Nezařazené

Histogram a přepálené jasy

Jednooké zrcadlovky zpravidla dovedou na displeji zobrazit přepálené jasy: zobrazí je jako pulzující černé skvrny. Na přepálené jasy nás upozorní i histogram. Připomenu, co to je:
Je to graf, který zobrazuje rozložení jasů v obraze. Na vodorovné ose je vyneseno 256 jasových hodnot: zcela vlevo je černá, vpravo bílá, mezi nimi škála odstínů. (Pro upřesnění: histogram může zobrazovat i rozložení jasových hodnot jednotlivých kanálů, červeného, zeleného a modrého; my zde budeme hovořit jen o histogramu zobrazujícím jasy celého, tedy složeného obrazu). Na svislé oseje zobrazena četnost výskytu oněch jasových hodnot. Čímž se dostáváme do bodu, kdy je lépe věci ukázat, než slovně popisovat.
Podívejme se na tento obrázek. Je celkově neutrální, není na něm nic ani černého či hodně tmavého, ani noc světlého, natož bílého, všechno je zobrazeno ve středních hodnotách. Srovnejte obrázek s odpovídajícím histogramem:

Histogram vypadá jako jakýsi hrb, nejsou na něm žádné výkyvy. Srovnejte s následující ukázkou:

Scéna je poněkud změněna a je zcela jiný i histogram. Chybí mu černá a hodně tmavá. Ten výrazný hrb, to je plocha mola. Na obrázku není nic zcela bílého a však také graf je u svého pravého okraje prázdný. Pohledem na displej – v terénu, při fotografování – bychom mohli být na pochybách, zdali nemáme nebe přepálené. Histogram nás ubezpečí, že nikoli. A teď se podívejme do třetice:

Všimněte si, že vpravo graf nejdřív klesal a pak se najednou zvedne a po svém pravém okraji vytvoří „fajfku“. Vybral jsem obrázek, kde jsou přepal i „fajfka“ hodně zřetelné. Ale i docela malý přepal se prozradí „fajfkou“, tedy zvednutím histogramu. Takže, pokud nám záleží na tom, abychom se přepalu vyvarovali, zkoumejme histogram. Stačí pak často jít o jednu třetinku do mínusu (expoziční kompenzace -1/3EV), abychom se přepalu zbavili (samozřejmě, záleží na konkrétních podmínkách. Připomenu, že přepal je neodstranitelný, jakmile se na snímku vyskytne, editací nelze odstranit, to místo je zbaveno kresby a tu už tam nikdy nedostanete, leda nějakou montáží, klonováním a jinými praktikami.

Jednooké zrcadlovky zpravidla dovedou na displeji zobrazit přepálené jasy: zobrazí je jako pulzující černé skvrny. Na přepálené jasy nás upozorní i histogram. Připomenu, co to je:
Je to graf, který zobrazuje rozložení jasů v obraze. Na vodorovné ose je vyneseno 256 jasových hodnot: zcela vlevo je černá, vpravo bílá, mezi nimi škála odstínů. (Pro upřesnění: histogram může zobrazovat i rozložení jasových hodnot jednotlivých kanálů, červeného, zeleného a modrého; my zde budeme hovořit jen o histogramu zobrazujícím jasy celého, tedy složeného obrazu). Na svislé oseje zobrazena četnost výskytu oněch jasových hodnot. Čímž se dostáváme do bodu, kdy je lépe věci ukázat, než slovně popisovat.
Podívejme se na tento obrázek. Je celkově neutrální, není na něm nic ani černého či hodně tmavého, ani noc světlého, natož bílého, všechno je zobrazeno ve středních hodnotách. Srovnejte obrázek s odpovídajícím histogramem:

Histogram vypadá jako jakýsi hrb, nejsou na něm žádné výkyvy. Srovnejte s následující ukázkou:

Scéna je poněkud změněna a je zcela jiný i histogram. Chybí mu černá a hodně tmavá. Ten výrazný hrb, to je plocha mola. Na obrázku není nic zcela bílého a však také graf je u svého pravého okraje prázdný. Pohledem na displej – v terénu, při fotografování – bychom mohli být na pochybách, zdali nemáme nebe přepálené. Histogram nás ubezpečí, že nikoli. A teď se podívejme do třetice:

Všimněte si, že vpravo graf nejdřív klesal a pak se najednou zvedne a po svém pravém okraji vytvoří „fajfku“. Vybral jsem obrázek, kde jsou přepal i „fajfka“ hodně zřetelné. Ale i docela malý přepal se prozradí „fajfkou“, tedy zvednutím histogramu. Takže, pokud nám záleží na tom, abychom se přepalu vyvarovali, zkoumejme histogram. Stačí pak často jít o jednu třetinku do mínusu (expoziční kompenzace -1/3EV), abychom se přepalu zbavili (samozřejmě, záleží na konkrétních podmínkách. Připomenu, že přepal je neodstranitelný, jakmile se na snímku vyskytne, editací nelze odstranit, to místo je zbaveno kresby a tu už tam nikdy nedostanete, leda nějakou montáží, klonováním a jinými praktikami.