Nezařazené

Hledáme linie, tvary a struktury

V druhém dílu videoškoly kompozice budeme cvičit vyhledávání tří nejdůležitějších stavebních prvků fotografického obrazu. Jsou to linie, tvary a struktury. Pojďte se podívat na video, které natáčím ve spolupráci s firmou Aaron. Na té metodě není nic obtížného. Ukažme si to na příkladu fotografie, kterou pořídila Jana Becková na semináři Dílny v parku v Průhonicích.

V druhém dílu videoškoly kompozice budeme cvičit vyhledávání tří nejdůležitějších stavebních prvků fotografického obrazu. Jsou to linie, tvary a struktury. Pojďte se podívat na video, které natáčím ve spolupráci s firmou Aaron. Na té metodě není nic obtížného. Ukažme si to na příkladu fotografie, kterou pořídila Jana Becková na semináři Dílny v parku v Průhonicích.


Na snímku vidíme dvě jasné linie – linii hráze a linii břehu. Linie jsou kostra fotografického obrazu. Varujeme se středových linií, ideální jsou linie umístěné blízko třetin – jedné ze dvou vodorovných třetin anebo svislých třetin.


Výrazné tvary poutají oko. Zde je to přepad na hrázi, rozmazaný dlouhou expozicí. Linie k němu přivedou divákův zrak. Ideální je umístění zajímavého tvaru do jednoho ze čtyř průsečíků třetin.


No a konečně tu máme struktury, které doplňuji linie a tvary, zde je to rozmazaná voda vlevo dole pna na voděvpravo nahoře – také jsou umístěné úhlopříčně.


To je geometrická stavba dobře komponovaného obrázku. No a o tom, jak se tyto tři prvky vyhledávají je moje video. Je to druhý díl cyklu, který natáčím ve spolupráci s firmou Aaron, tak postupně vzniká video – fotoškola. Hotové jsou celkem čtyři díly, toto je druhý v pořadí, příští pondělí uvidíte třetí. No a další s kolegou Tomášem Mähringem připravujeme.