Nezařazené

Nastavujeme saturaci

Barevnost snímků je sledované téma v recenzích fotoaparátů. Některé přístroje produkují víc, některé méně syté snímky. Je to často věc vkusu a osobní záliby, žádné předem dané „správně“ tu neexistuje. U lepších aparátů lze barevnost nastavit.

Je to specifická položka v menu – nejčastěji. Konica Minolta nabízí u některých modelů přístup přes specifické tlačítko, ale to je spíš výjimka. Typicky musíme otevírat menu a v něm nastavujeme sytost obrázku. V základním nastavení je na nule: to samozřejmě neznamená „nulovou barevnost“! Je to jen základní nastavení barevnosti, o kterém tvůrci vnitřního softwaru (firmware) soudí, že je „normální“.

Přístroje které mají funkci „saturace“ nabízejí obvykle jeden stupeň nahoru a jeden dolů. Setkáme se ale i s pěti stupni v obou směrech (například Olympus C-770 UZ). Přístroje s jedním stupněm nahoru a dolů se chovají vcelku ohleduplně a laborováním jedním nebo druhým směrem můžeme výsledek ovlivnit, ale ne nějak zásadně. Ovšem ovlivnění typu „plus pět“ nebo „mínus pět“ nás může ve výsledku překvapit a je tedy třeba si vše předem vyzkoušet a ověřit. Tím spíš, že kontrola na LCD displeji nebývá absolutně spolehlivá.
Spolehlivá není ani kontrola přes histogram. Sytost barev totiž nemá s expozicí mnoho společného – sytější i méně syté obrázky jsou z hlediska jasů v podstatě totožné.

Jaký závěr z toho plyne?
Opatrnosti nezbývá ani v tomto případě. Mnohokrát zde bylo řešeno, že zásadní zásahy do obrazu je třeba dělat až v editoru. Ovlivňování jakosti obrazu hned v aparátu má jediné opodstatnění: obrázek má maximální obsah informace v okamžiku, kdy je vygenerován ve fotoaparátu. Editací můžeme zlepšit jeho vzhled, může pak vypadat lépe, ale z hlediska informace bude po každém sebe šikovnějším zásahu chudší. Lapidárně řečeno, žádné další obrazové detaily k němu editací nepřidáme.

Takže, jemné doladění saturace, vědomé a promyšlené, ve smyslu záměru, může být ve prospěch věci.

Na ukázce dole jsme měnili postupně saturaci. Začátek je na základním nastavení (nechce se říkat na nule). Snímek v první řadě vpravo a v druhé vlevo má zvýšenou saturaci, další dvě sníženou.
Vlevo: Při změně saturace +- 5 se histogram prakticky nemění, barevnost ano.

 


Barevnost snímků je sledované téma v recenzích fotoaparátů. Některé přístroje produkují víc, některé méně syté snímky. Je to často věc vkusu a osobní záliby, žádné předem dané „správně“ tu neexistuje. U lepších aparátů lze barevnost nastavit.

Je to specifická položka v menu – nejčastěji. Konica Minolta nabízí u některých modelů přístup přes specifické tlačítko, ale to je spíš výjimka. Typicky musíme otevírat menu a v něm nastavujeme sytost obrázku. V základním nastavení je na nule: to samozřejmě neznamená „nulovou barevnost“! Je to jen základní nastavení barevnosti, o kterém tvůrci vnitřního softwaru (firmware) soudí, že je „normální“.

Přístroje které mají funkci „saturace“ nabízejí obvykle jeden stupeň nahoru a jeden dolů. Setkáme se ale i s pěti stupni v obou směrech (například Olympus C-770 UZ). Přístroje s jedním stupněm nahoru a dolů se chovají vcelku ohleduplně a laborováním jedním nebo druhým směrem můžeme výsledek ovlivnit, ale ne nějak zásadně. Ovšem ovlivnění typu „plus pět“ nebo „mínus pět“ nás může ve výsledku překvapit a je tedy třeba si vše předem vyzkoušet a ověřit. Tím spíš, že kontrola na LCD displeji nebývá absolutně spolehlivá.
Spolehlivá není ani kontrola přes histogram. Sytost barev totiž nemá s expozicí mnoho společného – sytější i méně syté obrázky jsou z hlediska jasů v podstatě totožné.

Jaký závěr z toho plyne?
Opatrnosti nezbývá ani v tomto případě. Mnohokrát zde bylo řešeno, že zásadní zásahy do obrazu je třeba dělat až v editoru. Ovlivňování jakosti obrazu hned v aparátu má jediné opodstatnění: obrázek má maximální obsah informace v okamžiku, kdy je vygenerován ve fotoaparátu. Editací můžeme zlepšit jeho vzhled, může pak vypadat lépe, ale z hlediska informace bude po každém sebe šikovnějším zásahu chudší. Lapidárně řečeno, žádné další obrazové detaily k němu editací nepřidáme.

Takže, jemné doladění saturace, vědomé a promyšlené, ve smyslu záměru, může být ve prospěch věci.

Na ukázce dole jsme měnili postupně saturaci. Začátek je na základním nastavení (nechce se říkat na nule). Snímek v první řadě vpravo a v druhé vlevo má zvýšenou saturaci, další dvě sníženou.
Vlevo: Při změně saturace +- 5 se histogram prakticky nemění, barevnost ano.