Stránka nenalezena | www.digineff.cz
logotyp
Požadovaná stránka nebyla nalezena.
DigiNeff.cz - webový deník Ondřeje Neffa - vychází od roku 1999
Autor textů O.Neff (není-li výslovně uveden jiný autor).
Provozuje O.Neff s.r.o. - všechna práva vyhrazena

Kontakt: ondrejneff zavináč gmail tečka com

Foveon system
SHRNUT:
CCD je obrazov senzor, zazen citliv na svtlo, generujc obraz. Firma Foveon pichz s pekvapivm eenm.
Co je CCD
CCD a barva
Progresivn a prokldan CCD
Citlivost CCD
SuperCCD
Vroba CCD
CCD a CMOS
   

(12.2.2002)
Za revolun pevrat ve vvoji CCD senzor oznauje americk firma Foveon svoji novinku, senzor Foveon X3. Firma Foveon je proslul svmi profesionlnmi tipovmi pstroji a nyn pichz s novinkou, kter m podle veho podn zamchat trhem, nejdve v oboru poloprofesionln digitln fotografie. Princip, jak byl v pondl zveejnn, spov v tom, e svtlocitliv buky nejsou rozptleny po ploe senzoru pod mozaikovm filtrem RGB, jako u tradinho senzoru. Jsou ve tech vrstvch nad sebou, piem svrchn vrstva zachycuje modrou sloku, stedn zelenou sloku a spodn ervenou sloku.

Svtlo o rzn vlnov dlce je absorbovno rznmi vrstvami senzoru, a v rznch vrstvch je generovno miteln napt, kter, po digitalizaci, vytv barevn obraz.
To, e svtlo o rzn vlnov dlce pronik do rzn hloubky kemkovch vrstev, je obecn znm fakt. Ultrafialov zen je zachycovno u na povrchu, kdeto infraerven zasahuje do hloubky i tradinho senzoru a mus bt filtrovno, jinak psob nepjemn efekty,, pezaovn (blooming) a pod. Nen tedy divu, e na X3 senzoru je modr vrstva nahoe a erven dole. To souvis se schopnost svtla rzn vlnov dlky penetrovat do hloubky kemkovch vrstev.
Na nsledujcch dvou obrzcch z prezentace Foveonu vidme srovnn tradinho CCD a X3:


Nahoe je tradin uspodn. Foveon, jako vrobce tipovek, vdycky akcentoval, e jednotliv barevn kanly jsou brutln interpolovny - a bagatelizoval sofistikovan vyhodnocovac algoritmy, kter se nespokojuj s primitivn interpolac (jak je na tomto schmatu naznaena), a vyhodnocuj vzjemn pomry bunk kryt rznmi filtry. Dole je schma Foveon X3:

Naznauje se, e vechny ti barevn kanly jsou kompletn, bez interpolace. To by mlo vst pochopiteln k idelnmu obrazu, srovnatelnmu s tipovm pstrojem. Konec konc, pokud by tato schmata mla bt vn, fakticky jde o tipov snmn, protoe kad kemkov vrstva je de facto plnohodnotn CCD.

Podle dalch informac Foveon nabz dva typy senzor, F07-35X3-A25 s 9mikronovmi bukami a potem 2304x1536 (x3) bunk = 3,5 Mp, a 5mikronov F10-14X3-DO8 o rozmrech 1344x1024 (x3), co je 1,3 Mp. Prvn senzor by u ml bt k disposici, druh se chyst po tet kvartl. Webov strnka Philla Askeye uvd prvn praktick zkuenosti s novm senzorem - lo o prototyp, hluboce pedprodukn. Podle toho, co je uvedeno, jsou vsledky skvl. Na leton PMA v Orlandu na Florid m bt pedvedena jednook zrcadlovku Sigma SD9 D-SLR s 3,43 S3 senzorem, kter je fyzicky velk 20,7mm x 13,8mm , take prodluovac faktor ohniska je 1,7x (oproti formtu 24x36 mm). Pstroj m stt 3 tisce dolar. Citlivost lze zeslit a na 1600 ISO, zpis na CF I i II plus IBM Microdrive, spojen s PC pes USB 1,1 a Firewire. Datov objem nen uveden.


Zvrem opakuji odkazy na podrobn vysvtlen, jak CCD funguje a jak vznik barven obraz:
Co je CCD
CCD a barva
Progresivn a prokldan CCD
Citlivost CCD
SuperCCD
Vroba CCD
CCD a CMOS

(eff)

  Stránka nenalezena | www.digineff.cz
logotyp
Požadovaná stránka nebyla nalezena.
DigiNeff.cz - webový deník Ondřeje Neffa - vychází od roku 1999
Autor textů O.Neff (není-li výslovně uveden jiný autor).
Provozuje O.Neff s.r.o. - všechna práva vyhrazena

Kontakt: ondrejneff zavináč gmail tečka com