Nezařazené

Polopatě: Deset kroků k dobré fotce

Patnáct let vedu semináře a kurzy digitální fotografie. Pozorně si všímám, co dělá posluchačům největší potíže a co je svádí na chybné cesty. Právě kontaktem s lidmi jsem došel k formulaci deseti zásad, které vedou k dobré fotce. Neudělají z nikoho umělce. Je to zvládnutí fotografické gramatiky. Taky se nestanete spisovatelem, když se naučíte vyňatá slova a píšete babička s měkkým i. Ale každý spisovatel umí vyňatá slova… Takže zde je to desatero.

Patnáct let vedu semináře a kurzy digitální fotografie. Pozorně si všímám, co dělá posluchačům největší potíže a co je svádí na chybné cesty. Právě kontaktem s lidmi jsem došel k formulaci deseti zásad, které vedou k dobré fotce. Neudělají z nikoho umělce. Je to zvládnutí fotografické gramatiky. Taky se nestanete spisovatelem, když se naučíte vyňatá slova a píšete babička s měkkým i. Ale každý spisovatel umí vyňatá slova… Takže zde je to desatero.
Už jsem se na něj v rubrice Polopatě několikrát odvolával a postupně věnuji další kapitoly jednotlivým bodům. Ale bude dobře se podívat na celé desatero souhrnně.

Krok první
Co fotit? Fotíme to, co bude dobře vypadat na fotce. Říkáme tomu motiv.
Rozvedu to: Obvykle se díváme po „hezkých věcech“: krajina, významné stavby, zábavné situace. Jenže to co vypadá hezky a co nás baví, nemusí vypadat dobře na fotografii. Celý svůj fotografický život budete sbírat zkušenosti, co dobře vypadá a jak motiv vyfotit, aby vyšel dobře. To je to správné slovo: v realitě hledáme motiv a motiv je to, co dobře vypadá na fotce.

Krok druhý
Fotografie musí mít řád. Musíme ji vystavět – a právě toto „stavění“ je vyhledávání motivu v realitě. Díváme se po výrazných liniích, po výrazných tvarech a strukturách. Těch se chytíme a na nich postavíme obraz. Na naší ukázce je příklad důležité linie – je to úhlopříčka. Kachny nejsou kolmo pod sebou, jsou posunuté, jejich hlavičky jsou na úhlopříčce.


Krok třetí
Linie, tvary a plochy neumísťujeme do obrazu náhodně. Obraz členíme na třetiny: obraz má dvě svislé linie, jež dělí obraz na tři svislé třetiny, a právě tak dvě vodorovné linie. Průsečíky těchto třetinových linií nazývám silný obrazový bod. Do toho bodu je dobře umístit to nejdůležitější, co má v obrázku být. Jezdec na ukázce je na svislé třetině, šátek je blízko silného bodu.


Krok čtvrtý
To co je důležité musí být na obraze dobře čitelné. Aby bylo čitelné, musí to být dostatečně velké. Mělo by to zabrat aspoň 30% plochy. Obličej velikosti hrášku je nezajímavý. Musí zabrat aspoň třetinu plochy, aby byl pořádně vidět. No a je vidět! (Jsem to já.)


Krok pátý
To co je důležité musí být na obraze dobře čitelné. Mělo by to být světlejší než zbytek obrazu. Tohle můžeme ovlivnit v editoru, ale je dobře na to myslet už na place, při focení. Světlo maluje. To nejdůležitější by nemělo být ve stínu. Zde je to vytvořeno editačně.

Krok šestý
Někdy je jasné, co je nejdůležitější, typicky při focení portrétu. Ale v krajině? I v ní by měl být výrazný tvar, který připoutá pozornost. Říkám mu markant. Ten se stává jakýmsi vrátným k obrazu, připoutá pozornost a vede ji dál do prostoru obrazu. Může to být i kůň.


Krok sedmý
Nejdůležitější technický prostředek k ozvláštnění reality je optika. Širokoúhlý objektiv vidí realitu jinak než naše oko a také teleobjektiv ji vidí jinak: širokáč zvýrazňuje perspektivu a vidí tedy jaksi prostorověji než by, kdežto teleobjektiv jakoby rušil vzdálenosti. Je dobře cvičit širokoúhlé vidění a teleobjektivové zobrazení.

Krok osmý
Člověk je nejdůležitější téma fotografie. Dbejme na to, aby mu bylo vidět do obličeje, ať má málo nad hlavou a kouká dovnitř obrazu. Psal jsem o tom zde.


Krok devátý
Dokážeme dobře uspořádat obraz, pokud je v něm v prvním plánu jeden člověk, dva, nanejvýš tři. Říkám tomu pravidlo tří. Tři lidi zvládnete, ale jakmile jich je v prvním plánu víc, nastává zmatek.


Krok desátý
Mimořádně cenná je živá fotografie. Je těžké se někdy v situaci orientovat a proto se držte desáté zásady: dokud situace trvá, foťte.

To je všechno? Ano, to je základ mé gramatiky, kterou budu postupně podrobně rozkrývat v jednotlivých dílech seriálu.
Navazuji tím na svoji knihu Digitální fotografie polopatě, která už pětkrát vyšla v celkovém nákladu přes čtyřicet tisíc výtisků. Teď ale vzniká její zcela přepracované vydání. Obsáhne… nic složitého. Jen deset kroků, snadno realizovatelných a snadno pochopitelných. Jsou to kroky ke kultivované fotografii, jakou zvládne absolutně každý, kdo se věci jen malinko bude věnovat.