Nezařazené

Červené oči

SHRNUTÍ:

Červené oči se spolehlivě odstraní pouze v obrazovém editoru, který má ve své výbavě funkci laso (volný výběr) nebo výběr elipsy a funkci hue (barevná škála)
   

8.12.2000

„Červené oči“ jsou kletbou všech kompaktních fotoaparátů, vybavených vestavěným zábleskovým zařízením. Při focení záblesk pronikne zřítelnicí oka fotografované osoby a osvítí sítnici – ta je červená a proto jsou lidé proměněni v upíry. Výrobci foťáků tomu čelí funkcí „redukce červených očí“: před zábleskem fleš generuje sérii krátkých oslnivých záblesků, které vyvolají stažení zřítelnice. Je to nepříjemné, protivné a neefektivní. Jedinou spolehlivou nápravu poskytuje obrazový editor.

Jak na to?
Na snímku vlevo vidíme klasický flešovaný obrázek. Dítěti svítí krvavě oči. Není to chyba foťáku, není to chyba fotografa – je to nevyhnutelný důsledek toho, že silný světelný zdroj je blízko optické osy objektivu. Nápravu mísíme dělat v editoru. Já jsem zpracovával snímek v PhotoShopu, ale totéž můžete dělat v kterémkoli kvalitním editoru.

1.krok
Nejdříve si fotku pořádně zvětšíme – podnikáme oční operaci… Budeme muset červené zřítelnice vybrat do selekce, takže čím větší oči budou, tím lépe. Ale pozor – zvětšením myslím zoomování, tedy NIKOLI operaci typu resample!!! V PhotoShopu to lze udělat několika způsoby, univerzální u většiny editorů je příkaz CTRL + PLUS klávesa na numerické části klávsnice.
2.krok
Aktivujeme funkci „laso“ (výběr volnou rukou) a trpělivě obkroužíme červené pole v oku. PhotoShop poskytuje příjemnou vedlejší funkci – jakmile při selekci držíme SHIFT, můžeme po dokončení jednoho výběru přejít do druhého oka a udělat druhý výběr. U méně dokonalých editorů je nutno dělat jedno oko po druhém. Je to vidět na obrázku dole:
Je to piplavá, trochu otravná práce, ale netrvá dlouho. Tady dodám jeden přípodotek z praxe – je naprosto nutné, abyste měli dobrou myš, dobrou a hlavně čistou. Jakmile drhne, rozeberte ji, vytáhněte kuličku a vyčistěte vnitřek – zejména pak otočné rolny – šťourátkem na uši namočeným v odlakovači (za předpokladu, že rolny máte kovové – pokud je to nějaký šmejdový plastik, nepomůže vám ani svěcená voda). Stejně úspěšně lze použít funkci „elipsa“ – v PhotoShopu si musíte přepnout z defaultního čtverco-obdélníkového na kruho-eliptický výběr (na našich obrázcích je zapnuta funkce obdélník; na tuto ikonu klikneme, objeví se dialog s parametry a v něm se dá funkce přepnout).

Poslední úkon je aktivace funkce hue. Ta mění barevnou škálu, ale zachovává jasy – takže nezmizí lesky. Rozhodně varuji před ručním retušováním, tedy, že „tužkou“ červené oči začerníte. Dosáhli byste i u ročního dítěte efektu zvaného „pohled mrtvé milenky“ a o ten nejspíš nestojíte. Já jsem volil u tohoto obrázku posun do modra. Jistě, zřítelnice je černá, ale zjistil jsem, že ta modrá neškodí, že pak to oko vypadá líp. Zde ale záleží na osobním přístupu.
Pro lepší posouzení výsledku je možno vypnout čárkované ohraničení výběru kombinací kláves CTRL-H.

Musím ovšem upozornit na úskalí editace a dalších ukládání souborů ve formátu JPG ! Nezapomeňte, že při každém ukládání se obrázek znovu komprimuje. Proto – zvlášť, chcete-li snímek tisknout – si udělejte nejdřív kopii původního snímku, eventuálně ji převeďte do TIFFu (jsou ale odborníci, kteří s touto metodou nesouhlasí), každopádně ale pracujte s kopií a uložte ji až hotovou, editovanou. Výsledek, v daném případě, vidíte dole: dítě, které vypadá jako dítě a ne jako upír.    (eff)
Foto Tomáš Placek

SHRNUTÍ:

Červené oči se spolehlivě odstraní pouze v obrazovém editoru, který má ve své výbavě funkci laso (volný výběr) nebo výběr elipsy a funkci hue (barevná škála)
   

8.12.2000

„Červené oči“ jsou kletbou všech kompaktních fotoaparátů, vybavených vestavěným zábleskovým zařízením. Při focení záblesk pronikne zřítelnicí oka fotografované osoby a osvítí sítnici – ta je červená a proto jsou lidé proměněni v upíry. Výrobci foťáků tomu čelí funkcí „redukce červených očí“: před zábleskem fleš generuje sérii krátkých oslnivých záblesků, které vyvolají stažení zřítelnice. Je to nepříjemné, protivné a neefektivní. Jedinou spolehlivou nápravu poskytuje obrazový editor.

Jak na to?
Na snímku vlevo vidíme klasický flešovaný obrázek. Dítěti svítí krvavě oči. Není to chyba foťáku, není to chyba fotografa – je to nevyhnutelný důsledek toho, že silný světelný zdroj je blízko optické osy objektivu. Nápravu mísíme dělat v editoru. Já jsem zpracovával snímek v PhotoShopu, ale totéž můžete dělat v kterémkoli kvalitním editoru.

1.krok
Nejdříve si fotku pořádně zvětšíme – podnikáme oční operaci… Budeme muset červené zřítelnice vybrat do selekce, takže čím větší oči budou, tím lépe. Ale pozor – zvětšením myslím zoomování, tedy NIKOLI operaci typu resample!!! V PhotoShopu to lze udělat několika způsoby, univerzální u většiny editorů je příkaz CTRL + PLUS klávesa na numerické části klávsnice.
2.krok
Aktivujeme funkci „laso“ (výběr volnou rukou) a trpělivě obkroužíme červené pole v oku. PhotoShop poskytuje příjemnou vedlejší funkci – jakmile při selekci držíme SHIFT, můžeme po dokončení jednoho výběru přejít do druhého oka a udělat druhý výběr. U méně dokonalých editorů je nutno dělat jedno oko po druhém. Je to vidět na obrázku dole:
Je to piplavá, trochu otravná práce, ale netrvá dlouho. Tady dodám jeden přípodotek z praxe – je naprosto nutné, abyste měli dobrou myš, dobrou a hlavně čistou. Jakmile drhne, rozeberte ji, vytáhněte kuličku a vyčistěte vnitřek – zejména pak otočné rolny – šťourátkem na uši namočeným v odlakovači (za předpokladu, že rolny máte kovové – pokud je to nějaký šmejdový plastik, nepomůže vám ani svěcená voda). Stejně úspěšně lze použít funkci „elipsa“ – v PhotoShopu si musíte přepnout z defaultního čtverco-obdélníkového na kruho-eliptický výběr (na našich obrázcích je zapnuta funkce obdélník; na tuto ikonu klikneme, objeví se dialog s parametry a v něm se dá funkce přepnout).

Poslední úkon je aktivace funkce hue. Ta mění barevnou škálu, ale zachovává jasy – takže nezmizí lesky. Rozhodně varuji před ručním retušováním, tedy, že „tužkou“ červené oči začerníte. Dosáhli byste i u ročního dítěte efektu zvaného „pohled mrtvé milenky“ a o ten nejspíš nestojíte. Já jsem volil u tohoto obrázku posun do modra. Jistě, zřítelnice je černá, ale zjistil jsem, že ta modrá neškodí, že pak to oko vypadá líp. Zde ale záleží na osobním přístupu.
Pro lepší posouzení výsledku je možno vypnout čárkované ohraničení výběru kombinací kláves CTRL-H.

Musím ovšem upozornit na úskalí editace a dalších ukládání souborů ve formátu JPG ! Nezapomeňte, že při každém ukládání se obrázek znovu komprimuje. Proto – zvlášť, chcete-li snímek tisknout – si udělejte nejdřív kopii původního snímku, eventuálně ji převeďte do TIFFu (jsou ale odborníci, kteří s touto metodou nesouhlasí), každopádně ale pracujte s kopií a uložte ji až hotovou, editovanou. Výsledek, v daném případě, vidíte dole: dítě, které vypadá jako dítě a ne jako upír.    (eff)
Foto Tomáš Placek