Nezařazené

Akty ven z knihovny!

Opravdu je to kuriozita,že se informace o fotografické výstavě dostala na titulní stránky velkých internetových deníků. Šlo o výstavu fotografa Karla Richtra, který experimentuje s mokrým koloidovým procesem. Měl o něm přednášku v Knihovně Akademie věd a zároveň tam snímky vystavil. Vzbudily nelibost feministek a ty během čtyř dnů zařídily, že ředitelství výstavu vyhodilo. Tahle ukázka je jaksi nejdecentnější.

Opravdu je to kuriozita,že se informace o fotografické výstavě dostala na titulní stránky velkých internetových deníků. Šlo o výstavu fotografa Karla Richtra, který experimentuje s mokrým koloidovým procesem. Měl o něm přednášku v Knihovně Akademie věd a zároveň tam snímky vystavil. Vzbudily nelibost feministek a ty během čtyř dnů zařídily, že ředitelství výstavu vyhodilo. Tahle ukázka je jaksi nejdecentnější.


Karel Richtr k případu vydal prohlášení:
Informuji média a veřejnost, že jsem byl po nátlaku několika pseudovědkyň-feministek z Genderové expertní komory ČR a Kongresu žen donucen předčasně ukončit svou výstavu uměleckých fotografií s názvem Women: Scenes in the library v prostorách Knihovny Akademie věd ČR. Místo dvou měsíců byla otevřena jen čtyři dny.  Jakkoliv jsou na fotografiích zobrazeny ženy, cílem výstavy bylo především prezentovat fotografickou techniku mokrého kolodiového procesu, tedy ukázat řemeslné kvality techniky z 19. století. Právě k této dnes již unikátní technice fotografování jsem pak také připravil pro Knihovnu AV příslušnou odbornou přednášku.   Po neuvěřitelně silném nátlaku feministek o nevhodnosti prezentace takových fotografií vyvinutém na ředitele Knihovny a další pracovníky Akademie věd mi bylo sděleno, že výstavu, která měla původně končit až 23. prosince, raději předčasně uzavřou. Mé fotografie se tak do slova a do písmene přes noc dostaly do trezoru. Tam nyní čekají, že si je po víkendu odnesu.

Nevyčítám nic vedení Knihovny ani AV, ale trochu trpím pocitem, že pár pseudovědkyň má u nás o fous větší vliv, než si zasluhuje.   Rád bych přenesl téma moci těchto dam do veřejného prostoru. Není přece kuriózní, že zatímco ony jsou živy z peněz daňových poplatníků a štědrých státních grantů, já si na svůj finančně náročný koníček, který také považuji za vědu, musím tvrdě vydělávat?   Zároveň upozorňuji, že všech dvanáct originálů a třináct printů jsem vytvořil na základě podnětu pracovníků Knihovny, za jejich asistence a přímo v prostorách této budovy.   Žádám proto veřejnost, aby zákaz vystavení mých fotografií posoudila sama. Fotky do doby, než najdu alternativní výstavní prostory – což každý znalý člověk ví, že nenajdu ze dne na den – vystavím k náhledu na svých webových stránkách a na Facebooku. Zde také budu ochoten vyslyšet názory veřejnosti.


Prohlášení Genderové expertní komory a Kongresu žen:
V rámci Týden vědy a techniky Akademie věd ČR proběhne v Knihovně Akademie věd ČR doprovodný program, jehož část nazvaná „Knihovna snů aneb Oheň pekelný“ představuje, mimo jiné, také fotografickou výstavu „Women: Scenes in the library“ (Ženy: výjevy z knihovny). Chtěli bychom vyjádřit znepokojení nad uspořádáním takového typu výstavy v rámci akce jako je Týden vědy a techniky AV ČR, a to z následujících důvodů. Uspořádání této výstavy v rámci popularizačně-vědecké akce, kterou zaštiťuje Akademie věd ČR, je sexistické. Zobrazení spoře oděných žen v prostorách Knihovny AV ČR nejenže nemá žádnou spojitost s vědou či výzkumem, ale zároveň degraduje ženy obecně na pouhé sexuální objekty a zpochybňuje odborný přínos vědkyň. Vysílá totiž návštěvnicím a návštěvníkům Týdne vědy a techniky zprávu, že ženy jsou vhodné pouze pro „zkrášlení“ světa kolem nás a že pro ně ve světě vědy není jiné místo (v tomto přesvědčení nás utvrzuje také čistě mužské složení přednášejících v sekci „Knihovna snů aneb Oheň pekelný“, vědkyně v této části programu nikde nenalezneme). Za velmi problematický považujeme také následující popisek samotné výstavy: „Portréty krásných žen v knihovně na fotografiích zhotovených technikou mokrého kolodiového procesu jsou vystaveny v původním trezoru Spořitelny české, který je dnes součástí studovny Knihovny Akademie věd. Výstava nedává žádné odpovědi na palčivé otázky dneška ani historie. Nedává si za cíl představit unikátní historické techniky, ani nenaznačuje nový úhel pohledu. Neukazuje ani temná zákoutí autorovy duše. Prostřednictvím přímých pozitivních obrazů na plechových deskách vám nabídne poetickou atmosféru evokující začátek 20. století.“ Popisek deklaruje, že výstava sama o sobě nemá žádný přínos. Domníváme se, že autorita, jakou je Akademie věd ČR, by se neměla spokojit s popíráním a nekonfrontováním palčivých témat dnešní doby, ale že by naopak měla skrze popularizační aktivity poukazovat na zásadní společenské otázky. Kvalita svobodně tvořeného umění a to, co nám chce sdělovat, závisí také na kontextu, ve kterém je vystavováno. Fotografie z výstavy „Women: Scenes in the library“ by nepochybně v jiných prostorách než těch Knihovny AV ČR našly vděčné publikum. Jestliže je ale cílem akce „Knihovna snů aneb Oheň pekelný“ přiblížit vědu a výzkum široké veřejnosti, tak zařazení této výstavy do programu akce uvedený cíl míjí. Podává spíše zprávu o přijatelnosti sexismu v české společnosti, a to i na vědecko-výzkumné půdě. Akademie věd ČR je přední vědecko-výzkumnou institucí. Její zodpovědností je – jak správně zamýšlejí popularizační akce a jejich organizátorky a organizátoři – nejen vědění produkovat, ale také ho přibližovat veřejnosti. Akademie věd ČR je zodpovědná za obraz o vědě a výzkumu, který tvoří. Měla by používat všechny prostředky k tomu, aby ani vědecko-výzkumná práce, ani obraz, který o ní vytváří, nepřispívaly k toleranci sexismu a genderové nerovnosti. S respektem k ženám i mužům, s radostí z vědění a beze strachu z kritiky sexismu.

Za výbor Genderové expertní komory ČR Veronika Šprincová, Ľubica Kobová, Blanka Nyklová, Tomáš Pavlas, Petr Pavlík


Vyjádření Knihovny:
Cílem výstavy doprovozené přednáškou bylo představení jedné z nejstarších fotografických technik – mokrého kolodiového procesu. Jednou z jeho variant je zhotovování přímých pozitivních obrazů na plechové či skleněné desky. Autor Karel Richtr společně s kurátorkou výstavy zvolili pro výstavu téma „ženy v knihovně“. Z vědecko-popularizačního hlediska byla zajímavá přednáška o způsobu, kterým jsou fotografie zhotovovány. Účelem výstavy „Women: Scenes in the library“ nebylo vyvolání diskuze, mělo jít především o umělecky pojatou prezentaci založenou na staré technice bez jakýchkoli dalších úmyslů. Bohužel došlo k určitému nedorozumění a také ke vtažení vedení Akademie věd do této diskuze. Vedení Akademie věd nemá s výstavou nic společného, ta je v plně v gesci Knihovny AV ČR. Vzhledem ke směru, který nabraly některé reakce na tuto výstavu, rozhodl ředitel knihovny o jejím předčasném ukončení v současných prostorách a dohodl se s jejím autorem a kurátorkou o přesunu na jiné místo.


Ohlasy ale jsou různé. Například v Lidovkách opatřili svůj referát titulkem Akademie čili nevěstinec. Zde je článek Kateřiny Cidlinské.

Komentář Digineffu:
Jde o další příklad postupné eroze svobody a uměleckého vyjádření. Upadáme do diktatury nátlakových skupin, vnucující své subjektivní postoje i státním institucím, jako v tomto případě. Bigotní postoj obou feministických nátlakových skupin nás vrací do viktoriánských dob, kdy se roty měšťáků vrhaly s paraplaty v rukou na Manetovu Snídani v trávě. Pozoruhodná je i dikce bigotního vyjádření: jako by to byla kopie obdobných manifestů bolševických osvětářů z padesátých let. Shrnu: kdo vidí na Richtrových obrazech něco pohoršujícího, měl by urychleně vyhledat pomoc svého sexuologa. Nemyslí mu to v hlavě zdravě.
Ještě podotknu: vždy jsem se divil, proč Evropa přešla od velkorysé a plodné duchovní atmosféry renesance k protireformačnímu tmářství korunovanému čarodějnickými procesy. A tu to máme, děje se to znovu. Nemylme se. Lidé nemilují svobodu. Lidé milují pálení čarodějnic.