Nezařazené

Deformační mřížka v ZPS 11

Nejnovější verze Zoner Photo Studia přináší zajímavý nástroj, který může posloužit k hříčkám i seriózním účelům. S jeho pomocí můžeme místně deformovat části obrazu.

Jak to funguje? To se nejlépe ukáže na příkladu.

deformační mřížka

Z příkladu je patrné, že na obrázku je vytvořena mřížka. Tam, kde jsou průsečíky vodorovných a svislých linií vzniknou body. Těmi lze pohybovat a pak se prostor vymezený oky mřížky natahuje nebo smršťuje. Takže výchozí obrázek je tento:

deformační mřížka

Po úpravě vypadá, jak je patrné na následující ukázce.

deformační mřížka

Samozřejmě, úsměv je nepřirozený, protože se neusmívají oči: deformovány byly jenom rty. To k vyvolání efektu nestačí. Nicméně lze si představit, že by bylo možno tvář upravit do přirozenějšího úsměvu – zde nám šlo o názorné předvedení funkce tohoto nového zajímavého nástroje. Důležité je, že síť můžeme modifikovat. Implicitně má totiž mřížka dvě linie svislé a dvě vodorovné, tedy je vedena v třetinách obrazu. Tuto síť lze smazat (příkaz smazat síť, viz první ukázku, tlačítko nahoře uprostřed). Příkazem smazat bod smažeme celou jednu linii. Příkazem vytvořit síť lze nastavit mřížku hustší:

deformační mřížka

Prostým poklepem na libovolné místo v obraze ale vytvoříme nový bod – tedy dvojici linií, jednu svislou a jednu vodorovnou. V úpravě mřížky máme tedy velkou volnost.

Jak konkrétně se dá obraz upravit si ukážeme na posledním příkladu. Zde je neupravený snímek, pořízený širokoúhlým objektivem, ohnisko ekv. 16 mm:

deformační mřížka

Celý obrázek má velmi strmou perspektivu a ve své horní části se stromy silně rozbíhají. Násotroj upravit kolinearitu, čili upravit sbíhající se linie, známé i z předchozích verzí ZPS, by zde nepomohl. Úpravou pomocí deformační mřížky došlo k nápravě:

deformační mřížka

Při pozorném prozkoumání obrázků objevíte silné rozmazání nahoře v rozích – to je daň, kterou nutno zaplatit. Jistě by bylo možné vadu zmírnit následnou retuší. Použití tohoto nástroje vyžaduje určitou představivost a také notnou míru trpělivosti. Že pokusy děláme na kopii je samozřejmost, kterou však neškodí si připomínat.

Nejnovější verze Zoner Photo Studia přináší zajímavý nástroj, který může posloužit k hříčkám i seriózním účelům. S jeho pomocí můžeme místně deformovat části obrazu.

Jak to funguje? To se nejlépe ukáže na příkladu.

deformační mřížka

Z příkladu je patrné, že na obrázku je vytvořena mřížka. Tam, kde jsou průsečíky vodorovných a svislých linií vzniknou body. Těmi lze pohybovat a pak se prostor vymezený oky mřížky natahuje nebo smršťuje. Takže výchozí obrázek je tento:

deformační mřížka

Po úpravě vypadá, jak je patrné na následující ukázce.

deformační mřížka

Samozřejmě, úsměv je nepřirozený, protože se neusmívají oči: deformovány byly jenom rty. To k vyvolání efektu nestačí. Nicméně lze si představit, že by bylo možno tvář upravit do přirozenějšího úsměvu – zde nám šlo o názorné předvedení funkce tohoto nového zajímavého nástroje. Důležité je, že síť můžeme modifikovat. Implicitně má totiž mřížka dvě linie svislé a dvě vodorovné, tedy je vedena v třetinách obrazu. Tuto síť lze smazat (příkaz smazat síť, viz první ukázku, tlačítko nahoře uprostřed). Příkazem smazat bod smažeme celou jednu linii. Příkazem vytvořit síť lze nastavit mřížku hustší:

deformační mřížka

Prostým poklepem na libovolné místo v obraze ale vytvoříme nový bod – tedy dvojici linií, jednu svislou a jednu vodorovnou. V úpravě mřížky máme tedy velkou volnost.

Jak konkrétně se dá obraz upravit si ukážeme na posledním příkladu. Zde je neupravený snímek, pořízený širokoúhlým objektivem, ohnisko ekv. 16 mm:

deformační mřížka

Celý obrázek má velmi strmou perspektivu a ve své horní části se stromy silně rozbíhají. Násotroj upravit kolinearitu, čili upravit sbíhající se linie, známé i z předchozích verzí ZPS, by zde nepomohl. Úpravou pomocí deformační mřížky došlo k nápravě:

deformační mřížka

Při pozorném prozkoumání obrázků objevíte silné rozmazání nahoře v rozích – to je daň, kterou nutno zaplatit. Jistě by bylo možné vadu zmírnit následnou retuší. Použití tohoto nástroje vyžaduje určitou představivost a také notnou míru trpělivosti. Že pokusy děláme na kopii je samozřejmost, kterou však neškodí si připomínat.