Nezařazené

Květiny a světlo

Vstoupili jsme do druhé poloviny května a tudíž máme za sebou první poločas průběžné soutěže Digineffu. Květy a květiny jsou téma tohoto měsíce. Přichází denodenně spousta krásných fotek a výběr je obtížný. Dnes jsem se zaměřil na pět prací. Nejsou na prvních místech – zaujaly mě především využitím světla. Nejsou totiž popisné, snaží se o vyjádření určité nálady a skvětlo zde hraje podstatnou roli.

Vstoupili jsme do druhé poloviny května a tudíž máme za sebou první poločas průběžné soutěže Digineffu. Květy a květiny jsou téma tohoto měsíce. Přichází denodenně spousta krásných fotek a výběr je obtížný. Dnes jsem se zaměřil na pět prací. Nejsou na prvních místech – zaujaly mě především využitím světla. Nejsou totiž popisné, snaží se o vyjádření určité nálady a skvětlo zde hraje podstatnou roli.

Se světlem výborně zapracoval Bohuslav Hanus. Nazval svůj snímek Lesní světlo a právě pomocí světla – ať už přirozeného, nebo později zdůrazněného prací v editoru – se mu podařilo vyseparovat květ od pozadí. Třebaže motiv je velmi členitý, jde o změť stébel a stvolů, vtiskl obrazu řád.


Podobně postupovala Lenka Chudjaková, snímek se jmenuje Vidiet svet v divm kvete… ,asi divném? To je jedno, podstatné je, že obraz má podmanivou poetickou náladu. Jakž takž ostré jsou tu ty žluté prašníky, okvětní lístky se dotýkají diagonály a stvol dělá další diagonálu. Formát je skoro čtvercový a silná vinětace (tmavé okraje) soustřeďuje pozornost na motiv. Je to další příklad ne-popisného zobrazení motivu. U autorky nejde o náhodu, i další její zaslané práce jsou podobně pojaté.


Roman Hradecký zachytil zajímavou rostlinu zvanou Vraní oko. Fotku jsem objevil na 177. místě, ona opravdu moc atraktivní není. Určitou přitažlivost ale má, přinejmenším pro mne… Je pojata opačně než obě předchozí. Květ, tedy motiv, je tu tónově potlačený, je tmavý převážně mimo ostrost a v pozadí jdou extrémně rozostřené světelné skvrny. Komponované je to inteligentně, tmavý objekt je v silném bodu na průsečíku třetin, odtud vede linie blízká diagonále. Třebaže se snímek asi nebude líbit každému, nelze mu upřít řád, záměr.


Lucie Navrátilová nazvala svoji práci Notturno. I to je příklad ne-popisné fotografie, založené na světelné náladě. Pracuje se tu s protisvětlem a světelný terč vlevo nahoře patří k hlavním atrakcím fotografie. Jde tu o náladu, nikoli o botanickou věrnost. A nálady je dosaženo světlem.


Reálná i nereálná je práce Lenky Hýblové Tulipán. Tady jsme od přírodní souvislosti hodně daleko. Květ je tu pojednán jako objekt, jako záminka ke světelné a tvarové hře. Nápad je to určitě silný, nicméně takovéto artistní kreace vytvořené v ateliéru by přece jen měly mít jako výsledek ostřejší fotku.


Průběžná soutěž Digineffu je otevřená každému, je třeba se zaregistrovat a pak lze poslat v daném měsíci tři fotky.