Nezařazené

Narovnání kácejících se linií v ZME 6

Skoro není množné vyfotografovat budovu a vyhnout se jevu, zvanému „kácení svislých linií“. Je to důsledek perspektivního sbíhání – horní část budovy je od nás dále, než spodní a proto se nám zdá užší. Zoner Media Explorer ver. 6 to dovede napravit. Lze to i jinak, pochopitelně – na př. v Photoshopu. Ale ZME to dovede jednoduše a elegantně.

Otevřeme ZME v oddílu Editor. Funkce, kterou chceme použít, se jmenuje Úprava kolinearity. Najdeme ji v oddílu menu Nástroje, ale stačí stisknout klávesu C (bez jakékoli jiné funkční klávesy, je to neobvyklé, ale operativní řešení) anebo kliknout na ikonu na liště (dvě svislé čárky se čtverečky na konci).

Na obraze se spustí dvě svislé linky a na konci, tedy na okraji obrazu, mají ony dva čtverečky.

Čtverečky natáhneme na okraje skácených linií. Linky jsou teď stejně šikmé, jako stěny budovy.


Poslední, co je třeba – musíme buď zvolit nebo nezvolit automatický ořez. Zkusme ho nejdřív nezvolit a na příkladu si ukážeme, o co jde. Podívejte se, jak to vypadá bez automatického ořezu:


Po stranách se udělaly černé trojúhelníkové útvary. Je to logické: ZME fakticky zvětšil horní část obrazu, jenže nemohl nijak domalovat to, co dole chybí! Teď je na nás, co s tím. Uděláme výřez, nebo klonovacím razítkem se pokusíme „domalovat“ to co schází, to je naše volba. Pokud ale zaškrtneme volbu Automatický ořez, ZME ořízne obrázek za nás a výsledek je tento:


Myslím, že druhá volba je praktičtější. Je dobře s ní počítat už při fotografování – nechat si větší odstup, aby bylo co ořezat. Tato funkce je k nezaplacení, když děláme panoramatický obrázek ve městě – bez nápravy kácejících se linií slušné městské panorama nejde udělat.

Skoro není množné vyfotografovat budovu a vyhnout se jevu, zvanému „kácení svislých linií“. Je to důsledek perspektivního sbíhání – horní část budovy je od nás dále, než spodní a proto se nám zdá užší. Zoner Media Explorer ver. 6 to dovede napravit. Lze to i jinak, pochopitelně – na př. v Photoshopu. Ale ZME to dovede jednoduše a elegantně.

Otevřeme ZME v oddílu Editor. Funkce, kterou chceme použít, se jmenuje Úprava kolinearity. Najdeme ji v oddílu menu Nástroje, ale stačí stisknout klávesu C (bez jakékoli jiné funkční klávesy, je to neobvyklé, ale operativní řešení) anebo kliknout na ikonu na liště (dvě svislé čárky se čtverečky na konci).

Na obraze se spustí dvě svislé linky a na konci, tedy na okraji obrazu, mají ony dva čtverečky.

Čtverečky natáhneme na okraje skácených linií. Linky jsou teď stejně šikmé, jako stěny budovy.


Poslední, co je třeba – musíme buď zvolit nebo nezvolit automatický ořez. Zkusme ho nejdřív nezvolit a na příkladu si ukážeme, o co jde. Podívejte se, jak to vypadá bez automatického ořezu:


Po stranách se udělaly černé trojúhelníkové útvary. Je to logické: ZME fakticky zvětšil horní část obrazu, jenže nemohl nijak domalovat to, co dole chybí! Teď je na nás, co s tím. Uděláme výřez, nebo klonovacím razítkem se pokusíme „domalovat“ to co schází, to je naše volba. Pokud ale zaškrtneme volbu Automatický ořez, ZME ořízne obrázek za nás a výsledek je tento:


Myslím, že druhá volba je praktičtější. Je dobře s ní počítat už při fotografování – nechat si větší odstup, aby bylo co ořezat. Tato funkce je k nezaplacení, když děláme panoramatický obrázek ve městě – bez nápravy kácejících se linií slušné městské panorama nejde udělat.