Nezařazené

Photoshop CS4 – ještě k prolínání ostrosti

Už jsem tu popsal technický postup procesu, jímž v Photoshopu CS4 lze do sebe prolnout obrázky pořízené s různou rovinou zaostření. Náš čtenář L.V. doplnil radou, jak téhož dosáhnout v CS3. Zde jsou moje další zkušenosti.

V předchozím článku jsem kvůli názornosti použil dlouhé ohnisko a malou clonu, aby byly jasně oddělená pásma ostrosti. Co ale když budeme slučovat silně zacloněné obrázky? Tak do toho, zaclonil jsem na F22:

Na srovnávacím obrázku jsou výřezy. Ostrost jsem přenášel asi po půl metru a nakonec na borovici v pozadí. Výsledný obrázek je zde:

Je zřejmé, že se silné zaclonění vyplatí. Ve snímku nejsou žádné „mezihry“ a rozdíly mezi pásmy nejsou patrné. Záměrně jsem volil delší ohnisko, abych deformoval prostor.

Co ale když budeme proostřovat větší prostor? Mezi tím se dalo do deště, takže jsem se trochu s clonou uskrovnil, odclonil jsem na F 5.6, taky aby se mi podařilo zachytit padající kapky. A to je při 1/250 sec celkem snadno uskutečnitelné. Výsledek – složenina ze šesti postupných snímků – je myslím docela přesvědčivý, že tato metoda vede k výsledkům, jakých bychom jinak asi obtížněji dosáhli, pokud by se to podařilo (je to obrázek 1,6 MB):

Už jsem tu popsal technický postup procesu, jímž v Photoshopu CS4 lze do sebe prolnout obrázky pořízené s různou rovinou zaostření. Náš čtenář L.V. doplnil radou, jak téhož dosáhnout v CS3. Zde jsou moje další zkušenosti.

V předchozím článku jsem kvůli názornosti použil dlouhé ohnisko a malou clonu, aby byly jasně oddělená pásma ostrosti. Co ale když budeme slučovat silně zacloněné obrázky? Tak do toho, zaclonil jsem na F22:

Na srovnávacím obrázku jsou výřezy. Ostrost jsem přenášel asi po půl metru a nakonec na borovici v pozadí. Výsledný obrázek je zde:

Je zřejmé, že se silné zaclonění vyplatí. Ve snímku nejsou žádné „mezihry“ a rozdíly mezi pásmy nejsou patrné. Záměrně jsem volil delší ohnisko, abych deformoval prostor.

Co ale když budeme proostřovat větší prostor? Mezi tím se dalo do deště, takže jsem se trochu s clonou uskrovnil, odclonil jsem na F 5.6, taky aby se mi podařilo zachytit padající kapky. A to je při 1/250 sec celkem snadno uskutečnitelné. Výsledek – složenina ze šesti postupných snímků – je myslím docela přesvědčivý, že tato metoda vede k výsledkům, jakých bychom jinak asi obtížněji dosáhli, pokud by se to podařilo (je to obrázek 1,6 MB):