Nezařazené

Bude nová Sigma

Tentokrát nepůjde o objektiv, nýbrž o jednookou zrcadlovku vybavenou novým snímačem od Foveonu. Na webu se dokonce objevila fotografie tohoto přístroje, původu zcela neoficiálního a tudíž s autentičností nezaručenou (viz zde). Na specifické webové stránce Sigmy se objevila reklama ukazující na 26. září, kdy bude v Kolíně nad Rýnem nový přístroj na Photokině zveřejněn. Budeme u toho, teď ale je ta správná chvíle na spekulace.
V reklamní animaci je naznačen základní princip foveonského snímače. Animace se ptá diváka, zdali si myslí, že všechny RAW formáty „vznikly stejně“ a jak se dívá na přístroje, které snímají na každém pixelu jen jednu barvu. Firma zavádí nový pojem – full-color capture direct image sensor“, tedy něco jako snímač pro „přímý příjem plné barevnosti“. O principu jsme psali před více než čtyřmi roky v článku Foveon system a pak jsme sledovali další vývoj až k jeho dočasnému utichnutí. Foveon se spojil se Sigmou ve výrobě jednookých zrcadlovek, 11. února 2002 to byla Sigma D9 a v říjnu následujícího roku SD10. Ona „devítka“ pro mne znamenala značné rozčarování (viz recenzi z 19.3.2003), a „desítku“ jsem neměl příležitost vyzkoušet. Je ovšem pravda, že tyto přístroje se u nás prodávaly a kupovaly a mají své stoupence.

Připomenu, že princip snímače spočívá v tom, že světlo různé vlnové délky proniká do různé hloubky křemíku – červená část spektra proniká hluboko (proto je nám za oknem teplo), kdežto krátké vlnové délky málo hluboko (za oknem se neopálíte, ultrafialové záření nepronikne vůbec). Foveon dělá takové snímače, ve kterých se barevné složky nabírají z různých hloubek čipu – ten pak ale nemá obvyklé barevné filtry, jako mají tradiční snímače.

Zatímco v běžném CCD nebo CMOS snímači připadá (obvykle) 1/4 buněk na červenou, 1/4 buněk na modrou a 1/2 buněk na zelenou složku, takže musí dojít k propočtu (interpolaci), snímač Foveonu snímá ze všech buněk jež jsou k disposici plnohodnotnou, tedy neinterpolovanou barevnou informaci. Papírově je to samozřejmě vynikající. Co byl problém a také jádro sporu se „sigmaři“ či „foveonisty“? Snímač Foveon X3 10M CMOS má 2268 x 1512 bodů, v každém bodě snímá tři barevné složky. Výrobce z toho usuzuje, že jde o tři mega krát tři, tedy o devítítimegový snímač, skeptici (včetně mne) namítají, že obraz se nabírá na třech miliónech místech a jde tudíž o třímegový přístroj. Prestižní webová stránka Dpreview dochází na základě měření k praktickému závěru, že „snímač X3 vytváří přibližně dvakrát větší rozlišení, než standardní mozaikový snímač se stejným počtem svisle a vodorovně umístěných buněk“.

Takže zpět k ohlašovanému novému přístroji. Informací mnoho není, reklamní slogan naznačuje, že půjde o „nové objevení pravdy“, přičemž ale princip je už dlouho známý. Co ale je zarážející je, že zde není zmínka o Foveonu jako o výrobci snímače. Neusuzuju z toho pranic, jen jsem si toho všiml, to je vše. Dole je ukázka oné reklamy.

Tentokrát nepůjde o objektiv, nýbrž o jednookou zrcadlovku vybavenou novým snímačem od Foveonu. Na webu se dokonce objevila fotografie tohoto přístroje, původu zcela neoficiálního a tudíž s autentičností nezaručenou (viz zde). Na specifické webové stránce Sigmy se objevila reklama ukazující na 26. září, kdy bude v Kolíně nad Rýnem nový přístroj na Photokině zveřejněn. Budeme u toho, teď ale je ta správná chvíle na spekulace.
V reklamní animaci je naznačen základní princip foveonského snímače. Animace se ptá diváka, zdali si myslí, že všechny RAW formáty „vznikly stejně“ a jak se dívá na přístroje, které snímají na každém pixelu jen jednu barvu. Firma zavádí nový pojem – full-color capture direct image sensor“, tedy něco jako snímač pro „přímý příjem plné barevnosti“. O principu jsme psali před více než čtyřmi roky v článku Foveon system a pak jsme sledovali další vývoj až k jeho dočasnému utichnutí. Foveon se spojil se Sigmou ve výrobě jednookých zrcadlovek, 11. února 2002 to byla Sigma D9 a v říjnu následujícího roku SD10. Ona „devítka“ pro mne znamenala značné rozčarování (viz recenzi z 19.3.2003), a „desítku“ jsem neměl příležitost vyzkoušet. Je ovšem pravda, že tyto přístroje se u nás prodávaly a kupovaly a mají své stoupence.

Připomenu, že princip snímače spočívá v tom, že světlo různé vlnové délky proniká do různé hloubky křemíku – červená část spektra proniká hluboko (proto je nám za oknem teplo), kdežto krátké vlnové délky málo hluboko (za oknem se neopálíte, ultrafialové záření nepronikne vůbec). Foveon dělá takové snímače, ve kterých se barevné složky nabírají z různých hloubek čipu – ten pak ale nemá obvyklé barevné filtry, jako mají tradiční snímače.

Zatímco v běžném CCD nebo CMOS snímači připadá (obvykle) 1/4 buněk na červenou, 1/4 buněk na modrou a 1/2 buněk na zelenou složku, takže musí dojít k propočtu (interpolaci), snímač Foveonu snímá ze všech buněk jež jsou k disposici plnohodnotnou, tedy neinterpolovanou barevnou informaci. Papírově je to samozřejmě vynikající. Co byl problém a také jádro sporu se „sigmaři“ či „foveonisty“? Snímač Foveon X3 10M CMOS má 2268 x 1512 bodů, v každém bodě snímá tři barevné složky. Výrobce z toho usuzuje, že jde o tři mega krát tři, tedy o devítítimegový snímač, skeptici (včetně mne) namítají, že obraz se nabírá na třech miliónech místech a jde tudíž o třímegový přístroj. Prestižní webová stránka Dpreview dochází na základě měření k praktickému závěru, že „snímač X3 vytváří přibližně dvakrát větší rozlišení, než standardní mozaikový snímač se stejným počtem svisle a vodorovně umístěných buněk“.

Takže zpět k ohlašovanému novému přístroji. Informací mnoho není, reklamní slogan naznačuje, že půjde o „nové objevení pravdy“, přičemž ale princip je už dlouho známý. Co ale je zarážející je, že zde není zmínka o Foveonu jako o výrobci snímače. Neusuzuju z toho pranic, jen jsem si toho všiml, to je vše. Dole je ukázka oné reklamy.