Nezařazené

Photo – Brush 3.5

Editor od MediaChance je produkt velmi agilní softwarové firmy. Je obzvlášť sympatická, protože zakladatelem je Roman „Oscar“ Voska, československý rodák, žije nyní v Kanadě. Zmiňovaný Photo-Brush je jenom jedna z mnohých nabídek firmy. Podívejme se na něj blíže.

Jaký je a komu je určen
Editor připomíná starý dobrý Paint Shop Pro z dob, než se z něho vyvinul „Photoshop chudých“, který tvrdě šlape „Photoshopu bohatých“ na paty. Nabízí především malování ve velmi širokém rozsahu. Je silný v tom, co editoru Zoner Photo Studio chybí. Navíc, je možno ho používat jako malovací program pro tablet, jelikož podporuje přítlaková pera. Spolupracuje i se skenery. Nejen v tom, že z něho lze přímo skenovat, ale na př. automaticky retušuje škrábance a prach, naskenované z transparentních předloh.
Je určen především zábavnému malování a proto zde najdeme všelijakých legrací a opiček nepřeberně. Štětce mají různé zábavné stopy, na př. lidské šlápoty, a pod.
Nás ovšem hlavně zajímá fotoeditační část.
Editory vyšší třídy nabízejí práci s histogramem. Ta je zde také, velmi pěkně řešená. V histogramu vidíme všechny tři kanály a lze upravovat i jednotlivé kanály zvlášť. V „channel mixer“ lze kanály mísit a kombinovat a milovník černobílé fotografie ocení vynikající B/W channel mixer.
Poněkud problematické je editování vyvážení bílé. Je nutno pracovat výhradně s kanály, není tu automatická korekce anebo pomůcka „neutrální bod“ nebo „bílý bod“,aby bylo možno zvolit místo na snímku, od něhož se další korekce bude odvíjet. Je nutno posouvat nasazení celého kanálu vůči ostatním dvěma kanálům. Práce s kanály je v tomto editoru značně rozvinutá. Zajímavý je i color equalizer, umožňující selektivně, nezávisle na sobě, zesilovat nebo zeslabovat 16 barevných odstínů. Je podobný je hue equalizer, který dokáže převést jeden odstín na jiný.
Samozřejmostí jsou funkce jako ovlivňování gama křivky, kontrastu a pod. Slušně je ošetřeno odstraňování šumu a barevné aberace.

Práce s úrovněmi – aplikovaná na RAW obrázek. Zajímavý color ekvalizér

Filtry
Editor spolupracuje se všemi filtry pro Photoshop a sám jich nabízí pěknou řádku. Praktický smysl má filtr Gaussovské rozmazání a „neostrá maska pro rozostření, respektive doostření obrazu.
Zajímavé jsou ale „simulované filtry“ a „polarizační filtr“. Ty simulované filtry napodobují efekt řady filtrů Kodak Wratten, aplikované jak na barevné, tak čb. filmy. To je nepochybně pěkná, originální pomůcka.
Pro seriózní práci s fotografií je zde možno aplikovat ICC profily. I to je do jisté míry módní záležitost, nepochybně užitečná, pokud skutečně expertně aplikovaná. Na nějakém rozhašeném CRT monitoru za nestandardizovaných světelných podmínek nemá smysl s ICC profily ztrácet čas. Co je to všechno platné, když mohu fakticky dělat jen celoplošnou editaci.

Dávky jsou další velkou vymožeností tohoto editoru. Lze vytvořit doslova makro a to pak aplikovat na fotografii – bohužel jen na jednu, nelze aplikovat dávku na vybrané snímky. Image browser je tu opravdu jen vyhledávač, nikoli manažer souborů, ukazuje jen náhledy a thumbnaily a dávku nelze přes něho aplikovat na sérii snímků.

Výběr
Toto je slabina editoru. Zatímco v předešlé kapitolce jsem neskrblil slávou (a zdaleka nevypsal všechny možnosti), zde s e musím vyjadřovat značně kysele. Výběr je tu jen pravoúhlý, navíc bez možnosti definovat rozpití okrajů. Žádné laso, žádná magická hůlka. V tomto ohledu je tento editor až nepochopitelně primitivní a jeho užitnou hodnotu sráží tento nedostatek opravdu do hlubiny. Podotýkám ovšem, že moje výtka se týká úpravy fotografií. Pokud ale by někdo chtěl tímto editorem především malovat, pak asi nebude volný výběr tak často potřebovat, jako kdyby editoval fotografie.

RAW formát
Konverze z RAWu je právem v centru zájmu fotografující veřejnosti. Na webové stránce MediaChance najdeme zmínku o více než 100 podporovaných různých typech RAW formátů. Zkoušel jsem nef formát Nikonu D100 (úspěšně), kdežto cr2 Canonu EOS 350 D byl sice rozeznán coby RAW, ale otevřít nešel.
Po otevření nef formátu bylo možno dělat veškeré úpravy nabízené editorem, včetně malování, borcení tvarů a pod. Jenže v tom je ten trik. Ta konverze rawu, která má smysl, spočívá v nastavení parametrů a tyto parametry pak aplikovat při generování obrazu. Zde se obraz generuje do pracovního formátu editoru a z něho, upravený, ale již vygenerovaný, se jen převádí do cílového formátu (JPEG, TIFF a pod.)

Shrnutí
Jako malovací program je tento editor hoden chvály, ale možná hlavně proto, že nemaluju… Jako editační program pro fotografii má jen omezené použití. Určité triky jsou velmi příjemné: dávky, některé filtry, práce s textem v obraze, odstraňování vad spojených s perspektivou a pod. Jenže, jak už bylo naříkáno, nemá volný výběr, natož pak masky, o vrstvách nemluvě. A stojí 50 dolarů. V tom je kámen úrazu. Stojí jeho přednosti, zatížené nedostatky, za 50 dolků? Tím spíš, že ony nedostatky jsou poněkud nepochopitelné, zbytečné a mrzuté? Co je ještě více kupodivu, že jde o celkem pokročilou verzi, tedy o verzi 3.5. Bohužel, právě toto bude svádět ke švindlování a krekování a podobným nechutnostem. Snad se dočkáme vylepšené verze, která za těch 50 babek bude bezvýhradně stát.

Editor od MediaChance je produkt velmi agilní softwarové firmy. Je obzvlášť sympatická, protože zakladatelem je Roman „Oscar“ Voska, československý rodák, žije nyní v Kanadě. Zmiňovaný Photo-Brush je jenom jedna z mnohých nabídek firmy. Podívejme se na něj blíže.

Jaký je a komu je určen
Editor připomíná starý dobrý Paint Shop Pro z dob, než se z něho vyvinul „Photoshop chudých“, který tvrdě šlape „Photoshopu bohatých“ na paty. Nabízí především malování ve velmi širokém rozsahu. Je silný v tom, co editoru Zoner Photo Studio chybí. Navíc, je možno ho používat jako malovací program pro tablet, jelikož podporuje přítlaková pera. Spolupracuje i se skenery. Nejen v tom, že z něho lze přímo skenovat, ale na př. automaticky retušuje škrábance a prach, naskenované z transparentních předloh.
Je určen především zábavnému malování a proto zde najdeme všelijakých legrací a opiček nepřeberně. Štětce mají různé zábavné stopy, na př. lidské šlápoty, a pod.
Nás ovšem hlavně zajímá fotoeditační část.
Editory vyšší třídy nabízejí práci s histogramem. Ta je zde také, velmi pěkně řešená. V histogramu vidíme všechny tři kanály a lze upravovat i jednotlivé kanály zvlášť. V „channel mixer“ lze kanály mísit a kombinovat a milovník černobílé fotografie ocení vynikající B/W channel mixer.
Poněkud problematické je editování vyvážení bílé. Je nutno pracovat výhradně s kanály, není tu automatická korekce anebo pomůcka „neutrální bod“ nebo „bílý bod“,aby bylo možno zvolit místo na snímku, od něhož se další korekce bude odvíjet. Je nutno posouvat nasazení celého kanálu vůči ostatním dvěma kanálům. Práce s kanály je v tomto editoru značně rozvinutá. Zajímavý je i color equalizer, umožňující selektivně, nezávisle na sobě, zesilovat nebo zeslabovat 16 barevných odstínů. Je podobný je hue equalizer, který dokáže převést jeden odstín na jiný.
Samozřejmostí jsou funkce jako ovlivňování gama křivky, kontrastu a pod. Slušně je ošetřeno odstraňování šumu a barevné aberace.

Práce s úrovněmi – aplikovaná na RAW obrázek. Zajímavý color ekvalizér

Filtry
Editor spolupracuje se všemi filtry pro Photoshop a sám jich nabízí pěknou řádku. Praktický smysl má filtr Gaussovské rozmazání a „neostrá maska pro rozostření, respektive doostření obrazu.
Zajímavé jsou ale „simulované filtry“ a „polarizační filtr“. Ty simulované filtry napodobují efekt řady filtrů Kodak Wratten, aplikované jak na barevné, tak čb. filmy. To je nepochybně pěkná, originální pomůcka.
Pro seriózní práci s fotografií je zde možno aplikovat ICC profily. I to je do jisté míry módní záležitost, nepochybně užitečná, pokud skutečně expertně aplikovaná. Na nějakém rozhašeném CRT monitoru za nestandardizovaných světelných podmínek nemá smysl s ICC profily ztrácet čas. Co je to všechno platné, když mohu fakticky dělat jen celoplošnou editaci.

Dávky jsou další velkou vymožeností tohoto editoru. Lze vytvořit doslova makro a to pak aplikovat na fotografii – bohužel jen na jednu, nelze aplikovat dávku na vybrané snímky. Image browser je tu opravdu jen vyhledávač, nikoli manažer souborů, ukazuje jen náhledy a thumbnaily a dávku nelze přes něho aplikovat na sérii snímků.

Výběr
Toto je slabina editoru. Zatímco v předešlé kapitolce jsem neskrblil slávou (a zdaleka nevypsal všechny možnosti), zde s e musím vyjadřovat značně kysele. Výběr je tu jen pravoúhlý, navíc bez možnosti definovat rozpití okrajů. Žádné laso, žádná magická hůlka. V tomto ohledu je tento editor až nepochopitelně primitivní a jeho užitnou hodnotu sráží tento nedostatek opravdu do hlubiny. Podotýkám ovšem, že moje výtka se týká úpravy fotografií. Pokud ale by někdo chtěl tímto editorem především malovat, pak asi nebude volný výběr tak často potřebovat, jako kdyby editoval fotografie.

RAW formát
Konverze z RAWu je právem v centru zájmu fotografující veřejnosti. Na webové stránce MediaChance najdeme zmínku o více než 100 podporovaných různých typech RAW formátů. Zkoušel jsem nef formát Nikonu D100 (úspěšně), kdežto cr2 Canonu EOS 350 D byl sice rozeznán coby RAW, ale otevřít nešel.
Po otevření nef formátu bylo možno dělat veškeré úpravy nabízené editorem, včetně malování, borcení tvarů a pod. Jenže v tom je ten trik. Ta konverze rawu, která má smysl, spočívá v nastavení parametrů a tyto parametry pak aplikovat při generování obrazu. Zde se obraz generuje do pracovního formátu editoru a z něho, upravený, ale již vygenerovaný, se jen převádí do cílového formátu (JPEG, TIFF a pod.)

Shrnutí
Jako malovací program je tento editor hoden chvály, ale možná hlavně proto, že nemaluju… Jako editační program pro fotografii má jen omezené použití. Určité triky jsou velmi příjemné: dávky, některé filtry, práce s textem v obraze, odstraňování vad spojených s perspektivou a pod. Jenže, jak už bylo naříkáno, nemá volný výběr, natož pak masky, o vrstvách nemluvě. A stojí 50 dolarů. V tom je kámen úrazu. Stojí jeho přednosti, zatížené nedostatky, za 50 dolků? Tím spíš, že ony nedostatky jsou poněkud nepochopitelné, zbytečné a mrzuté? Co je ještě více kupodivu, že jde o celkem pokročilou verzi, tedy o verzi 3.5. Bohužel, právě toto bude svádět ke švindlování a krekování a podobným nechutnostem. Snad se dočkáme vylepšené verze, která za těch 50 babek bude bezvýhradně stát.