Nezařazené

Funkce magická hůlka (1)

Už jsme se tu zmiňovali o funkci laso, kterou v editoru děláme „volný výběr“. K výběru oblastí se používá i funkce „magická hůlka“.
Jak laso, tak i magická hůlka vybírají nepravidelné oblasti. Rozdíl je v tom, že lasem sami vykreslíme hranice oblasti, kterou chceme vybrat: tedy kurzorem jako bychom načrtávali hranici výběru.
Kouzelnou hůlkou však jenom určíme barevný tón a editor vybere všechny tóny toho druhu. Pochopitelně, že bychom se daleko nedostali, pokud by to měl být jen jeden tón. Musíme proto nastavit toleranci, tedy musíme mu sdělit, jaké příbuzné tóny má do výběru zařadit.
To se lépe ukáže, než vysvětlí. Magickou hůlku nabízí každý lepší editor, teď už nechybí ani v editoru Zoner Photo Studio 7.
Po aktivaci nám nahoře naskočí lišta:

Čtverečky zleva znamenají: prostý výběr, přidávat k výběru, odebírat od výběru a prolnutí výběru. Rozmazáním myslíme rozpití okraje výběru, tolerancí šíři záběru výběru (tedy rozsah tónů). Legrační je příkaz spojitý. Když ho zapneme, magická hůlka vybere barvu (s danou tolerancí) jen v ohraničené oblasti, když ho vypneme, vybere barvy v celém obrázku.

Takže dejme tomu, že bychom chtěli ztmavit modrou oblohu na snímku vlevo. Vybrat ji lasem by byla nadlidská piplavá práce. Nastavím si tedy toleranci na 20 tónů (obloha je takřka jednobarevná, ale sichr je jistota), rozmazání nastavím na 7, vyhodím spojitý a kliknu si hůlkou někam doprostřed modré plochy.

Pro názornost jsem zařadil výřez ze sejmuté obrazovky, ale klikněte si a uvidíte celý obrázek s kompletním výběrem.

Co dál? Teď je vybraná oblast plně v mé moci. Mohu si ji tedy například ztmavit, nebo kdyby mě to mělo potěšit, třeba nabarvit oblohu na červeno. Mohu ale i použít volbu invertovat. Tím převrátím výběr „na ruby“, tedy napříště bude vybráno to, co před tím bylo mimo výběr, tedy bude vybráno vše, kromě modré oblohy. Teď mohu obrázek třebas zesvětlit – a bude světlejší kmen stromu a silueta kostela.

Je třeba pečlivě volit míru rozmazání a míru tolerance. Rozmazání 7 bylo nedostatečné, osvědčilo se rozmazání 25.Je ale třeba vždy vyzkoušet případ od případu.


Zde jsme probrali jednodušší způsob užití magické hůlky. Příště pokročíme ke složitější aplikaci.

Už jsme se tu zmiňovali o funkci laso, kterou v editoru děláme „volný výběr“. K výběru oblastí se používá i funkce „magická hůlka“.
Jak laso, tak i magická hůlka vybírají nepravidelné oblasti. Rozdíl je v tom, že lasem sami vykreslíme hranice oblasti, kterou chceme vybrat: tedy kurzorem jako bychom načrtávali hranici výběru.
Kouzelnou hůlkou však jenom určíme barevný tón a editor vybere všechny tóny toho druhu. Pochopitelně, že bychom se daleko nedostali, pokud by to měl být jen jeden tón. Musíme proto nastavit toleranci, tedy musíme mu sdělit, jaké příbuzné tóny má do výběru zařadit.
To se lépe ukáže, než vysvětlí. Magickou hůlku nabízí každý lepší editor, teď už nechybí ani v editoru Zoner Photo Studio 7.
Po aktivaci nám nahoře naskočí lišta:

Čtverečky zleva znamenají: prostý výběr, přidávat k výběru, odebírat od výběru a prolnutí výběru. Rozmazáním myslíme rozpití okraje výběru, tolerancí šíři záběru výběru (tedy rozsah tónů). Legrační je příkaz spojitý. Když ho zapneme, magická hůlka vybere barvu (s danou tolerancí) jen v ohraničené oblasti, když ho vypneme, vybere barvy v celém obrázku.

Takže dejme tomu, že bychom chtěli ztmavit modrou oblohu na snímku vlevo. Vybrat ji lasem by byla nadlidská piplavá práce. Nastavím si tedy toleranci na 20 tónů (obloha je takřka jednobarevná, ale sichr je jistota), rozmazání nastavím na 7, vyhodím spojitý a kliknu si hůlkou někam doprostřed modré plochy.

Pro názornost jsem zařadil výřez ze sejmuté obrazovky, ale klikněte si a uvidíte celý obrázek s kompletním výběrem.

Co dál? Teď je vybraná oblast plně v mé moci. Mohu si ji tedy například ztmavit, nebo kdyby mě to mělo potěšit, třeba nabarvit oblohu na červeno. Mohu ale i použít volbu invertovat. Tím převrátím výběr „na ruby“, tedy napříště bude vybráno to, co před tím bylo mimo výběr, tedy bude vybráno vše, kromě modré oblohy. Teď mohu obrázek třebas zesvětlit – a bude světlejší kmen stromu a silueta kostela.

Je třeba pečlivě volit míru rozmazání a míru tolerance. Rozmazání 7 bylo nedostatečné, osvědčilo se rozmazání 25.Je ale třeba vždy vyzkoušet případ od případu.


Zde jsme probrali jednodušší způsob užití magické hůlky. Příště pokročíme ke složitější aplikaci.