Nezařazené

Co je zátiší

Ano, takové je téma zářijového kola naší průběžné soutěže – zátiší. Je to klasická výtvarná disciplína s kořeny do antiky, německy je to Stilleben, anglicky Still life a francouzsky Nature morte. Nám ale jde o zátiší fotografické. Ano, takové je téma zářijového kola naší průběžné soutěže – zátiší. Je to klasická výtvarná disciplína s kořeny do antiky, německy je to Stilleben, anglicky Still life a francouzsky Nature morte. Nám ale jde o zátiší fotografické. Naše Wikipedie ho definuje takto: Zátiší je umělecké dílo, jež vkusně zobrazuje neživé předměty, obvykle běžné, které mohou být přírodního původu (ovoce, zelenina, rostliny nebo přírodniny) nebo vyrobené člověkem (sklenice, dýmky, atd.) v umělém prostředí.

Definice obsahuje asi základní charakteristiku: jde o neživé předměty – byť často i přírodního původu. Takže jablko ano, pes nikoli. Velmi zajímavá je ve Wikipedii stať Zátiší (fotografie), která je velmi poučná a může být k užitku každému, kdo se o zátiší nikdy nepokoušel a chtěl by se zúčastnit zářijového kola. Zkusme se s tím ale popasovat sami. Tohle tedy zátisí není, třebaže pes nic akčního neprovozuje:

 


Tady nic živého nemáme, ale za zátiší to asi taky neprohlásíme. Chybí tu ten estetický záměr, je to prostě hromada kamení.


Tady ale jsme asi blíž nějakému estetickému ideálu. Pracovalo se tu s kompozicí (diagonála), se světlem, se strukturou. NMicméně i zde bych byl se zařazením opatrný. Mělo by jít o něco menšího, komorního.


Kompoziční estetický záměr je patrný i na tomto obrázku, jsou zde barevné kontrasty, výrazné tvary a světelné efekty. Tentokrát zde jaksi chybí ten moment aranžmá, ten je pro klasické zátiší důležitý: stopa lidské ruky, která věci uspořádala.


Pátá ukázka se zase o něco blíží k nějakému standardu. Aranžované ovoce, tak se zátiší dělala už v antice.


Vrátím se k citovanému článku Wikipedie. Rozeznává čtyři druhy zátiší – klasické, což je záměrně aranžovaná kompozice jednoho nebo více předmětů, dále moderní věcné, symbolické (vychází ze symboliky předmětů) a nalezené, kdy se v náhodném seskupení předmětů hledá nějaký řád.
Zdařilé ukázky se dají spatřit i v naší soutěži. Jednoduché zátiší s podmanivou náladou vytvořila Blanka Nováková. Zde už je stopa ruky patrná, je to kompozice jednoduchá, nicméně efektivní. Bingo, tohle je bezesporu zátiší.


Zkušený autor Vratislav Dluhoš zvládl i velmi složitou kompozici. Třebaže jde o nalezené zátiší (předpokládám), o příslušnosti k žánru není pochyb:


Modernisticky pojaté zátiší s přispěním editačních technik poslal Martin Bělik:


Aranžované zátiší je velmi obtížná disciplína. Nicméně takzvané nalezené zátiší je cosi, co lze doporučit každému, kdo si chce cvičit oko. Je dobře jít do hodně velkého detailu a tam objevovat linie, tvary a struktury a jejich vzájemné poměry. Netřeba podléhat dojmu, že vytváříme Velké Umění. Nicméně jako tréning je to činnost velice užitečná a doporučují ji i velcí mistři.