Nezařazené

Odstraňujeme aberaci v programu Zoner Media Explorer 6.0

Barevná vada, chromatická aberace – různé názvy označující týž jev: fialové kontury na rozhraní vysokých jasů a temných tónů, převážně v okrajových oblastech obrazu. Jakmile jsou snímky mírně rozostřené a mírně přeexponované, jev bývá výraznější. Někdy se ale nečekaně projeví i uprostřed obrazu. Zatím žádný výrobce oficiálně nevysvětlil vznik této vady. Zřejmě ale nejde o běžnou barevnou vadu, která vzniká tím, že paprsky o různé vlnové délce mají jiný index lomu. Já se domníváním, že jde o ohyb paprsků na hranách světlocitlivých buněk, paprsků dopadajících pod úhlem odkloněným od kolmice přes nějakou kritickou mez. V naší ukázce jsem zhotovil výřez z okraje lehce přeexponovaného a nepříliš ostrého obrazu, viz vlevo. Po kliknutí uvidíte větší část obrazu 640×480 v novém okně.

Editační modul obrazového manažeru tuzemské produkce Zoner Media Explorer 6.0 dovede tento nešvar odstranit. Jdeme to oblasti Upravit, dále pak volíme v roletovém menu Odstranit vady obrazu – > Chromatická vada, anebo klávesová zkratka Ctrl+Shift+A. Objeví se dialogové okno, kde je možno kapátkem nabrat onu fialovou barvu. Pak se nastaví tolerance (to znamená, nastaví se kolik příbuzných odstínů se zařadí do výběru) a míra odstranění. To odstranění spočívá v podstatě v desaturaci, tedy v „odbarvení“: barva se změní v odstíny šedi. Kontury tam tedy zbudou, ale už nebudou fialové, ale šedivé. Šedivou barvu nevnímáme tak úkorně jako fialovou, dokonce působí jako „dithering“, tedy jako jakési zklidnění tmavé hrany na jasném pozadí. Což je ve výsledku vidět na obrázku dole vlevo:
Vyspělé editory mají takovou funkci také, na př. v Photoshopu ji najdeme pod položkou Výběr-> rozsah barev. Zoner ji ale nabízí v mimořádně pohodlné poloze a výsledky jsou skutečně velmi dobré.

Barevná vada, chromatická aberace – různé názvy označující týž jev: fialové kontury na rozhraní vysokých jasů a temných tónů, převážně v okrajových oblastech obrazu. Jakmile jsou snímky mírně rozostřené a mírně přeexponované, jev bývá výraznější. Někdy se ale nečekaně projeví i uprostřed obrazu. Zatím žádný výrobce oficiálně nevysvětlil vznik této vady. Zřejmě ale nejde o běžnou barevnou vadu, která vzniká tím, že paprsky o různé vlnové délce mají jiný index lomu. Já se domníváním, že jde o ohyb paprsků na hranách světlocitlivých buněk, paprsků dopadajících pod úhlem odkloněným od kolmice přes nějakou kritickou mez. V naší ukázce jsem zhotovil výřez z okraje lehce přeexponovaného a nepříliš ostrého obrazu, viz vlevo. Po kliknutí uvidíte větší část obrazu 640×480 v novém okně.

Editační modul obrazového manažeru tuzemské produkce Zoner Media Explorer 6.0 dovede tento nešvar odstranit. Jdeme to oblasti Upravit, dále pak volíme v roletovém menu Odstranit vady obrazu – > Chromatická vada, anebo klávesová zkratka Ctrl+Shift+A. Objeví se dialogové okno, kde je možno kapátkem nabrat onu fialovou barvu. Pak se nastaví tolerance (to znamená, nastaví se kolik příbuzných odstínů se zařadí do výběru) a míra odstranění. To odstranění spočívá v podstatě v desaturaci, tedy v „odbarvení“: barva se změní v odstíny šedi. Kontury tam tedy zbudou, ale už nebudou fialové, ale šedivé. Šedivou barvu nevnímáme tak úkorně jako fialovou, dokonce působí jako „dithering“, tedy jako jakési zklidnění tmavé hrany na jasném pozadí. Což je ve výsledku vidět na obrázku dole vlevo:
Vyspělé editory mají takovou funkci také, na př. v Photoshopu ji najdeme pod položkou Výběr-> rozsah barev. Zoner ji ale nabízí v mimořádně pohodlné poloze a výsledky jsou skutečně velmi dobré.