Nezařazené

Digiforum: Když to s digitální fotografií myslíte vážněji

Forum digitální fotografie je nejen velkým setkáním milovníků digitální fotografie, ale i bohatým zdrojem informací pro ty, kdo se o digitální fotografii opravdu zajímají. Těm uživatelům, kteří hledaj možnost zdokonalit a prohloubit své znalosti ve zpracování fotografií, je určen program v druhém přednáškovém sále. Ten předpokládá znalost základů digitální fotografie a soustřeďuje se na nejpalčivější problémy zpracování fotografií.

První přednáška prezentovaná panem Viktorem Navrátilem bude věnována správě barev v digitální fotografii, což je téma, které doslova hýbe našimi diskuzními fory. Sám prezentátor stručně prezentoval teze své přednášky takto:

Málokterý uživatel je zcela spokojen s věrností barev. Často zjistí, že koupí digitálního fotoaparátu teprve začíná to pravé martýrium. Jsou data z digitálu barevně v pořádku? A nebo je monitor barevně ujetý? Jak to poznat, když každý monitor stejně zobrazuje jinak? Jakou tiskárnu koupit? Každá tiskne úplně jinak a přesto fotky jsou barevně stále mimo. Jak nachystat fotografie pro fotolab, aby to konečně barevně vyšlo? Jak vůbec zpracovávat data z digitálu, aby člověk dostal odpovídající barvy? Může to všechno vůbec fungovat?
To je jen nástin otázek, které si pokládá většina fotografů. Úkolem přednášky bude zodpovědět na tyto otázky. Ale nejen to. Vysvětlit principy fungování správy barev. Nejen říci „prostě je to tak a tak“, nýbrž vysvětlit proč tomu tak je.
V přednášce se tedy dozvíte co je to vlastně barva, jakým způsobem se předává ze zařízení do zařízení (fotoaparát/skener, monitor, tiskárna/fotolab a nad tím vším patřičný program pro editaci a retuš fotografie). Co je to kalibrace a jak probíhá. Co je to Color Management a ICC/ICM profily – k čemu to je a jak toho správně využít. Jak získat kontrolu nad barvou v amatérských podmínkách v rámci daných možností a jak problémy s barvou vyřešit na profesionální úrovni. Stručně a jednoduše řečeno – jak získat kontrolu nad barvou v digitální fotografické komoře a nejen v ní.

Po správě barev, která prochází jako červená niť celým procesem pořízení a zpracování digitální fotografie se již zaměříme výhradně na manipulaci s exponovanou digitální fotografií. Pan Tomáš Chrastil se opět zaměří na tisk digitálních fotografií. Tentokrát hlavním cílem prezentace bude srovnání domácího tisku fotografií se zpracováním v minilabu či laboratoři. Obě tyto cesty mají svoje úskalí, výhody i nevýhody, kterým se bude věnovat prezentace „Domácí tisk vs. digitální minilab“.

Pan Petr Lindner naváže na svou velmi úspěšnou prezentaci z posledního FDF o efektivní archivaci digitálních fotografií. Srovnání archivačních programů, volba správné metody archivace a zejména nejlepšího datového média jsou otázky, kterým se bude podrobně věnovat a to včetně praktických ukázek.

Pak bude následovat kreativně zaměřené vystoupení dlouholetého profesionálního grafika, pana Pavla Kočičky, který předvede profesionální úpravy a retuš digitálních fotografií v praxi. Jeho vystoupení bude rozděleno do dvou částí. V té první představí nejčastěji užívané grafické editory všech kategorií a v druhé prezentuje vybrané ukázky konkrétních prací.

O závěr programu v druhém sále se postará pan Tomáš Macek ze serveru Fotobanka.cz. Ten se zaměří nejen na problematiku prodeje fotografií prostřednictvím internetu, ale i obecněji na problematiku autorských práv v ČR a EU. Kromě jiného nabídne i několik konkrétních praktických postupů jak chránit autorská práva svých fotografií.

Věříme, že stejně jako při posledním ročníku bude program druhého sálu nejen bohatou inspirací, ale i podnětem k diskuzím, které probíhaly při posledním ročníku dlouhé desítky minut po skončení prezentací. Snahou celého pořadatelského týmu je totiž zejména hledat odpovědi na individuální problémy účastníků fora.

:: Program Fora digitální fotografie
:: On-line registrace účasti

Forum digitální fotografie je nejen velkým setkáním milovníků digitální fotografie, ale i bohatým zdrojem informací pro ty, kdo se o digitální fotografii opravdu zajímají. Těm uživatelům, kteří hledaj možnost zdokonalit a prohloubit své znalosti ve zpracování fotografií, je určen program v druhém přednáškovém sále. Ten předpokládá znalost základů digitální fotografie a soustřeďuje se na nejpalčivější problémy zpracování fotografií.

První přednáška prezentovaná panem Viktorem Navrátilem bude věnována správě barev v digitální fotografii, což je téma, které doslova hýbe našimi diskuzními fory. Sám prezentátor stručně prezentoval teze své přednášky takto:

Málokterý uživatel je zcela spokojen s věrností barev. Často zjistí, že koupí digitálního fotoaparátu teprve začíná to pravé martýrium. Jsou data z digitálu barevně v pořádku? A nebo je monitor barevně ujetý? Jak to poznat, když každý monitor stejně zobrazuje jinak? Jakou tiskárnu koupit? Každá tiskne úplně jinak a přesto fotky jsou barevně stále mimo. Jak nachystat fotografie pro fotolab, aby to konečně barevně vyšlo? Jak vůbec zpracovávat data z digitálu, aby člověk dostal odpovídající barvy? Může to všechno vůbec fungovat?
To je jen nástin otázek, které si pokládá většina fotografů. Úkolem přednášky bude zodpovědět na tyto otázky. Ale nejen to. Vysvětlit principy fungování správy barev. Nejen říci „prostě je to tak a tak“, nýbrž vysvětlit proč tomu tak je.
V přednášce se tedy dozvíte co je to vlastně barva, jakým způsobem se předává ze zařízení do zařízení (fotoaparát/skener, monitor, tiskárna/fotolab a nad tím vším patřičný program pro editaci a retuš fotografie). Co je to kalibrace a jak probíhá. Co je to Color Management a ICC/ICM profily – k čemu to je a jak toho správně využít. Jak získat kontrolu nad barvou v amatérských podmínkách v rámci daných možností a jak problémy s barvou vyřešit na profesionální úrovni. Stručně a jednoduše řečeno – jak získat kontrolu nad barvou v digitální fotografické komoře a nejen v ní.

Po správě barev, která prochází jako červená niť celým procesem pořízení a zpracování digitální fotografie se již zaměříme výhradně na manipulaci s exponovanou digitální fotografií. Pan Tomáš Chrastil se opět zaměří na tisk digitálních fotografií. Tentokrát hlavním cílem prezentace bude srovnání domácího tisku fotografií se zpracováním v minilabu či laboratoři. Obě tyto cesty mají svoje úskalí, výhody i nevýhody, kterým se bude věnovat prezentace „Domácí tisk vs. digitální minilab“.

Pan Petr Lindner naváže na svou velmi úspěšnou prezentaci z posledního FDF o efektivní archivaci digitálních fotografií. Srovnání archivačních programů, volba správné metody archivace a zejména nejlepšího datového média jsou otázky, kterým se bude podrobně věnovat a to včetně praktických ukázek.

Pak bude následovat kreativně zaměřené vystoupení dlouholetého profesionálního grafika, pana Pavla Kočičky, který předvede profesionální úpravy a retuš digitálních fotografií v praxi. Jeho vystoupení bude rozděleno do dvou částí. V té první představí nejčastěji užívané grafické editory všech kategorií a v druhé prezentuje vybrané ukázky konkrétních prací.

O závěr programu v druhém sále se postará pan Tomáš Macek ze serveru Fotobanka.cz. Ten se zaměří nejen na problematiku prodeje fotografií prostřednictvím internetu, ale i obecněji na problematiku autorských práv v ČR a EU. Kromě jiného nabídne i několik konkrétních praktických postupů jak chránit autorská práva svých fotografií.

Věříme, že stejně jako při posledním ročníku bude program druhého sálu nejen bohatou inspirací, ale i podnětem k diskuzím, které probíhaly při posledním ročníku dlouhé desítky minut po skončení prezentací. Snahou celého pořadatelského týmu je totiž zejména hledat odpovědi na individuální problémy účastníků fora.

:: Program Fora digitální fotografie
:: On-line registrace účasti