Fotografujeme, Nezařazené

Proč je třeba nastavovat datum a čas

Na seminářích Institutu digitální fotografie často beru do ruky fotoaparáty našich posluchačů. Vždycky se najde někdo, kdo nemá na přístroji nastavené datum a čas. Mnozí lidé nevědí a) jak se to dělá, b) proč by to měli dělat.
Nejdřív obecně. Každý počítač si pamatuje datum a čas – čas míváte zobrazen na liště vpravo dole a datum se objeví, když na časový údaj najedete kurzorem. Také ve fotoaparátu je „něco“, co hlídá datum a čas.
Když na počítači vytvoříte nějaký soubor, například textový, soubor nese v sobě stopu data svého vzniku. Právě tak ji nese fotografie – ovšem za předpokladu, že máte datum a čas správně nastaven.

Když nový fotoaparát koupíte, datum a čas v něm nastaven není. Nastavuje se vždy v oddíle setup. Menu nabízí pořadí rok/měsíc/den, zpravidla anglickými zkratkami Y – M – D (year – month – day ) . Lze to změnit, ale není k tomu žádný velký důvod. Jak se to dělá na př. na Olympusu Mju 720 SW je patrno zde na ukázkách, vlevo vstup do oddílu „úprava data a času“, vpravo samotné nastavení:


Jakmile máme nastavené datum, aparát zaznamená datum a čas do každého pořízeného snímku – zapíše ho do souboru EXIF, který je jeho nedílnou součástí. Tento soubor EXIF je jakousi „legitimací“ každé digitální fotografie. Část EXIF vypadá takto – je tam vidět zaznamenané datum a čas:

Smysl toho všeho?
Například můžeme „ex post“, tedy „kdykoli poté“ vložit datum do obrázku – pomocí vhodného softwarového nástroje, jakým je kupříkladu Zoner Photo Studio – do jednoho nebo do vybraných či všech snímků ve složce (zde je ukázka, klikněte a uvidíte ji v poměru 1:1).

Jiný důležitý způsob použití je při vyhledávání obrázku. Víme, kdy jsme ho asi vytvořili a nechce se nám procházet složitou strukturou složek. Zadáme tedy filtr v podobě data pořízení (na naší ukázce) a software najde všechny snímky pořízené v zadaném období.
Pod podmínkou, že jsme správně nastavili datum ve fotoaparátu, což, jak zkušenost ukazuje, ne každý dělá.

Na seminářích Institutu digitální fotografie často beru do ruky fotoaparáty našich posluchačů. Vždycky se najde někdo, kdo nemá na přístroji nastavené datum a čas. Mnozí lidé nevědí a) jak se to dělá, b) proč by to měli dělat.
Nejdřív obecně. Každý počítač si pamatuje datum a čas – čas míváte zobrazen na liště vpravo dole a datum se objeví, když na časový údaj najedete kurzorem. Také ve fotoaparátu je „něco“, co hlídá datum a čas.
Když na počítači vytvoříte nějaký soubor, například textový, soubor nese v sobě stopu data svého vzniku. Právě tak ji nese fotografie – ovšem za předpokladu, že máte datum a čas správně nastaven.

Když nový fotoaparát koupíte, datum a čas v něm nastaven není. Nastavuje se vždy v oddíle setup. Menu nabízí pořadí rok/měsíc/den, zpravidla anglickými zkratkami Y – M – D (year – month – day ) . Lze to změnit, ale není k tomu žádný velký důvod. Jak se to dělá na př. na Olympusu Mju 720 SW je patrno zde na ukázkách, vlevo vstup do oddílu „úprava data a času“, vpravo samotné nastavení:


Jakmile máme nastavené datum, aparát zaznamená datum a čas do každého pořízeného snímku – zapíše ho do souboru EXIF, který je jeho nedílnou součástí. Tento soubor EXIF je jakousi „legitimací“ každé digitální fotografie. Část EXIF vypadá takto – je tam vidět zaznamenané datum a čas:

Smysl toho všeho?
Například můžeme „ex post“, tedy „kdykoli poté“ vložit datum do obrázku – pomocí vhodného softwarového nástroje, jakým je kupříkladu Zoner Photo Studio – do jednoho nebo do vybraných či všech snímků ve složce (zde je ukázka, klikněte a uvidíte ji v poměru 1:1).

Jiný důležitý způsob použití je při vyhledávání obrázku. Víme, kdy jsme ho asi vytvořili a nechce se nám procházet složitou strukturou složek. Zadáme tedy filtr v podobě data pořízení (na naší ukázce) a software najde všechny snímky pořízené v zadaném období.
Pod podmínkou, že jsme správně nastavili datum ve fotoaparátu, což, jak zkušenost ukazuje, ne každý dělá.