Nezařazené

Když překrýt, tak překrýt

Prolínání vrstev, to je vstupní brána k vyššímu poznání fotografické editace. Ale o něm dnes nepůjde řeč, anebo jen docela málo. Nabídka režimů prolnutí je k disposici i u nástroje štětec. Je to k něčemu? Odpověď zní – ano. Zde je vysvětlení.

Prolínání vrstev
Prolínání vrstev je editační zásah velmi dobře známý všem uživatelům Photoshopu kterékoli verzze (vyjma těch historických, poznámka pro puntičkáře 🙂 ), také Paint Shop Pro a do určité míry i Zoner Photo Studia novějších verzí. Jde o to, že v režimu „normál“ na sobě vrstvy jen tak leží, ale v jiných režimech je možné způsobit jejich vzájemnou spolupráci. Nabídky vypadají takto, vlevo PS, vpravo Zoner:

Po pořádek připomenu, že v praxi používáme nejčastěji tři z nich: prolnutí násobit vede ke ztmavnutí, závoj ze zesvětlení a měkké světlo paradoxně ke zvýšení kontrastu. Nastavením míry krytí horní vrstvy (a na ní ten režim nastavujeme) regulujeme míru účinnosti. Výsledek je znázorněn zde:

Horní část obrázku je původní, vlevo dole je následek režimu násobit, uprostřed je závoj a vpravo měkké světlo.

Režimy štětce
Méně často se režimy prolnutí používají v souvislosti s jinými nástroji, s klonovacím razítkem a štětcem – právě štětcem se dnes budeme zabývat. Vezměme si jako příklad fotku sousedovic Betynky, vyfotil jsem ji dnes na procházce s naší Iriskou:

Nástroj štětec použijeme v Zoner Photo Studiu 13, v Photoshopu je postup i výsledek stejný. Volba vypadá takto:

Nyní budeme pozorovat, co se bude dít, když aplikujeme nástroj štětec s různým režimem prolnutí. Zvolíme neutrální černou barvu a stupeň krytí 25%. Obrázek jsem rozdělil na 4 segmenty a na každý jsem aplikoval jeden tah štětce. Postupně to byly režimy:

  • normální
  • ztmavit
  • násobit
  • ztmavit barvy

Štětec pokaždé obraz ztmavil, avšak výsledek se nelišil, je zde:

Jiného výsledku dosáhneme, když ale aplikujeme barvu. Na snímek jsem aplikoval odstín zelené ( R 56, G 85, B 43). V režimech normální a ztmavit došlo ke stejnému ztmavení, v režimu násobit bylo ztmavení výraznější a v režimu ztmavit barvy ještě výraznější, přičemž zajímavě se zásah projevil na obloze, viz ukázku:

Takto si můžeme namíchat filtr na oblohu, zajímavé výsledky mi podal například filtr R 43, G 85 a B 65 při 40% krytí. Dobrá, ale jsou ještě další metody prolnutí! Uděláme zase čtyři pruhy na sousedovic Betynce a vyzkoušíme režimy překrýt (overlay), měkké světlo, tvrdé světlo a jasné světlo. Nastavil jsme krytí na 50%. Výsledek je tento:

Zde jsou výsledky nejzajímavější. V režimu překrýt došlo ke zřetelnému ztmavení, avšak v režimu měkké světlo došlo ke skutečně příjemnému zpracování tónů i barev. V dalších dvou režimech obraz výrazně ztmavl, ale pokaždé stejně a vcelku nezajímavě. Režim měkké světlo tedy vychází pro tyto účely nejlépe.
Je bezpočet způsobů použití. Například si kapátkem nabereme vzorek trávy a malováním po trávě zvýšíme její sytost, pak nabereme Betynku a zvýšíme sytost Betynky. Kdyby to bylo moc barvotiskové (jako že teď je), lze jinými kombinacemi efekt změnit.

Další režimy prolnutí nevedou k výsledkům výrazně užitečným pro úpravu fotografie, s výjimkou jednoho, to je barva. Jakmile použijete režim barva na menší procento krytí, zde vlevo na 50%, dojde při použití černé barvy ke značnému útlumu barevnosti, při 100% získáme černobílý obrázek. No a pak je možné si namíchat například nám vyhovující odstín sépie: třetí proužek je pouze barva, poslední proužek byl změněn na sépii prolnutím barva a pak ještě jednou pojednán 50% černou prolnutím měkké světlo.

Dodám ještě, že lze použít i bílou barvu, pak samozřejmě dochází ke zesvětlení pojednaných částí obrazu.

Tato metoda otevírá cestu k experimentům , zvláště pak pokusům s namíchání různých barevných filtrů, které lze aplikovat místně. Pracujeme s velkým stupněm prolnutí stopy štětce. Jelikož to rozuhodně není ne-destruktivní úprava, pracujeme opatrně… a často používáme „cestu zpátky“ čili zpětný chod… Přesto si lze odladit filtry a způsoby aplikace, které povedou k zajímavým výsledkům.

Prolínání vrstev, to je vstupní brána k vyššímu poznání fotografické editace. Ale o něm dnes nepůjde řeč, anebo jen docela málo. Nabídka režimů prolnutí je k disposici i u nástroje štětec. Je to k něčemu? Odpověď zní – ano. Zde je vysvětlení.

Prolínání vrstev
Prolínání vrstev je editační zásah velmi dobře známý všem uživatelům Photoshopu kterékoli verzze (vyjma těch historických, poznámka pro puntičkáře 🙂 ), také Paint Shop Pro a do určité míry i Zoner Photo Studia novějších verzí. Jde o to, že v režimu „normál“ na sobě vrstvy jen tak leží, ale v jiných režimech je možné způsobit jejich vzájemnou spolupráci. Nabídky vypadají takto, vlevo PS, vpravo Zoner:

Po pořádek připomenu, že v praxi používáme nejčastěji tři z nich: prolnutí násobit vede ke ztmavnutí, závoj ze zesvětlení a měkké světlo paradoxně ke zvýšení kontrastu. Nastavením míry krytí horní vrstvy (a na ní ten režim nastavujeme) regulujeme míru účinnosti. Výsledek je znázorněn zde:

Horní část obrázku je původní, vlevo dole je následek režimu násobit, uprostřed je závoj a vpravo měkké světlo.

Režimy štětce
Méně často se režimy prolnutí používají v souvislosti s jinými nástroji, s klonovacím razítkem a štětcem – právě štětcem se dnes budeme zabývat. Vezměme si jako příklad fotku sousedovic Betynky, vyfotil jsem ji dnes na procházce s naší Iriskou:

Nástroj štětec použijeme v Zoner Photo Studiu 13, v Photoshopu je postup i výsledek stejný. Volba vypadá takto:

Nyní budeme pozorovat, co se bude dít, když aplikujeme nástroj štětec s různým režimem prolnutí. Zvolíme neutrální černou barvu a stupeň krytí 25%. Obrázek jsem rozdělil na 4 segmenty a na každý jsem aplikoval jeden tah štětce. Postupně to byly režimy:

  • normální
  • ztmavit
  • násobit
  • ztmavit barvy

Štětec pokaždé obraz ztmavil, avšak výsledek se nelišil, je zde:

Jiného výsledku dosáhneme, když ale aplikujeme barvu. Na snímek jsem aplikoval odstín zelené ( R 56, G 85, B 43). V režimech normální a ztmavit došlo ke stejnému ztmavení, v režimu násobit bylo ztmavení výraznější a v režimu ztmavit barvy ještě výraznější, přičemž zajímavě se zásah projevil na obloze, viz ukázku:

Takto si můžeme namíchat filtr na oblohu, zajímavé výsledky mi podal například filtr R 43, G 85 a B 65 při 40% krytí. Dobrá, ale jsou ještě další metody prolnutí! Uděláme zase čtyři pruhy na sousedovic Betynce a vyzkoušíme režimy překrýt (overlay), měkké světlo, tvrdé světlo a jasné světlo. Nastavil jsme krytí na 50%. Výsledek je tento:

Zde jsou výsledky nejzajímavější. V režimu překrýt došlo ke zřetelnému ztmavení, avšak v režimu měkké světlo došlo ke skutečně příjemnému zpracování tónů i barev. V dalších dvou režimech obraz výrazně ztmavl, ale pokaždé stejně a vcelku nezajímavě. Režim měkké světlo tedy vychází pro tyto účely nejlépe.
Je bezpočet způsobů použití. Například si kapátkem nabereme vzorek trávy a malováním po trávě zvýšíme její sytost, pak nabereme Betynku a zvýšíme sytost Betynky. Kdyby to bylo moc barvotiskové (jako že teď je), lze jinými kombinacemi efekt změnit.

Další režimy prolnutí nevedou k výsledkům výrazně užitečným pro úpravu fotografie, s výjimkou jednoho, to je barva. Jakmile použijete režim barva na menší procento krytí, zde vlevo na 50%, dojde při použití černé barvy ke značnému útlumu barevnosti, při 100% získáme černobílý obrázek. No a pak je možné si namíchat například nám vyhovující odstín sépie: třetí proužek je pouze barva, poslední proužek byl změněn na sépii prolnutím barva a pak ještě jednou pojednán 50% černou prolnutím měkké světlo.

Dodám ještě, že lze použít i bílou barvu, pak samozřejmě dochází ke zesvětlení pojednaných částí obrazu.

Tato metoda otevírá cestu k experimentům , zvláště pak pokusům s namíchání různých barevných filtrů, které lze aplikovat místně. Pracujeme s velkým stupněm prolnutí stopy štětce. Jelikož to rozuhodně není ne-destruktivní úprava, pracujeme opatrně… a často používáme „cestu zpátky“ čili zpětný chod… Přesto si lze odladit filtry a způsoby aplikace, které povedou k zajímavým výsledkům.