StrĂĄnka nenalezena | www.digineff.cz
logotyp
PoĹžadovanĂĄ strĂĄnka nebyla nalezena.
DigiNeff.cz - webový deník Ondřeje Neffa - vychází od roku 1999
Autor textů O.Neff (není-li výslovně uveden jiný autor).
Provozuje O.Neff s.r.o. - vĹĄechna prĂĄva vyhrazena

Kontakt: ondrejneff zavináč gmail tečka com

Hledej na WWW
na digineff.cz
na www.digineff.cz


Grant na vypracovanie Obrazovej správy o stave krajiny

5.2.2004

INŠTITÚT PRE VEREJNÉ OTÁZKY

Hviezdoslavovo nám. 15, 811 02 Bratislava

tel: 02/5443 4030

fax: 02/5443 4041

e.mail:ipa@ivo.sk

www.ivo.sk

IVO vypisuje nový grant na vypracovanie Obrazovej správy o stave krajiny

Po úspechu predchádzajúcich ročníkov fotografického projektu Slovensko 001 - 003. Obrazová správa o stave krajiny (v roku 2003 bola podža názoru návštevníkov aj odbornej kritiky výstava autorky Obrazovej správy Lucie Nimcovej jednou z najpozoruhodnejších v rámci Mesiaca fotografie) INŠTITÚT PRE VEREJNÉ OTÁZKY (IVO) vypisuje aj v roku 2004 súaž o získanie grantu vo výške 100.000,- Sk na spracovanie projektu Obrazovej správy o stave krajiny - Slovensko 004. Víaz získa okrem tohto grantu možnos samostatnej výstavy (s týmto projektom) v rámci Mesiaca fotografie 2004 v Bratislave a vydania knižnej publikácie.

Podstatou projektu je príprava kolekcie 35 - 40 fotografií, ktoré budú fotografickou dokumentaristickou správou o stave krajiny v roku 2004. Dovožujeme si pripomenú, že na rozdiel od iných projektov INŠTITÚTU PRE VEREJNÉ OTÁZKY, v tomto prípade nemá ís o "súhrnnú, objektívnu a vyčerpávajúcu" správu o stave Slovenska, ale o výsostne subjektívnu autorskú výpoveď.

Súaže sa môže zúčastni každý fotograf starší ako 18 rokov, podmienkou nie je slovenské štátne občianstvo.

Autor predloží prihlášku spolu s písomným popisom projektu, na ktorom chce pracova a spôsob využitia grantu a ukážku zo svojej doterajšej tvorby v počte 6 - 10 ks počítačovo nemanipulovaných fotografií formátu 24 x 30 cm (resp. A4), tematicky sa viažucej na projekt, ktorý je predmetom grantu.

Prihlásené projekty posúdi päčlenná porota v zložení: MARTIN KOLLÁR (víaz prvého ročníka), PAVOL BREIER, VÁCLAV MACEK, TOMÁŠ POSPĚCH a MIROSLAV KOLLÁR (IVO).

Uzávierka súaže je 13. februára 2004. Práce je potrebné doruči do Inštitútu pre verejné otázky, Hviezdoslavovo nám. 15, 811 02 Bratislava (poštou alebo osobne) do tohto termínu, na obálku uveďte "fotoprojekt".

Päčlenná porota posúdi zaslané práce 16. februára 2004, vybraný autor bude môc zača svoju prácu od 17. februára 2004, ukonči by ju mal do konca októbra 2004, keď predloží výslednú kolekciu 35 - 40 fotografií.

Prihlášku nájdete na internetovej stránke www.ivo.sk.

MIROSLAV KOLLÁR

programový riaditež

Inštitút pre verejné otázky

kollar@ivo.sk