Nezařazené

Jak dopadlo listopadové kolo

V listopadu jsme pozměnili systém porotování. Automatické pořadí, jak vzniklo k půlnoci posledního listopadu, je východisko pro mailové hlasování členů poroty. Tím se tedy vyvaruji situace z minulých kol, kdy o pořadí rozhodl ten, kdo vydržel nejdéle do půlnoci u compu a pokud se přetahovali dva až tři porotci, vyhrál ten, kdo měl štěstí a systém jeho pořadí vzal. Výsledky tedy zveřejňuji třetího prosince. Na prvním místě stanula fotografie Ráno u železného mostu, autor Fan Nguyen. Ze stejné dílny je v soutěži ještě jedna mimořádná práce, která svědčí o osobitém rukopisu a specifickém pohledu.


Volání o pomoc od Dany Klimešové se dlouho drželo na prvním místě a je to bezesporu zcela mimořádná práce. Rozdíl v počtu bodů od prvního místa je tak minimální, že by se dalo říct, že oba autoři pořadí sdílejí…


Oddělené světy od Ondreje Čechvaly je fotografie pozoruhodná svý viděním i technickým zpracováním. Ještě podotknu, že jestli nějaká fotka splnila zadání Čas nečasu, tak je to tahle…


Lukas Duran je stálý účastník naší soutěže a sklízí úspěchy pravidelně. I on má nezaměnitelný rukopis a jeho Maria nemohla být nepovšimnuta.


Na pátém místě se umístila poutavá krajinářská fotka od Petera Smékala.


Obvykle dodávám ještě něco jako „můj výběr“, dnes ale zveřejním tři fotografie, které byly jednotlivými porotci navrženy na první místo. Je to Polní samotář Tomáše Tisoně:


Zadání stoprocentně splňuje i Psí počasí Kristýny Švihlíkové:


A do třetice opět Lukas Duran:


V soutěži se ocitlo 266 prací. Ano, opravdu není třeba ideálního sluníčka, aby vznikly poutavé fotografie!