Nezařazené

Černobílá fotka v PS

Minulý týden jsem tu slíbil, že ukážu míchání kanálů v Photoshopu s cílem černobílou fotku. To půjde rychle. V PS je to velmi jednoduché, ať už vybereme kteroukoli metodu, již PS nabízí. Zpracujeme si fotku provensalského kostelíka nad vesnicí Saint Saturnin.

Minulý týden jsem tu slíbil, že ukážu míchání kanálů v Photoshopu s cílem černobílou fotku. To půjde rychle. V PS je to velmi jednoduché, ať už vybereme kteroukoli metodu, již PS nabízí. Zpracujeme si fotku provensalského kostelíka nad vesnicí Saint Saturnin.


Černá a bílá
Tak se jmenuje funkce, kterou objevíme pod položkou roletového menu Obraz – Přizpůsobení – Černá a bílá, zkratka Alt+Shift+Ctrl+B.


Po aktivaci se objeví dialogové okno. Ve výchozím nastavení máte standardní převod do černobílé, anebo pak můžete posilovat nebo potlačovat jednotlivé barevné odstíny.


Lze ovšem rovnou nastavit některý z nabízených filtrů:


Pozor ale, toto není míchání kanálů v pravém slova smyslu. Nejde totiž o kanály RGB, ale o odstíny v barevném prostoru HSL. Může nám to být úplně jedno, jde přece o výsledek – to za prvé, a myslím za druhé, že toto řešení je příjemnější, protože rozlišuje větší množství odstínů. Pro převod do černobílé proto doporučuji tento postup – byť ideální je plugin Silver Efex Pro od Niku.

Míchání kanálů
To je v Photoshopu také. Primárně slouží k ovlivňování barevnosti, vždy se volí jeden zdrojový kanál a zbylé dva doplňují barevné vyznění. Cesta k němu je vidět opět na obrázku nahoře, pokud chceme míchání kanálů použít k převodu do černobílé, volíme nabízený filtr v daném případě oranžový), vše se přepne do výstupního kanálu šedá a opět známým způsobem manipulujeme táhly, teď už opravdu ve zdrojových kanálech.


Zvlášť lákavá je možnost laborace s modrou oblohou a výraznými mraky. Někdy je lákavá až moc.


Je třeba dát pozor na přepaly a na posterizaci – azurová modř oblohy je k ní velmi náchylná, takže se vyhýbejme divočinám. Je proto dobré si pro kontrolu zapnout okno s histogramem a přepaly si kontrolovat. Na poslední ukázce je převedený kostelík s filtrem červená barva: