Nezařazené

Nový CMOS od IC Media

Tyto mimořádně malé pixely jsou poprvé použity v snímačích s kapacitou 3 až 4 Mpx. Nové snímače jsou schopné zpracovávat paprsky, které dopadají na snímač pod úhlem až 25 stupňů. Až dosud je 5 stupňů pokládáno za kritickou hranici. Navíc mají snímače – podle tiskové zprávy – aplikovány „jisté technologie optického zesílení kvůli zvýšení kvantové efektivity“. Přeloženo do češtiny, jsou schopné vyrazit z křemíku větší počet elektronů za přispění menšího počtu fotonů, čili ještě češtěji, mají účinnější převod světla na elektrický náboj. To pochopitelně vede ke zmenšení šumu. Zvětšení úhlu pak povede k omezení až likvidaci fialových kontur, obecně nazývaných chromatická aberace“. Nová technologie vede ke zmenšení plochy snímačů o 40%, přičemž je zachována citlivost a je omezen šum. Technologie funguje zatím na laboratorních vzorcích. Firma slibuje prototyp do šesti měsíců.
Kam to směřuje? Pochopitelně k mobilním telefonům. Obrazové zápisníky budou do tří let běžně v mobilech, to je dnes jasném a tisková zpráva IC Media to dotvrzuje.

Tyto mimořádně malé pixely jsou poprvé použity v snímačích s kapacitou 3 až 4 Mpx. Nové snímače jsou schopné zpracovávat paprsky, které dopadají na snímač pod úhlem až 25 stupňů. Až dosud je 5 stupňů pokládáno za kritickou hranici. Navíc mají snímače – podle tiskové zprávy – aplikovány „jisté technologie optického zesílení kvůli zvýšení kvantové efektivity“. Přeloženo do češtiny, jsou schopné vyrazit z křemíku větší počet elektronů za přispění menšího počtu fotonů, čili ještě češtěji, mají účinnější převod světla na elektrický náboj. To pochopitelně vede ke zmenšení šumu. Zvětšení úhlu pak povede k omezení až likvidaci fialových kontur, obecně nazývaných chromatická aberace“. Nová technologie vede ke zmenšení plochy snímačů o 40%, přičemž je zachována citlivost a je omezen šum. Technologie funguje zatím na laboratorních vzorcích. Firma slibuje prototyp do šesti měsíců.
Kam to směřuje? Pochopitelně k mobilním telefonům. Obrazové zápisníky budou do tří let běžně v mobilech, to je dnes jasném a tisková zpráva IC Media to dotvrzuje.