Nezařazené

Odstraňujeme dráty v Paint Shop Pro

Krajinu zamořily dráty. Kam se podíváme, tam spatříme elektrické vedení. Někdy potřebujeme se drátů zbavit. Jde to udělat, ale zábavná práce to není. Corel Paint Shop Pro to usnadňuje, podívejme se dnes, jak se to dělá. Ptá se na to pan J.B., kterého zaujal článek Výroba slunečného počasí. Všiml si, že úvodní snímek je doslova zadrátovaný.

Dráty jsem vyzmizíkoval příjemným nástrojem z palety nástrojů Paint Shop Pro, který se jmenuje Nástroj Odstranění škrábanců:

Najdeme ho na tom místě, kde je též klonovací razítko a nástroj na odstraňování objektů.
Tento nástroj na odstraňování škrábanců je vhodný především na dráty. On totiž udělá plynulý přechod po obou stranách výběru. Jeho nastavení je jednoduché, vidíme ho na obrázku. Nastavujeme šířku (v našem případě 33 bodl, a tvar pole výběru – vhodný je tvar „člunku“ se špičkami na koncích. Pak už jen stačí táhnout po ose a nástroj nám drát perfektně vyzmizíkuje.

Co se ale stane tam, kde se dráty kříží? Podívejme se na další screenshot postupu prací. Ve spodní části vidíme „vyzmizíkovaný“ drát, zde jsme spokojeni. Zkusme ale nasadit výběrové pole na „křižovatku“ drátů.

Výsledek je dalek toho, aby byl uspokojivý, posuďte sami:

K odstraňování takových „křižovatek“ prostě není tento nástroj vhodný a musíme přistoupit k likvidaci starým dobrým klonovacím razítkem: nastavit správný poloměr, krytí, stupeň rozpití okrajů a pak už jen klikat a klikat…

Na ukázce je začátek této operace – přeškrtnuté kolečko vymezuje zdrojovou oblast, kolečko prosté cílovou oblast. Co ale dělá ten třetí nástroj?
Ten umožňuje zahrnout do výběru určitou oblast snímku, asi takto:

Poté si zvolíme zdrojovou oblast. Zde je nastaveno stoprocentní krytí a nulové prolnutí okrajů. Samozřejmě, tohle bychom nikdy v praxi neudělali, já jen chtěl ukázat na hodně nápadném příkladu, že „tudy cesta nevede“: není to prostý přenos textury (vidíte, že tón v obrazu v cíli se liší od obrazu ve zdrojové oblasti. Jsem, přiznám, poněkud z tohoto nástroje rozpačitý a nepřirostl mi k srdci. Zato odstraňování škrábanců, když se vyhnu křižovatkám, vede rychleji a kvalitněji k výsledku, než kdybych se hmoždil s klonovacím razítkem.

Krajinu zamořily dráty. Kam se podíváme, tam spatříme elektrické vedení. Někdy potřebujeme se drátů zbavit. Jde to udělat, ale zábavná práce to není. Corel Paint Shop Pro to usnadňuje, podívejme se dnes, jak se to dělá. Ptá se na to pan J.B., kterého zaujal článek Výroba slunečného počasí. Všiml si, že úvodní snímek je doslova zadrátovaný.

Dráty jsem vyzmizíkoval příjemným nástrojem z palety nástrojů Paint Shop Pro, který se jmenuje Nástroj Odstranění škrábanců:

Najdeme ho na tom místě, kde je též klonovací razítko a nástroj na odstraňování objektů.
Tento nástroj na odstraňování škrábanců je vhodný především na dráty. On totiž udělá plynulý přechod po obou stranách výběru. Jeho nastavení je jednoduché, vidíme ho na obrázku. Nastavujeme šířku (v našem případě 33 bodl, a tvar pole výběru – vhodný je tvar „člunku“ se špičkami na koncích. Pak už jen stačí táhnout po ose a nástroj nám drát perfektně vyzmizíkuje.

Co se ale stane tam, kde se dráty kříží? Podívejme se na další screenshot postupu prací. Ve spodní části vidíme „vyzmizíkovaný“ drát, zde jsme spokojeni. Zkusme ale nasadit výběrové pole na „křižovatku“ drátů.

Výsledek je dalek toho, aby byl uspokojivý, posuďte sami:

K odstraňování takových „křižovatek“ prostě není tento nástroj vhodný a musíme přistoupit k likvidaci starým dobrým klonovacím razítkem: nastavit správný poloměr, krytí, stupeň rozpití okrajů a pak už jen klikat a klikat…

Na ukázce je začátek této operace – přeškrtnuté kolečko vymezuje zdrojovou oblast, kolečko prosté cílovou oblast. Co ale dělá ten třetí nástroj?
Ten umožňuje zahrnout do výběru určitou oblast snímku, asi takto:

Poté si zvolíme zdrojovou oblast. Zde je nastaveno stoprocentní krytí a nulové prolnutí okrajů. Samozřejmě, tohle bychom nikdy v praxi neudělali, já jen chtěl ukázat na hodně nápadném příkladu, že „tudy cesta nevede“: není to prostý přenos textury (vidíte, že tón v obrazu v cíli se liší od obrazu ve zdrojové oblasti. Jsem, přiznám, poněkud z tohoto nástroje rozpačitý a nepřirostl mi k srdci. Zato odstraňování škrábanců, když se vyhnu křižovatkám, vede rychleji a kvalitněji k výsledku, než kdybych se hmoždil s klonovacím razítkem.