Nezařazené

Plochá čočka – metalens

Na začátku roku publikoval odborný časopis Nature Nenotechnology informaci o výzkumu vedeném týmem Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS). Výsledkem je zcela nový princip zpracování světla, vylučující barevnou vadu. Na začátku roku publikoval odborný časopis Nature Nenotechnology informaci o výzkumu vedeném týmem Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS). Výsledkem je zcela nový princip zpracování světla, vylučující barevnou vadu.

Na začátku roku publikoval odborný časopis Nature Nenotechnology informaci o výzkumu vedeném týmem Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS). Výsledkem je zcela nový princip zpracování světla, vylučující barevnou vadu. Na začátku roku publikoval odborný časopis Nature Nenotechnology informaci o výzkumu vedeném týmem Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS). Výsledkem je zcela nový princip zpracování světla, vylučující barevnou vadu.

Ta vzniká prostě tím, že světelné vlny o různé vlnové délce se lámou v čočce trochu jinak, takže po průchodu čočkou (spojkou) se nesejdou v jednom bodu – vytvoří plošku. Proto už na úsvitu optického průmyslu bylo nutno spojovat čočky různých vlastností, aby se vady jednotlivých členů vzájemně eliminovaly. Moderní objektiv má kolem patnácti čoček, tedy optických členů.

Optický element vyvíjený SEAS je plochý a sestává z nanovláken z oxidu titaničitého. To je látka vyskytující se i v přírodě, v čisté formě se používá jako titanová běloba v barvách a nátěrech. Použití v plochých čočkách je ovšem principiálně cosi zcela nového. Výzkumníci předpokládají, že vynález zásadně zjednoduší fotografické objektivy a předpokládá se i použití v přilbách pro virtuální realitu. Z obrázku je patrná složená struktura, nicméně barevné provedení mi přijde zavádějící…