POkud ale je aparát vybaven prediktivním zaoostřováním, systém nadále sleduje situaci. Pokud se objekt, na který je zaostřeno, pohybuje směrem k fotoaparátu nebo od fotoaparátu, prediktivní zaoostřování se automaticky aktivuje a nastaví rovinu ostření tak, aby objekt byl ostrý v okamžiku expozice. Prediktivní ostření obvykle pracuje i tehdy, je-li přístroj vybbaven uzamčením ostřenín(AF-L).