Nezařazené

Fotografická krajinářská soutěž

Středisko ekologické výchovy Sluňákov Odboru životního prostředí,
Magistrát města Olomouce
vyhlašuje:
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ : KRAJINY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ
Vytvořit soubor 6 fotografií ovlivněných knihou Václava Cílka “Krajiny
vnitřní a vnější” a následná veřejná prezentace se společnou rozpravou
soutěžících, přítomných členů poroty a diváků.
MOTTO:
Anglický básník Gerard Manley Hopkins píše o “Inscape” jako vnitřním
prostoru, vnitřní krajině jako protikladu vnější krajiny “Landscape”.
Inscape je jakýsi vnitřní prostor, či rytmus, způsob, jakým je členěno něco
prvotního a tvořivého uvnitř. Báseň vzniká, pokud se vnitřní krajina jeho
duše setká s podobně uspořádaným rytmem vnější přírody. V tomto procesu se
pak utváří nová vnitřní krajina. A podobně jako v krajině působí vnější
síly, tak i ve vnitřním prostoru nalézáme “instress” neboli “plastickou
sílu”, která způsobuje, že podoba vnější krajiny se vtiskává do podoby duše.
Je to znepokojivý názor – rozhlédněme se a uvažme, jaká krajina nás utváří?
Jihočeský spisovatel Josef Holeček říká, že krajina vždy ovlivňuje duši
člověka, takže charakteristiku jeho vlastností je nutné začít popisem
krajiny ve které žije. Člověk vytváří k obrazu svému určitý typ krajiny, ale
ta jej zpětně ovlivňuje a dotváří. Staráme li se o krajinu, pečujeme také o
svou duši.
PODMÍNKY SOUTĚŽE:
Určený soubor 6 fotografií a jejich digitální podobu dodat k posouzení na
kontaktní adresu. Porota vybere 15 nejzdařilejších souborů pro veřejnou
prezentaci. Veřejná prezentace ve 3 minutách slouží autorům pro libovolnou,
jimi vybranou, formu prezentace vlastních souborů fotek (autoři mohou mlčet
či doprovodit jakýmkoliv způsobem promítání snímků, např. hudbou, poezií,
pantomimou, originálním popisem, ….získat si porotu a diváků na svou
stranu). Nakonec společná porada a fotografiích s přítomnými porotci,
soutěžícími a diváky.
Členové poroty:
Jindřich Štreit (předseda, fotograf, vyučující na Institutu tvůrčí
fotografie Slezské Univerzity v Opavě),
Zdeněk Kirschner (prorektor AMU, katedra fotografie FAMU a New York
Univerzity Praha),
Milena Valušková (fotografka, především míst v hanácké krajině),
Ibra Ibrahimovič (fotograf, získal hlavní cenu poroty Czech Press Photo v
roce 2003).
Václav Cílek (geolog, Geologický ústav AV ČR, autor knihy Krajiny vnitřní a
vnější a řady dalších)
Ivana Plíhalová (herečka Moravského divadla v Olomouci)
Termín vyhlášení soutěže:
prosinec 2004.
Termín odevzdání souboru fotografií včetně jejich digitální podoby:
konec března 2005
Fotografie a jejich digitální podobu na CD na adresu SEV OŽP MmOl, Horní
náměstí 1, 77127 Olomouc.
Digitální snímky uvítáme v komprimované verzi na adrese: slunakov@mmol.cz.
Zásilky nutno zřetelně označit jménem, adresou a telefonem autora a heslem
INSCAPE – LANDSCAPE.
Výběr souborů fotografií pro veřejnou prezentaci:
4.-10.4. 2005
Prezentace a vyhlášení výsledků:
14.4.2005. Foto – poetry v Divadle hudby Olomouc
Vybrané fotografie budou zveřejněny ve sborníku příspěvků z Ekologických dnů
Olomouc 2005 a vystaveny na této akci.
Ocenění: 1. cena: v hodnotě 10000,-Kč, 2. 6000,- Kč, 3. 4000,-Kč
Organizace fotografické soutěže:
SEV Sluňákov Odboru životního prostředí MmOl. Tel.: 585513222.

Mgr. Michal Bartoš
Sluňákov
Středisko ekologické výchovy Odboru životního prostředí
Magistrátu města Olomouce
Horní nám.1, 77127 Olomouc
Sídlo v Olomouci: Kateřinská 8, 3. poschodí
t: 585513225, 5813222
fax: 585513271
slunakov@mmol.cz, michal.bartos@mmol.cz
Bližší informace: programy ekologických večerů a dnů,
činnost, Projekt Sluňákov, nízkoenergetická budova, texty:
www.olomoucko.cz/slunakov


Středisko ekologické výchovy Sluňákov Odboru životního prostředí,
Magistrát města Olomouce
vyhlašuje:
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ : KRAJINY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ
Vytvořit soubor 6 fotografií ovlivněných knihou Václava Cílka “Krajiny
vnitřní a vnější” a následná veřejná prezentace se společnou rozpravou
soutěžících, přítomných členů poroty a diváků.
MOTTO:
Anglický básník Gerard Manley Hopkins píše o “Inscape” jako vnitřním
prostoru, vnitřní krajině jako protikladu vnější krajiny “Landscape”.
Inscape je jakýsi vnitřní prostor, či rytmus, způsob, jakým je členěno něco
prvotního a tvořivého uvnitř. Báseň vzniká, pokud se vnitřní krajina jeho
duše setká s podobně uspořádaným rytmem vnější přírody. V tomto procesu se
pak utváří nová vnitřní krajina. A podobně jako v krajině působí vnější
síly, tak i ve vnitřním prostoru nalézáme “instress” neboli “plastickou
sílu”, která způsobuje, že podoba vnější krajiny se vtiskává do podoby duše.
Je to znepokojivý názor – rozhlédněme se a uvažme, jaká krajina nás utváří?
Jihočeský spisovatel Josef Holeček říká, že krajina vždy ovlivňuje duši
člověka, takže charakteristiku jeho vlastností je nutné začít popisem
krajiny ve které žije. Člověk vytváří k obrazu svému určitý typ krajiny, ale
ta jej zpětně ovlivňuje a dotváří. Staráme li se o krajinu, pečujeme také o
svou duši.
PODMÍNKY SOUTĚŽE:
Určený soubor 6 fotografií a jejich digitální podobu dodat k posouzení na
kontaktní adresu. Porota vybere 15 nejzdařilejších souborů pro veřejnou
prezentaci. Veřejná prezentace ve 3 minutách slouží autorům pro libovolnou,
jimi vybranou, formu prezentace vlastních souborů fotek (autoři mohou mlčet
či doprovodit jakýmkoliv způsobem promítání snímků, např. hudbou, poezií,
pantomimou, originálním popisem, ….získat si porotu a diváků na svou
stranu). Nakonec společná porada a fotografiích s přítomnými porotci,
soutěžícími a diváky.
Členové poroty:
Jindřich Štreit (předseda, fotograf, vyučující na Institutu tvůrčí
fotografie Slezské Univerzity v Opavě),
Zdeněk Kirschner (prorektor AMU, katedra fotografie FAMU a New York
Univerzity Praha),
Milena Valušková (fotografka, především míst v hanácké krajině),
Ibra Ibrahimovič (fotograf, získal hlavní cenu poroty Czech Press Photo v
roce 2003).
Václav Cílek (geolog, Geologický ústav AV ČR, autor knihy Krajiny vnitřní a
vnější a řady dalších)
Ivana Plíhalová (herečka Moravského divadla v Olomouci)
Termín vyhlášení soutěže:
prosinec 2004.
Termín odevzdání souboru fotografií včetně jejich digitální podoby:
konec března 2005
Fotografie a jejich digitální podobu na CD na adresu SEV OŽP MmOl, Horní
náměstí 1, 77127 Olomouc.
Digitální snímky uvítáme v komprimované verzi na adrese: slunakov@mmol.cz.
Zásilky nutno zřetelně označit jménem, adresou a telefonem autora a heslem
INSCAPE – LANDSCAPE.
Výběr souborů fotografií pro veřejnou prezentaci:
4.-10.4. 2005
Prezentace a vyhlášení výsledků:
14.4.2005. Foto – poetry v Divadle hudby Olomouc
Vybrané fotografie budou zveřejněny ve sborníku příspěvků z Ekologických dnů
Olomouc 2005 a vystaveny na této akci.
Ocenění: 1. cena: v hodnotě 10000,-Kč, 2. 6000,- Kč, 3. 4000,-Kč
Organizace fotografické soutěže:
SEV Sluňákov Odboru životního prostředí MmOl. Tel.: 585513222.

Mgr. Michal Bartoš
Sluňákov
Středisko ekologické výchovy Odboru životního prostředí
Magistrátu města Olomouce
Horní nám.1, 77127 Olomouc
Sídlo v Olomouci: Kateřinská 8, 3. poschodí
t: 585513225, 5813222
fax: 585513271
slunakov@mmol.cz, michal.bartos@mmol.cz
Bližší informace: programy ekologických večerů a dnů,
činnost, Projekt Sluňákov, nízkoenergetická budova, texty:
www.olomoucko.cz/slunakov