Nezařazené

Jak hodnotím – metodika recenzí

Webový deník Digineff je zaměřen na běžnou fotografickou praxi. Jeho recenzní část má charakter doporučení. Z několika set modelů uváděných ročně na český trh vybírám na šedesát modelů, které pokládám za mimořádně zdařilé. Do výběru zahrnuji i přístroje z nižší cenové třídy a skromnější výbavou, které však jsou inovativní a přinášejí neobvyklá řešení buď v rámci značky, anebo v celém oboru digitální fotografie. V Digineffu nechci recenzovat běžnou spotřební produkci – pokud jde o významné výrobce, tam je dosaženo standardní kvality a v podstatě nelze udělat špatnou volbu – problémy může přinést jednotlivý nepovedený kus, obvykle ne modelová řada.

Recenze mají dvě části:

První je charakteristika jaký je a komu je určen. Jde o vystižení podstatných rysů přístroje a možnosti jeho uplatnění. Nepokládám za účelné v recenzi tohoto typu vypočítávat veškeré funkce, podrobné informace hledejte na dalším serveru IDIFu, na deníku Fotografování. V další části poskytuji informaci jak se s ním fotí. Obvykle zkoumaný model prověřuji týden v terénu a na základě zkušeností hodnotím. Důraz kladu na rychlost přístroje a na kvalitu obrazu – referenční obrázky jsou pořizovány pokud to je možné v základním nastavení, tedy v automatickém režimu bez korekcí expozice, ostrosti, saturace a kontrastu. V sadě referenčních snímků je vždy ukázka snímku pořízeného s nejvyšším stupněm ISO. Dále hodnotím ovladatelnost, přehlednost menu, přístupnost funkcí.

Zohledňuji zařazení aparátu do specifické skupiny – nemá smysl vyčítat začátečnickému přístroji absenci manuálního nastavení. Je také třeba upozornit na to, že vývoj jde rychle dopředu a že kritéria se postupně mění. Je tedy ošidné srovnávat hodnocení nového aparátu s hodnocením starým dva tři roky.
Autor je vděčný za připomínky a korekce.
Ondřej Neff

Webový deník Digineff je zaměřen na běžnou fotografickou praxi. Jeho recenzní část má charakter doporučení. Z několika set modelů uváděných ročně na český trh vybírám na šedesát modelů, které pokládám za mimořádně zdařilé. Do výběru zahrnuji i přístroje z nižší cenové třídy a skromnější výbavou, které však jsou inovativní a přinášejí neobvyklá řešení buď v rámci značky, anebo v celém oboru digitální fotografie. V Digineffu nechci recenzovat běžnou spotřební produkci – pokud jde o významné výrobce, tam je dosaženo standardní kvality a v podstatě nelze udělat špatnou volbu – problémy může přinést jednotlivý nepovedený kus, obvykle ne modelová řada.

Recenze mají dvě části:

První je charakteristika jaký je a komu je určen. Jde o vystižení podstatných rysů přístroje a možnosti jeho uplatnění. Nepokládám za účelné v recenzi tohoto typu vypočítávat veškeré funkce, podrobné informace hledejte na dalším serveru IDIFu, na deníku Fotografování. V další části poskytuji informaci jak se s ním fotí. Obvykle zkoumaný model prověřuji týden v terénu a na základě zkušeností hodnotím. Důraz kladu na rychlost přístroje a na kvalitu obrazu – referenční obrázky jsou pořizovány pokud to je možné v základním nastavení, tedy v automatickém režimu bez korekcí expozice, ostrosti, saturace a kontrastu. V sadě referenčních snímků je vždy ukázka snímku pořízeného s nejvyšším stupněm ISO. Dále hodnotím ovladatelnost, přehlednost menu, přístupnost funkcí.

Zohledňuji zařazení aparátu do specifické skupiny – nemá smysl vyčítat začátečnickému přístroji absenci manuálního nastavení. Je také třeba upozornit na to, že vývoj jde rychle dopředu a že kritéria se postupně mění. Je tedy ošidné srovnávat hodnocení nového aparátu s hodnocením starým dva tři roky.
Autor je vděčný za připomínky a korekce.
Ondřej Neff