Nezařazené

Buzerace v New Yorku

Pod hrozbou pokuty ve výši 125 dolarů a uvěznění na 10 dní v base (nikoli nebo, ale plus) má být v newyorském metru zakázáno fotit. Nikdo pořádně neví, co to do Metropolitan Transit Authority (MTA) města NY, což je obdoba Dopravního podniku, vjelo. Naposledy jsem to zažil v Moskvě! Dá se čekat, že tuto buzeraci svedou na „válku s terorismem“.
Podle starého nařízení platilo, že:
„Je dovoleno fotografování, filmování nebo pořizování videa v prostorách (metra) pokud se nepoužívá dalších pomůcek, jako jsou světla, reflektory a stativy. Novináři vybavená platnou průkazkou New York City Police Department jsou oprávněni užívat i těchto pomůcek.“

Podle nového nařízení má platit, že:
„Není dovoleno fotografování, filmování nebo pořizování videa v prostorách (metra) žádnou osobou s výjimkou novinářů vybavených platnou průkazkou New York City Police anebo jiným písemným oprávněním pověřeného orgánu. Jakoukoli fotografickou aktivitu lze provozovat jen v souladu s tímto nařízením.“

Proti této pitomosti už protestuje spolek Staphangers.org. Návrh je vystaven 45denní diskusi a hrozí nebezpečí, že bude schválen.

Fuck the terrorist, já to říkal, že se zaslouží o horší a ještě nejhorší svět plný restrikce a byrokratické buzerace!

Pod hrozbou pokuty ve výši 125 dolarů a uvěznění na 10 dní v base (nikoli nebo, ale plus) má být v newyorském metru zakázáno fotit. Nikdo pořádně neví, co to do Metropolitan Transit Authority (MTA) města NY, což je obdoba Dopravního podniku, vjelo. Naposledy jsem to zažil v Moskvě! Dá se čekat, že tuto buzeraci svedou na „válku s terorismem“.
Podle starého nařízení platilo, že:
„Je dovoleno fotografování, filmování nebo pořizování videa v prostorách (metra) pokud se nepoužívá dalších pomůcek, jako jsou světla, reflektory a stativy. Novináři vybavená platnou průkazkou New York City Police Department jsou oprávněni užívat i těchto pomůcek.“

Podle nového nařízení má platit, že:
„Není dovoleno fotografování, filmování nebo pořizování videa v prostorách (metra) žádnou osobou s výjimkou novinářů vybavených platnou průkazkou New York City Police anebo jiným písemným oprávněním pověřeného orgánu. Jakoukoli fotografickou aktivitu lze provozovat jen v souladu s tímto nařízením.“

Proti této pitomosti už protestuje spolek Staphangers.org. Návrh je vystaven 45denní diskusi a hrozí nebezpečí, že bude schválen.

Fuck the terrorist, já to říkal, že se zaslouží o horší a ještě nejhorší svět plný restrikce a byrokratické buzerace!