Nezařazené

Pojďte ke mně do Dílny

Výukový systém Dílna provozuji od podzimu roku 2009. Vycházím z toho, že vám není ani to nejdražší vybavení nic platné, pokud neumíte fotit. No a z knížek se to naučit nedá, potřebujete někoho, kdo vám to ukáže a kdo s vámi projde různé fotografické situace, ve kterých si teorii procvičíte a ozřejmíte.

Výukový systém Dílna provozuji od podzimu roku 2009. Vycházím z toho, že vám není ani to nejdražší vybavení nic platné, pokud neumíte fotit. No a z knížek se to naučit nedá, potřebujete někoho, kdo vám to ukáže a kdo s vámi projde různé fotografické situace, ve kterých si teorii procvičíte a ozřejmíte.

Prakticky to vypadá tak, že fotografování věnujeme dva půldny v sobotu, jeden ve všední den a na každý měsíc je vyhlášeno téma, které posluchači zpracují kdy chtějí. Svoje práce mi posílají – začínající série do 10 fotografií. Pokročilí posílají do 5 snímků, protože je strašně důležité naučit se fotky vybírat. Jejich mnou komentované a hodnocené fotografie vystavuji v osobních galeriích. Ke galeriím mají přístup jen členové Dílny, tedy posluchači aktuálního semináře. Je to tedy uzavřená, dá se říci intimní společnost – nechci, aby posluchačům do jejich práce někdo cizí strkal nos a oblažoval je svým důvtipem.

Tématicky jsou semináře velmi různorodé, zpravidla je vyhlašuji na 6 neděl dopředu. Tentokrát je to:

10.9. úvodní seminář v ZOO
22.9. Vyšehrad, fotka za soumraku,
29.9. Parkurové závody v Hořovicích,
září –samostatný úkol „voda“
7.10. industriální krajina,
13. 10. portrét v plenéru,
20. 10 krajina, domlouvám výlov rybníka,
říjen samostatný úkol Nostalgie hřbitova,
3. 11. krajina
v týdnu od 6. 11. portrét v ateliéru, upřesním místo a termín

Začínajícím – jim především – je určen seriál seminářů v prvních týdnech Dílny – zde probíráme základy fotografie, zase hlavně v praxi .

Jak začínáme:
Novým členům Dílny jsou určeny 4 semináře v mém ateliéru v Dolních Břežanech (25 minut od centra Prahy, kousek nad Zbraslaví, parkoviště před barákem zdarma. Semináře jsou praktické, termíny: 10-. 13., 21. a 24. září 2012 odpoledne, viděl bych to na 16 hodinu, lze se ale dohodnout i jinak.

První seminář pro všechny členy je už tradičně v ZOO, sraz v izzerii Del Corso v Trojské ulici v 11. hodin 15. září. Další stanovený termín je 29.9., parkurové závody Hořovice.

Jak se přihlásit:

Zbývá sedm volných míst, celkový počet členů Dílny je 30. Úvodní semináře jsou 4 řádných cca 20, cena za půlrok 12 tisíc Kč včetně DPH. Bližší info vám dá produkční Dílny paní Veronika Šimáčková na čísle 775 994 445 , mail digineffprodukce@gmail.com. Přál bych si, abyste měli na Dílnu chuť! 🙂

 


Osnovy fotografické školy Dílna

     

Školní rok sestává ze dvou semestrů, v každém semestru je vyhlášeno cca 20 seminářů a cvičení, jarní je delší, podzimní kratší, cena stanovena, aby se to vyrovnalo. Na každý semestr je možno přihlásit se zvlášť, pak lze pokračovat v práci v Dílně anebo z ní vystoupit – viz výše. Posluchači mají naprostou volnost volby. Pokud si budou přát, mohou se Dílny účastnit i pouze jako čtenáři webové stránky Dílny. Účast na seminářích je tedy zcela dobrovolná.   

 


Obsah semestru
Výuka v jednom semestru obsahuje sestavu minimálně dvaceti cvičení v terénu a  v počítačové učebně. Jejich počet může být větší, nikoli menší. Posluchači si podle svého zájmu a časových možností volí ta cvičení, která je zajímají. Není předepsaný žádný počet absolvovaných seminářů. Je zde naprostá tvůrčí volnost.

Témata seminářů:
Základy kompozice: 
organizace obrazu – silná místa, slabá místa, třetiny
plochy, tvary, struktury
práce s perspektivou, ohnisko a úhel záběru
clona a hloubka ostrosti  

Fotografické techniky:
fotografujeme pohyb
expoziční kompenzace
ladění barvy
filtry a jejich použití  

Takže, ještě jednou: Bližší info vám dá produkční Dílny, paní Veronika Šimáčková na čísle 775 994 445 , mail digineffprodukce@gmail.com.