Nezařazené

Jak nastavit Nikon Coolpix A

Jaký je

Šestnáctimegový prestižní přístroj nejvyšší osazený čipem APS-C (23,6 x 15,7 mm) a pevným ohniskem ekv. 28 mm se světelností 2.8.


Ovládání
Tady nejsou žádné kořeny o něž lze zakopnout, jen je dobře si hlídat šoupátko na boku přístroje, přepínající autofokus – makro – manuál. Snadno se zapne na makro a pak se divíme, proč to tak pomalu ostří.

Co nastavit

Jaký je

Šestnáctimegový prestižní přístroj nejvyšší osazený čipem APS-C (23,6 x 15,7 mm) a pevným ohniskem ekv. 28 mm se světelností 2.8.


Ovládání
Tady nejsou žádné kořeny o něž lze zakopnout, jen je dobře si hlídat šoupátko na boku přístroje, přepínající autofokus – makro – manuál. Snadno se zapne na makro a pak se divíme, proč to tak pomalu ostří.

Co nastavit

Pozornost věnuje Fn1 tlačítku na přední straně přístroje. Menu nastavení lze v třetí obrazovce v položce Funkce tlačítka Fn1 volit třeba právě korekci expozice. Pak stačí prostředníkem zmáčknout Fn1 na přední stěně a palcem téže ruky volíte korekci. K témuž dojdete v položce Obrácení indikací. Korekce expozice a časy / clona se ovládají rollerem, respektive oběma rollery. Ve výchozím nastavení, pokud jedete zprava doleva, zvyšujete clonu ( vyšší číslo, menší otvor), případně zkracujete expozici (vyšší číslo, kratší expozice). V Menu nastavení to lze v třetí obrazovce obrátit, pokud by vám to mělo vyhovovat líp, právě tak korekci expozice: zde je doleva do mínusu a doprava do plusu jako výchozí nastavení, lze obrátit. Blesk lze korigovat, může mít větší či menší výkon. V Menu fotografování lze volit, zdali se korekce expozice bude týkat jak blesku, tak i pozadí, anebo jenom pozadí. Smysl to má, můžete dosáhnout pozoruhodně vyrovnaných výsledků, ale jenom při použití slow režimu blesku (nastavíte zcela vlevo po stisku tlačítka „i“. V jiném režimu blesku to nevede k ničemu .

Pokud jde o zobrazení, podle mé zkušenosti mnoho uživatelů (nejen) Nikonů netuší, že lze měnit režim přehrávání snímků, tedy způsob, co má být při přehráván vidět. Dělá se to v Menu přehrávání – Možnost zobraz. pro přehráv. Ale pozor, v tomto (a nejen tomto) menu je nutné volit a pak jít v obrazovce nahoru a klepnout na Hotovo, aby se zvolená hodnota zanesla do paměti.

Automatické ISO tu je, nelze ho nastavit jako položku ISO, musíme do menu jako čtvrtou položku druhé obrazovky fotomenu.

Bracketing v menu najdeme až na poslední obrazovce Menu fotografování, zde volíme zda má jít o expoziční bracketing, o WB anebo bracketing D-lightngu. Expoziční bracketing je dále nastavitelný při zadávání bracketingu. To se ve všech třech případech dělá na displeji stiskem tlačítka „i“ – expoziční bracketing lze škálovat až do EV 2.0 To pak zvládá i značné světelné rozdíly.

Ruční nastavení je snadné, je v oddílu nastavení WB a lze buď měřit – pak namíříme na barevně neutrální objekt, exponujeme a poté nastavíme volbu ruční WB, anebo použijeme už pořízený snímek jako referenční.