Nezařazené

Pondělní fotoškola – Hloubka ostrosti

Tentokrát jsme se s Tomášem Mähringem zaměřili na vysvětlení důležitého pojmu, kolem něhož občas bývají dohady. Snažili jsme se vyhnout složitostem a vysvětlit to stručně a jasně.

Tentokrát jsme se s Tomášem Mähringem zaměřili na vysvětlení důležitého pojmu, kolem něhož občas bývají dohady. Snažili jsme se vyhnout složitostem a vysvětlit to stručně a jasně.

Každému je asi jasné, co to je ostrost. Jasné do té míry, je i ostrost je pojem značně relativní. Vyfotíme něco kompaktem za dvanáct set a pak vyfotíme stejný motiv Hasselbladem s digitální stěnou a oba obrázky budou ostré, ale ten z Hasselbladu ostřejší… Tak daleko ale nechoďme. Vycházíme z toho, že za ideální situace zaostříme na daný bod. Ten bod leží v určité vzdálenosti od nás. Samozřejmě, že stejně ostré budou objekty položené ve stejné vzdálenosti. A jsme u prvního důležitého pojmu, rovina zaostření. Není třeba velkého důvtipu k pochopení, že je to ve skutečnosti kulová plocha: dejme tomu, že jsme zaostřili na bod vzdálený pět metrů. Pak by byly ostré všechny body vzdálené od nás pět metrů, i když se budeme otáčet doleva, doprava nebo pokud namíříme objektiv vzhůru: pokud objektiv zůstane stejně zaostřený, vše vzdálené pět metrů bude ostré.

Což neznamená, že do co je vzdálené čtyři devadesát nebo pět deset bude neostré. Nicméně bude to míň ostré… No a všechno co je v pásmu, ve kterém se nám objekty jeví jako ostré, to je hloubka ostrosti.

Podívejme se na ukázku. Nora sedí v remízku. Zaostřeno má na hruď (červený kroužek). Hlavu a čumák má o nějakých deset, dvacet centimetrů před hrudí (modrý kroužek). Hruď je ostrá a čumák neostrý. Vyšel z hloubky ostrosti.


 


Dá se hloubka ostrosti nějak regulovat, zvětšovat nebo zmenšovat? Jistě – a právě o tom je naše video, natočené ve spolupráci s firmou Aaron.