Nezařazené

Perspektivy Olympusu

Prahu navštívil pan Michael Handa, výkonný ředitel Olympus imaging Europe, člen správní rady Olympus Imaging Corporation. Setkal se na tiskové besedě s novináři v sídle Olympusu na Evropské třídě v Praze. Samozřejmě, že setkání s člověkem z nejužšího vedení Olympusu bylo velmi poučné. Z náznaků, na tiskové konferenci učiněných, se dá usuzovat, že Olympus chystá na letošní Photokinu nový ultrazoom, vybavený optickou stabilizací.
Leč – začněme popořadě, hlavními body expozé pana Handy.
Pan Handa konstatoval, že rok 2004 nebyl pro firmu uspokojivý, protože výrobní program neodpovídal potřebám trhu. Celé odvětví postihly podobné problémy v roce 2005. Zde je možno čtenáře odkázat na náš článek Setkání se Sony z 13. února – představitelé další významné japonské firmy v podstatě hovořili o stejných faktech.
Olympus se rozhodl k zásadním krokům, které lze charakterizovat jako novou výrobní strategii, organizační změny, optimalizaci výroby a omezování nákladů.

Celkový objem tržeb Olympusu za rok 2004 byl 2331 milionů dolarů, z toho byl vygenerován zisk 71 milionů dolarů – to je, mimochodem, zajímavá ukázka toho, jak tvrdé je získat zisk ve skutečném světě pracovního úsilí! Skupina Imaging prodala zboží za 758 miliónů a byla ve ztrátě -18 miliónů dolarům tolik ten pochmurný rok 2004.
V následujícím roce byly celkové výsledky firmy ve třetím kvartálu 2300 miliónů dolarů tržby a zisk 91 miliónů, Imaging tržil 680 miliónů a zisk činil 91 miliónů – ve třetím čtvrtletí roku 2004, repsektive 2005. Pro celkový ročním objem je poměr těchto čísel pro rok 2004 takový: 7400 / 211 tržby / zisk celkově, 2500 / – 217 Imaging, kdežto pro rok 2005 8800 / 509 celkově a 2240 / 0 Imaging celkově, za celý rok. Vzestup třteího kvartálu se projevil v celkové bilanci přechodem do černých čísel

Z toho například vidíme, že pro Olympus je výroba “foto” opravdu jen dílčí součást produkce – a vidíme také, jak vážná je situace, když “nulový zisk” pokládá vedení za úspěch! Což je povzdech, spíš na adresu našich “miliardářů Krejčířů”…

Pan Handa zveřejnil i tabulku s celkovými podíly na trhu v Japonsku:


Dále pan Handa konstatoval, že lehce poroste produkce kompaktů, avšak dramaticky poklesne jejich hodnota, kdežto se čeká prudký vzestup výroby zrcadlovek a také realizovaného zisku v tomto odvětví. V současnosti činí mají SLR jen 3% podíl, kompakty 72% a další produkty 25%, za tři roky to má být 20/60/20 a za pět let 30/40/30. Kolem této prognózy se na tiskové konferenci v druhé části rozvinula diskuse, během níž pan Handa upřesnil, že toto není představa, že by na trhu měly SLR skoro třetinu objemu, že jde jen o výrobní strukturu Olympusu. Nicméně pochybnost trvá, protože z toho vyplývá, že Olympus bude mít jinou výrobní strukturu, než jakou strukturu má trh.

Ze strategického hlediska Olympus má tři proudy: optické technologie, technologie zpracování obrazu a technologie snímačů. V každém z nich jsou tři oblasti: vlastní technologie, společně vyvíjené technologie a technologie získané od partnerů. Olympus se soustřeďuje hlavně na optické systémy, především na výrobu, vývoj je společný a některé systémy bude nakupovat.
V oblasti zpracování obrazu je společnému podnikání a přebírání určena především produkce hardwaru, totéž se týká snímačů: prostě vyjádřeno, ani nadále nebude Olympus vyrábět svoje procesory a svoje snímače.

V další části setkání s novináři předvedli pracovníci Olympusu nové výrobky, především zrcadlovku E-330 s obrazem na LCD. Tu budeme samozřejmě recenzovat, jakmile bude k disposici vzorek k zapůjčení.

Prahu navštívil pan Michael Handa, výkonný ředitel Olympus imaging Europe, člen správní rady Olympus Imaging Corporation. Setkal se na tiskové besedě s novináři v sídle Olympusu na Evropské třídě v Praze. Samozřejmě, že setkání s člověkem z nejužšího vedení Olympusu bylo velmi poučné. Z náznaků, na tiskové konferenci učiněných, se dá usuzovat, že Olympus chystá na letošní Photokinu nový ultrazoom, vybavený optickou stabilizací.
Leč – začněme popořadě, hlavními body expozé pana Handy.
Pan Handa konstatoval, že rok 2004 nebyl pro firmu uspokojivý, protože výrobní program neodpovídal potřebám trhu. Celé odvětví postihly podobné problémy v roce 2005. Zde je možno čtenáře odkázat na náš článek Setkání se Sony z 13. února – představitelé další významné japonské firmy v podstatě hovořili o stejných faktech.
Olympus se rozhodl k zásadním krokům, které lze charakterizovat jako novou výrobní strategii, organizační změny, optimalizaci výroby a omezování nákladů.

Celkový objem tržeb Olympusu za rok 2004 byl 2331 milionů dolarů, z toho byl vygenerován zisk 71 milionů dolarů – to je, mimochodem, zajímavá ukázka toho, jak tvrdé je získat zisk ve skutečném světě pracovního úsilí! Skupina Imaging prodala zboží za 758 miliónů a byla ve ztrátě -18 miliónů dolarům tolik ten pochmurný rok 2004.
V následujícím roce byly celkové výsledky firmy ve třetím kvartálu 2300 miliónů dolarů tržby a zisk 91 miliónů, Imaging tržil 680 miliónů a zisk činil 91 miliónů – ve třetím čtvrtletí roku 2004, repsektive 2005. Pro celkový ročním objem je poměr těchto čísel pro rok 2004 takový: 7400 / 211 tržby / zisk celkově, 2500 / – 217 Imaging, kdežto pro rok 2005 8800 / 509 celkově a 2240 / 0 Imaging celkově, za celý rok. Vzestup třteího kvartálu se projevil v celkové bilanci přechodem do černých čísel

Z toho například vidíme, že pro Olympus je výroba “foto” opravdu jen dílčí součást produkce – a vidíme také, jak vážná je situace, když “nulový zisk” pokládá vedení za úspěch! Což je povzdech, spíš na adresu našich “miliardářů Krejčířů”…

Pan Handa zveřejnil i tabulku s celkovými podíly na trhu v Japonsku:


Dále pan Handa konstatoval, že lehce poroste produkce kompaktů, avšak dramaticky poklesne jejich hodnota, kdežto se čeká prudký vzestup výroby zrcadlovek a také realizovaného zisku v tomto odvětví. V současnosti činí mají SLR jen 3% podíl, kompakty 72% a další produkty 25%, za tři roky to má být 20/60/20 a za pět let 30/40/30. Kolem této prognózy se na tiskové konferenci v druhé části rozvinula diskuse, během níž pan Handa upřesnil, že toto není představa, že by na trhu měly SLR skoro třetinu objemu, že jde jen o výrobní strukturu Olympusu. Nicméně pochybnost trvá, protože z toho vyplývá, že Olympus bude mít jinou výrobní strukturu, než jakou strukturu má trh.

Ze strategického hlediska Olympus má tři proudy: optické technologie, technologie zpracování obrazu a technologie snímačů. V každém z nich jsou tři oblasti: vlastní technologie, společně vyvíjené technologie a technologie získané od partnerů. Olympus se soustřeďuje hlavně na optické systémy, především na výrobu, vývoj je společný a některé systémy bude nakupovat.
V oblasti zpracování obrazu je společnému podnikání a přebírání určena především produkce hardwaru, totéž se týká snímačů: prostě vyjádřeno, ani nadále nebude Olympus vyrábět svoje procesory a svoje snímače.

V další části setkání s novináři předvedli pracovníci Olympusu nové výrobky, především zrcadlovku E-330 s obrazem na LCD. Tu budeme samozřejmě recenzovat, jakmile bude k disposici vzorek k zapůjčení.

Inzerce

Techniku a služby nejlépe nakoupíte ve: