Nezařazené

Mýtus o prioritě času


Každý pokročilejší fotoamatér se už seznámil s volbou fotografických režimů PASM. Ví tedy, že režim S znamená „shutter“, tedy prioritu osvitové doby, říkáme i priorita času. Kolem tohoto režimu však koluje mýtus, který může vést k špatným výsledkům.

Co je to priorita času
Nejdříve stručné opáčko. Režim P znamená „programovatelnou automatiku“, tedy v tomto režimu osvitová automatika nastavuje podle světelných podmínek a podle nastavené citlivosti v ISO podle svých vnitřních pravidel kombinaci doby osvitu (čas) a clonu. Dovoluje ale měnit různé parametry, především expoziční kompenzaci, ISO a vyvážení bílé.
Režim A je také automatický režim, ale dovoluje nám ručně nastavit clonu a k ní přiřadí čas odpovídající světlu a ISO. Režim S nám umožňuje nastavit dobu osvitu, a k ní přiřadí clonu.

V čem je mýtus
Pan Novotný jde fotit do tělocvičny volejbal. Dozví se, že sport je třeba fotit krátkým časem, třebas 1/500 sec. Zvolí tedy prioritu času S, nastaví 1/500 sec a pak se diví, že fotky jsou tmavé. Proč to je? Vždyť automatika funguje, nastavil správný režim, nastavil čas, v čem je chyba?

K pochopení se musíme vrátit ke kořenům, tedy k posloupnosti hodnot doby osvitu a clony. Na tabulce máme obě posloupnosti: odleva jsou to časy 16 sec, 8 sec až 1 sec a pak jsou zlomky, tedy 1/2 sec, 1/4 sec až 1/2000 sec. Pod nimi jsou clony.

Vidíme, že clonová řada je podstatně kratší, je omezenější než časová. Je jen omezené množství kombinací clony a času za daného osvětlení. V našem konkrétním případě je to 1/4 sec a F22, 1/8 sec a F16. 1/16 sec a F8 a tak dále, až 1/250 sec až F2.8. Kterákoli z těchto kombinací vede ke správné expozici za dané úrovně osvětlení a dané citlivosti v ISO. Pásmo „správných“ časů je vyznačeno modře, nesprávných oranžově. Vlevo máme přeexpozici, vpravo podexpozici. Když tedy zvolíme za daných podmínek 1/500 sec, přístroj nastaví clonu F2.8, ale dál už nemůže – objektiv zde končí, menší clonu nemá. Výsledkem tedy bude podexpozice. Ještě výraznější by byla podexpozice při 1/1000 sec nebo dokonce při 1/2000 sec.

Fotoaparáty vybavené režimy PASM obvykle upozorňují, že jsme se dostali mimo limit. Při práci v režimu priority clony se mimo limit nedostaneme tak často, jako při práci v prioritě času.

Dvě otázky
Pravděpodobně vás napadnou dvě otázky. Co dělat, když potřebujeme fotit 1/500? A k čemu ta priorita času tedy je?
Tak nejdřív ta první otázka.
Pokud chceme fotit za daných podmínek 1/500 sec, nemá to co dělat s žádným režimem snímání, tedy ani s P, ani s A nebo S nebo M. Kombinace jsou dané za úrovně osvětlení a úrovně ISO. Úroveň osvětlení zpravidla neovlivníme (ledaže bychom pracovali v ateliéru), ale můžeme změnit ISO. Každý stupeň ISO v řadě 100 – 200 – 400 – 800 – 1600 nám posune „blankyt“ směrem ke kratším dobám osvitu. Takto bude diagram vypadat po změně ISO ze 100 na 200:

Vidíme zde, že jsme se v té naší hale na 1/500 sec při cloně F2.8 dostali, ale nemůže za to priorita času, nýbrž navýšení citlivosti. Znamená to, že priorita času nás nezachrání – ty správné kombinace času a clony ničím neobalamutíme.
Takže teď k druhé otázce, k čemu ta priorita času je?
Někdy z nějakých důvodů potřebujeme nastavit specifický čas. Obvykle jde o čas dlouhý kvůli efektům s pohybovou neostrostí. Musíme samozřejmě hlídat, abychom nevypadli z pásma správné expozice a nepřešli do přeexpozice. Tak třeba mázlé vločky sněhu se projeví už při 1/40 sec a je to dlouhý čas, který se dá více méně v pohodě udržet v ruce i bez stabilizace.

Nicméně je to režim speciální, efektový, daleko méně používaný, než ty tři ostatní, P, A a M. Vyžaduje hodně pozornosti, abychom nevypadli z pásma správné expozice a rozhodně to není cesta k ostrým momentním záběrům za špatného osvětlení.

Každý pokročilejší fotoamatér se už seznámil s volbou fotografických režimů PASM. Ví tedy, že režim S znamená „shutter“, tedy prioritu osvitové doby, říkáme i priorita času. Kolem tohoto režimu však koluje mýtus, který může vést k špatným výsledkům.

Co je to priorita času
Nejdříve stručné opáčko. Režim P znamená „programovatelnou automatiku“, tedy v tomto režimu osvitová automatika nastavuje podle světelných podmínek a podle nastavené citlivosti v ISO podle svých vnitřních pravidel kombinaci doby osvitu (čas) a clonu. Dovoluje ale měnit různé parametry, především expoziční kompenzaci, ISO a vyvážení bílé.
Režim A je také automatický režim, ale dovoluje nám ručně nastavit clonu a k ní přiřadí čas odpovídající světlu a ISO. Režim S nám umožňuje nastavit dobu osvitu, a k ní přiřadí clonu.

V čem je mýtus
Pan Novotný jde fotit do tělocvičny volejbal. Dozví se, že sport je třeba fotit krátkým časem, třebas 1/500 sec. Zvolí tedy prioritu času S, nastaví 1/500 sec a pak se diví, že fotky jsou tmavé. Proč to je? Vždyť automatika funguje, nastavil správný režim, nastavil čas, v čem je chyba?

K pochopení se musíme vrátit ke kořenům, tedy k posloupnosti hodnot doby osvitu a clony. Na tabulce máme obě posloupnosti: odleva jsou to časy 16 sec, 8 sec až 1 sec a pak jsou zlomky, tedy 1/2 sec, 1/4 sec až 1/2000 sec. Pod nimi jsou clony.

Vidíme, že clonová řada je podstatně kratší, je omezenější než časová. Je jen omezené množství kombinací clony a času za daného osvětlení. V našem konkrétním případě je to 1/4 sec a F22, 1/8 sec a F16. 1/16 sec a F8 a tak dále, až 1/250 sec až F2.8. Kterákoli z těchto kombinací vede ke správné expozici za dané úrovně osvětlení a dané citlivosti v ISO. Pásmo „správných“ časů je vyznačeno modře, nesprávných oranžově. Vlevo máme přeexpozici, vpravo podexpozici. Když tedy zvolíme za daných podmínek 1/500 sec, přístroj nastaví clonu F2.8, ale dál už nemůže – objektiv zde končí, menší clonu nemá. Výsledkem tedy bude podexpozice. Ještě výraznější by byla podexpozice při 1/1000 sec nebo dokonce při 1/2000 sec.

Fotoaparáty vybavené režimy PASM obvykle upozorňují, že jsme se dostali mimo limit. Při práci v režimu priority clony se mimo limit nedostaneme tak často, jako při práci v prioritě času.

Dvě otázky
Pravděpodobně vás napadnou dvě otázky. Co dělat, když potřebujeme fotit 1/500? A k čemu ta priorita času tedy je?
Tak nejdřív ta první otázka.
Pokud chceme fotit za daných podmínek 1/500 sec, nemá to co dělat s žádným režimem snímání, tedy ani s P, ani s A nebo S nebo M. Kombinace jsou dané za úrovně osvětlení a úrovně ISO. Úroveň osvětlení zpravidla neovlivníme (ledaže bychom pracovali v ateliéru), ale můžeme změnit ISO. Každý stupeň ISO v řadě 100 – 200 – 400 – 800 – 1600 nám posune „blankyt“ směrem ke kratším dobám osvitu. Takto bude diagram vypadat po změně ISO ze 100 na 200:

Vidíme zde, že jsme se v té naší hale na 1/500 sec při cloně F2.8 dostali, ale nemůže za to priorita času, nýbrž navýšení citlivosti. Znamená to, že priorita času nás nezachrání – ty správné kombinace času a clony ničím neobalamutíme.
Takže teď k druhé otázce, k čemu ta priorita času je?
Někdy z nějakých důvodů potřebujeme nastavit specifický čas. Obvykle jde o čas dlouhý kvůli efektům s pohybovou neostrostí. Musíme samozřejmě hlídat, abychom nevypadli z pásma správné expozice a nepřešli do přeexpozice. Tak třeba mázlé vločky sněhu se projeví už při 1/40 sec a je to dlouhý čas, který se dá více méně v pohodě udržet v ruce i bez stabilizace.

Nicméně je to režim speciální, efektový, daleko méně používaný, než ty tři ostatní, P, A a M. Vyžaduje hodně pozornosti, abychom nevypadli z pásma správné expozice a rozhodně to není cesta k ostrým momentním záběrům za špatného osvětlení.