Nezařazené

O cloně a ostrosti (snad) naposled

Spíš do třetice než naposled, protože k tématu se budeme jistě vracet, neb jest věčné. V předchozích dvou dílech jsme probrali vztah ostrosti a velikosti čipu a vztah ostrosti a clony. Nezbývá než se zmínit o rawu…

Zopakuji, k čemu jsme došli: za identických podmínek, tedy:

  • stejný motiv
  • stejná expozice
  • stejný objektiv

je kresba lepší, pokud je větší clona (= větší clonové číslo, menší otvor), přičemž nejlepší výsledky jsou u středních hodnot clony, tedy někde mezi plnou světelností a největší clonou; je kresba lepší, pokud je větší čip, takže se stejným objektivem snímek stejně exponovaný (při stejné cloně) jsou výsledky lepší na větším čipu, zkoušeno na Canonu 5D (klasik) a 450D (APS-C).
A co když do hry vstoupí RAW?

Opět si to ukážeme na příkladu. Na této ukázce jsou v horní dvojici snímky z full frame EOS 5D (čip 24×36 mm velký), přičemž vlevo je JPEG a vpravo konverze z RAW. Snímek je fakticky týž, protože byl pořízen v režimu JPEG+RAW (připomenu: je to režim, kdy aparát pořídí dva snímky najednou, jeden ukládá v obrazovém formátu JPEG a druhý v datovém formátu RAW). Je zřejmé, že snímek vpravo je ostřejší.

Spodní dvojice je pořízena zase v režimu JPEG+RAW přístrojem EOS 450D. Zase je snímek vpravo ostřejší než ten levý.

Na následující ukázce je srovnání snímků JPEG , opět z dvou velikostí čipu, vlevo velký, vpravo malý, levý je zřetelně ostřejší:

Dále srovnejme oba výstupy z RAW formátu, ani tentokrát nedosáhneme jiného výsledku, zase je ten větší čip lepší:

Diskusi můžeme vést kolem posledního srovnání, kdy stavíme JPEG z full frame a konverzi z RAW z 450D. Tady je prostor k dohadům, rozdíl je přinejmenším minimální. Datové objemy jsou téměř identické (7,9 MB konverze a 8 MB čistý JPEG).

Určitá výhoda „full frame“ se projeví v celkovém vyznění obrázku a na ostrosti některých partií. Jako obvykle dávám v plen originály, z názvu je patrno, o jaký typ obrázku jde:

Ještě dodám, že ke konverzi bylo použito programu Canon Digital Photo Professional, verze 3.5.2.0., v základním nastavení, tedy bez ručních vstupů.

Spíš do třetice než naposled, protože k tématu se budeme jistě vracet, neb jest věčné. V předchozích dvou dílech jsme probrali vztah ostrosti a velikosti čipu a vztah ostrosti a clony. Nezbývá než se zmínit o rawu…

Zopakuji, k čemu jsme došli: za identických podmínek, tedy:

  • stejný motiv
  • stejná expozice
  • stejný objektiv

je kresba lepší, pokud je větší clona (= větší clonové číslo, menší otvor), přičemž nejlepší výsledky jsou u středních hodnot clony, tedy někde mezi plnou světelností a největší clonou; je kresba lepší, pokud je větší čip, takže se stejným objektivem snímek stejně exponovaný (při stejné cloně) jsou výsledky lepší na větším čipu, zkoušeno na Canonu 5D (klasik) a 450D (APS-C).
A co když do hry vstoupí RAW?

Opět si to ukážeme na příkladu. Na této ukázce jsou v horní dvojici snímky z full frame EOS 5D (čip 24×36 mm velký), přičemž vlevo je JPEG a vpravo konverze z RAW. Snímek je fakticky týž, protože byl pořízen v režimu JPEG+RAW (připomenu: je to režim, kdy aparát pořídí dva snímky najednou, jeden ukládá v obrazovém formátu JPEG a druhý v datovém formátu RAW). Je zřejmé, že snímek vpravo je ostřejší.

Spodní dvojice je pořízena zase v režimu JPEG+RAW přístrojem EOS 450D. Zase je snímek vpravo ostřejší než ten levý.

Na následující ukázce je srovnání snímků JPEG , opět z dvou velikostí čipu, vlevo velký, vpravo malý, levý je zřetelně ostřejší:

Dále srovnejme oba výstupy z RAW formátu, ani tentokrát nedosáhneme jiného výsledku, zase je ten větší čip lepší:

Diskusi můžeme vést kolem posledního srovnání, kdy stavíme JPEG z full frame a konverzi z RAW z 450D. Tady je prostor k dohadům, rozdíl je přinejmenším minimální. Datové objemy jsou téměř identické (7,9 MB konverze a 8 MB čistý JPEG).

Určitá výhoda „full frame“ se projeví v celkovém vyznění obrázku a na ostrosti některých partií. Jako obvykle dávám v plen originály, z názvu je patrno, o jaký typ obrázku jde:

Ještě dodám, že ke konverzi bylo použito programu Canon Digital Photo Professional, verze 3.5.2.0., v základním nastavení, tedy bez ručních vstupů.