Nezařazené

Co jsou ED optické členy

V recenzích objektivů a ve specifikacích nacházíme roztodivné zkratky. Bude dobré si připomenout, co znamenají. Všichni víme, že výroba objektivů je značně složitá po všech stránkách – už na úsvitu fotografie rodák ze Spišské Belé Josef Maxmilian Petzval zkonstruoval v roce 1840 objektiv se světelností F3.5. Jednou jeho částí byla skupina zvaná achromát, soustava dvou čoček, spojky a rozptylky, spojka je z korunového skla, rozptylka z flintového skla, s rozdílnou disperzí. Souvisí to s lomem světelných paprsků o různé vlnové délce. Vysoká disperse (lom) znamená, že různé vlnové délky mají jiné ohnisko. Rozklad světla spojky a rozptylky pak jdou proti sobě a vady do jisté míry vzájemně kompenzují. Soudobé objektivy jsou mnohem složitější, ale princip zůstává stejný – vždy jde o kombinaci čoček s různým chemickým složením skla. Princip je znázorněn ze schematu, zveřejněném na stránkách amerického Nikonu:


Na další ukázce je výřez z obrázku levného kompaktu, který opravdu má velmi jednoduchý objektiv. Kresba je mizerná a jsou zde jasné stopy barevné vady – jde o 100% výřez z rohu fotky.


Pro tato speciální skla se užívají různé zkratky: “ED” (extra-low dispersion), “LD” (low dispersion), “SLD” (special low dispersion), “ELD” (extraordinary low dispersion), a “ULD” (ultra-low dispersion). Jde o fluoritová skla s dlouhým historickým vývojem od dvacátých let minulého století. K úpravě optických vlastností skla se používají příměsi fluoridů zirkonia, vápníku a titanu – volba má souvislosti výrobní, protože některé příměsi vedou k lepším optickým vlastnostem, ale čočky se hůř vyrábějí a leští a jsou křehké. Dodnes se ale používá princip použitý už Petzvalem, totiž achromatické dublety sestávající s čoček o různém indexu lomu. Zkratka APO znamená apochromatický objektiv, s použitím skupiny sestávající ze tří čoček – tím je možné nasměrovat tři různé vlnové délky do jednoho bodu. Přirozeně že přesné složení optických skel patří k přísně střeženým firemním tajemstvím – o tajnůstkářství jsem měl příležitost se přesvědčit loni na podzim při návštěvě továrny Zeiss v Oberkochenu…