Nezařazené

Hořlavý Olympus?


Webová stránka News.com zveřejnila 14. března zprávu o tom, že „Olympus stahuje 1,2 miliónů fotoaparátů na film“. Naše Novinky si zprávu včera vylepšily titulkem „Fotoaparáty Olympus vám mohou shořet v ruce“. Ve zprávě se píše:

Z vadného elektronického obvodu, který se zahřívá více, než by bylo záhodno, může po zapnutí aparátu stoupat kouř, rovněž hrozí nebezpečí vzplanutí daného modelu, uvedl americký regulační úřad Consumer Product Safety Commission.

Takto vypadá jeden z „hořlavých“ dědečků, dole v „akci“ v mé fantazii:

Olympus již v této souvislosti obdržel 21 stížností na nesprávnou funkci jím vyrobených fotoaparátů. Podle firmy však zatím nedošlo k žádným zraněním. Problémy se týkají fotoaparátů prodávaných hlavně na území Spojených států. Jde o modely vyrobené mezi léty 1989 až 1995, patří mezi ně modely Infinity Twin, AF-1 Twin, Infinity Zoom 200 series, AZ 200 series a Quantary Infinity Zoom 222. Olympus doporučil zákazníkům, aby okamžitě přestali používat vyjmenované typy přístrojů a kontaktovali firmu se žádostí o jejich opravu.

Olympus k tomu vydal toto sdělení:
Stanovisko společnosti Olympus C &S k problému přehřívání u některých analogových fotoaparátů.
Včera byla naší sesterskou společností ve Spojených státech zveřejněna zpráva, že u některých analogových fotoaparátů, jedná se produkty staré 18 let, se objevila závada s přehříváním.
Předně bychom chtěli zdůraznit, že se objevilo pouze 21 případů přehřívání, což tvoří 0,001 % ze všech prodaných výrobků. Současně bychom chtěli ujistit zákazníky v České republice a na Slovensku, ze ani v jednom z těchto případů se závada neobjevila u výrobků, které byly distribuovány do Evropy. Současně bychom chtěli všechny ujistit, že vlastní výrobky jsou vyrobeny z nehořlavých materiálů.
Bez ohledu na to, co bylo uvedeno nabízíme všem zákazníkům, kteří vlastní a používají některých z následujících výrobků, aby se obrátili na naše servisní centrum: Olympus C&S, Evropská 176 Praha 6, kde jim bezplatně bude provedena kontrola jejich fotoaparátu.
Seznam přístrojů, kterých byla závada zaznamenána: AF-1 Twin, AZ-200/210/220/230
Situaci budeme i nadále sledovat ve spolupráci s naší mateřskou společností Olympus Imaging Europe a s příslušnými evropskými úřady.
Vedení společnosti Olympus C&S

Komentář Digineff:
Věcně je to kuriozita plynoucího z amerického právního Absurdistanu, kde je možné, aby ženská žalovala Macdonaldovu restauraci za to, že se polila jejím kafem a kafe ji popálilo – a spor vyhrála. Kuriozitou je i interpretace Novinek. Zajímavé je, jak Novinky došly k tomu, že aparáty mohou shořet v ruce.
Ve zprávě News com se píše:
The circuit can cause the camera to overheat and produce smoke when the camera is on, posing a burn hazard, according the U.S. Consumer Product Safety Commission.
Sama komise ale píše (viz zde):
A defect with the flash circuit in these cameras can cause it to smoke and overheat when the camera is turned on. This poses a possible burn hazard to consumers.

Překlad původního sdělení Komise:
Závada na obvodu zábleskového zařízení v těchto přístrojích může způsobit, že po zapnutí přístroj začne kouřit a přehřívat se. Z toho může plynout nebezpečí, že se zákazník spálí.

Překlad News.com:
Obvod může způsobit, že se po zapnutí přístroj začne přehřívat a kouřit, z čehož plyne nebezpečí popálení, podle U.S. Consumer Product Safety Commission.

Podle pravidel „tiché pošty“ napíší novinky, že „fotoaparáty Olympus vám mohou shořet v ruce“.
Komické je, že Olympus údajně obdržel 21 reklamací – z 1,2 miliónů vyrobených přístrojů. Kdy byla reklamace podána? Po jedenácti, respektive osmnácti letech? Nebo za celou dobu osmnácti let?

K tomu bych rád ještě dodal – protože vím, jak rádi lidé propadají panice a v těchto dnech mnozí vyhazují z domu kočky, aby nepřivlekly domů ptačí chřipku:
Mnohé digitální fotoaparáty se v provozu zahřívají. Také akumulátory se při nabíjení zahřívají. Za deset let praxe s digitálními fotoaparáty, kdy mi prošlo rukama několik set těchto přístrojů, jsem se nesetkal s nebezpečím skutečného přehřátí a ani jsem neslyšel, že by se někomu přístroj nebezpečně přehříval, natož aby ho spálil a už vůbec ne, aby shořel. Titulek Fotoaparáty Olympus vám mohou shořet v ruce je stupidní a odneste si z něho jediné poučení – Novinky pro senzaci i přes plot skočí.

Webová stránka News.com zveřejnila 14. března zprávu o tom, že „Olympus stahuje 1,2 miliónů fotoaparátů na film“. Naše Novinky si zprávu včera vylepšily titulkem „Fotoaparáty Olympus vám mohou shořet v ruce“. Ve zprávě se píše:

Z vadného elektronického obvodu, který se zahřívá více, než by bylo záhodno, může po zapnutí aparátu stoupat kouř, rovněž hrozí nebezpečí vzplanutí daného modelu, uvedl americký regulační úřad Consumer Product Safety Commission.

Takto vypadá jeden z „hořlavých“ dědečků, dole v „akci“ v mé fantazii:

Olympus již v této souvislosti obdržel 21 stížností na nesprávnou funkci jím vyrobených fotoaparátů. Podle firmy však zatím nedošlo k žádným zraněním. Problémy se týkají fotoaparátů prodávaných hlavně na území Spojených států. Jde o modely vyrobené mezi léty 1989 až 1995, patří mezi ně modely Infinity Twin, AF-1 Twin, Infinity Zoom 200 series, AZ 200 series a Quantary Infinity Zoom 222. Olympus doporučil zákazníkům, aby okamžitě přestali používat vyjmenované typy přístrojů a kontaktovali firmu se žádostí o jejich opravu.

Olympus k tomu vydal toto sdělení:
Stanovisko společnosti Olympus C &S k problému přehřívání u některých analogových fotoaparátů.
Včera byla naší sesterskou společností ve Spojených státech zveřejněna zpráva, že u některých analogových fotoaparátů, jedná se produkty staré 18 let, se objevila závada s přehříváním.
Předně bychom chtěli zdůraznit, že se objevilo pouze 21 případů přehřívání, což tvoří 0,001 % ze všech prodaných výrobků. Současně bychom chtěli ujistit zákazníky v České republice a na Slovensku, ze ani v jednom z těchto případů se závada neobjevila u výrobků, které byly distribuovány do Evropy. Současně bychom chtěli všechny ujistit, že vlastní výrobky jsou vyrobeny z nehořlavých materiálů.
Bez ohledu na to, co bylo uvedeno nabízíme všem zákazníkům, kteří vlastní a používají některých z následujících výrobků, aby se obrátili na naše servisní centrum: Olympus C&S, Evropská 176 Praha 6, kde jim bezplatně bude provedena kontrola jejich fotoaparátu.
Seznam přístrojů, kterých byla závada zaznamenána: AF-1 Twin, AZ-200/210/220/230
Situaci budeme i nadále sledovat ve spolupráci s naší mateřskou společností Olympus Imaging Europe a s příslušnými evropskými úřady.
Vedení společnosti Olympus C&S

Komentář Digineff:
Věcně je to kuriozita plynoucího z amerického právního Absurdistanu, kde je možné, aby ženská žalovala Macdonaldovu restauraci za to, že se polila jejím kafem a kafe ji popálilo – a spor vyhrála. Kuriozitou je i interpretace Novinek. Zajímavé je, jak Novinky došly k tomu, že aparáty mohou shořet v ruce.
Ve zprávě News com se píše:
The circuit can cause the camera to overheat and produce smoke when the camera is on, posing a burn hazard, according the U.S. Consumer Product Safety Commission.
Sama komise ale píše (viz zde):
A defect with the flash circuit in these cameras can cause it to smoke and overheat when the camera is turned on. This poses a possible burn hazard to consumers.

Překlad původního sdělení Komise:
Závada na obvodu zábleskového zařízení v těchto přístrojích může způsobit, že po zapnutí přístroj začne kouřit a přehřívat se. Z toho může plynout nebezpečí, že se zákazník spálí.

Překlad News.com:
Obvod může způsobit, že se po zapnutí přístroj začne přehřívat a kouřit, z čehož plyne nebezpečí popálení, podle U.S. Consumer Product Safety Commission.

Podle pravidel „tiché pošty“ napíší novinky, že „fotoaparáty Olympus vám mohou shořet v ruce“.
Komické je, že Olympus údajně obdržel 21 reklamací – z 1,2 miliónů vyrobených přístrojů. Kdy byla reklamace podána? Po jedenácti, respektive osmnácti letech? Nebo za celou dobu osmnácti let?

K tomu bych rád ještě dodal – protože vím, jak rádi lidé propadají panice a v těchto dnech mnozí vyhazují z domu kočky, aby nepřivlekly domů ptačí chřipku:
Mnohé digitální fotoaparáty se v provozu zahřívají. Také akumulátory se při nabíjení zahřívají. Za deset let praxe s digitálními fotoaparáty, kdy mi prošlo rukama několik set těchto přístrojů, jsem se nesetkal s nebezpečím skutečného přehřátí a ani jsem neslyšel, že by se někomu přístroj nebezpečně přehříval, natož aby ho spálil a už vůbec ne, aby shořel. Titulek Fotoaparáty Olympus vám mohou shořet v ruce je stupidní a odneste si z něho jediné poučení – Novinky pro senzaci i přes plot skočí.